Реферат КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Транспортний комплекс 1. Механізм державного регулювання розвитку транспортного комплексу Фор


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Транспортний комплекс 1. Механізм

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему:

Транспортний комплекс

1. Механізм державного регулювання

розвитку транспортного комплексу

Форми та механізми державного регулювання розвитку транспорту зумовлені низкою чинників, зокрема:

· рівнем розвитку національної економіки та роллю транспорту в забезпеченні її ефективного функціонування;

· розвитком різних видів транспорту та їх порівняльною конкурентоспроможністю;

· наявністю та перспективами розвитку транспортних мереж;

· питомою вагою приватної власності в різних видах транспорту.

З усіх видів транспорту в Україні підлягає приватизації лише автомобільний (відповідно до Закону про малу приватизацію). Частково приватизують в окремих випадках водний транспорт. Проте головні види транспорту (залізничний, авіаційний, морський, трубопровідний та ін.) перебувають у державній власності і згідно з чинним законодавством приватизації не підлягають. Тому державне регулювання роботи транспорту в Україні є важливою проблемою.

Згідно з Законом України “ Про транспорт” державне регулювання в цій галузі повинно забезпечувати наступне:

1. своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях та потреб оборони України;

2. захист прав громадян під час їх транспортного обслуговування;

3. безпечне функціонування транспорту;

4. додержання потрібних темпів і пропорцій розвитку національної транспортної системи;

5. захист економічних інтересів України, законних інтересів підприємств і організацій транспорту та споживачів транспортних послуг;

6. створення однакових умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту;

7. обмеження монополізму та розвиток конкуренції;

8. координацію роботи різних видів транспорту;

9. ліцензування окремих видів діяльності в галузі транспорту;

10. охорону дозвілля від шкідливого впливу транспорту.

Державне управління діяльністю транспорту здійснюють за допомогою економічної ( податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвестиційної) та соціальної політики, зокрема, надання дотацій на пасажирські перевезення).

Державне регулювання в галузі транспорту здійснюють Міністерство транспорту України, місцеві Ради народних депутатів та інші спеціально уповноважені органи залежно від їхньої компетенції.

2. Склад та структура транспортного комплексу та особливості його розвитку в умовах формування ринку

Роль транспортного комплексу в національній економіці значна: він забезпечує потреби народного господарства в перевезеннях вантажів і пасажирів, міжрайонні та внутрішньорайонні господарські зв’язки.

Для вирішення цих завдань використовуються різні види транспорту, плани розвитку яких повинні бути взаємоузгоджені. Темпи розвитку транспорту визначаються розвитком виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, обсягами капітального будівництва, внутрішнього та зовнішнього товарообігу, матеріально-технічного постачання, а також необхідністю задоволення потреб населення у перевезеннях. План розвитку транспорту є невід’ємною частиною народногосподарської програми, тому він повинен бути взаємоузгоджений зі всіма іншими розділами плану.

Роль окремих видів транспорту у перевезені вантажів і пасажирів неоднакова, що визначається особливостями їх розвитку.

Розглянемо структуру та особливості розвитку транспортного комплексу України.

Транспортний комплекс – це об’єднання підприємств з експлуатації, ремонту й обслуговування транспортних засобів, терміналів, головне завдання яких – задоволення потреб споживачів у перевезеннях вантажів і пасажирів у межах єдиної транспортної системи країни.

Залізничний транспорт найбільш розвинений в Україні. Залізниці займають ведуче місце у економічному житті країни, а саме:

· за загальною довжиною колії посідає четверте місце в світі (після США, Росії та Канади);

· виконує майже половину всього вантажообігу (40-50%);

· за пасажирообігом є незаперечним лідером – на нього припадає 50-70% загального обсягу перевезень.

Залізничний транспорт забезпечує масовість перевезень вантажів завдяки значній пропускній та провізній здібності, великій швидкості руху потягів, безперервності роботи і порівняно невеликій собівартості перевезень

Водночас, залізничний транспорт має високий ступінь зношеності основних фондів (з деяких головних видів – 80-90%), переважна частина колій змонтована на дерев’яних шпалах, з яких 15-17% непридатні до подальшого користування.

Важливість залізничного транспорту в системі транспортних комунікацій України зростає, оскільки через територію держави пролягають головні транспортні транс’європейські коридори: Схід-Захід, Балтика-Чорне море. Це дає змогу налагодити швидкісне залізничне сполучення практично між усіма державами Європи. Враховуючи, що із 24 прикордонних залізничних переходів на восьми змінюється ширина колії, українські фахівці намагаються спроектувати вагонні візки з розсувними колісними парами. Запровадження такої системи допоможе виграти час, оскільки ми відчутно відстаємо від європейських швидкостей перевезення вантажів.

Автомобільний транспорт є універсальним і маневреним видом, який виконує великий обсяг перевезень вантажів в основному на невеликі відстані (середня відстань перевезення 1т вантажів – близько 20км: підвезення вантажів на станції, розвезення прибувших вантажів та інше), забезпечуючи практично гарантію збереження вантажу, терміновість і надійність перевезень.

За обсягом перевезень вантажів, тобто масою, він стабільно перевищує показники залізничного транспорту у 4-5 разів, а за обсягом перевезень пасажирів, тобто кількістю, – у 5-6 разів (за обсягом перевезень, а не за вантажообігом чи пасажирообігом). Тобто, автомобільний транспорт переважає у вантажних перевезеннях на короткі відстані.

Зростає роль автомобільного транспорту і в перевезеннях вантажів на дальні відстані – в райони, де відсутні залізничні і водні шляхи, а також термінових вантажів у зарубіжні країни. Він забезпечує перевезення вантажів безпосередньо з місця виробництва до місця споживання без участі інших видів транспорту.


СкачатиСкачати:КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Транспортний комплекс 1. Механізм


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Валютний ринок ПЛАН Вступ 1. Загальна характеристика та структура валютного ринку 2. Валютні операції на валютних ринках
 • Money and banking (гроші і банківська справа) (к/р)
 • Товарно-географічна структура зовнішньої торгівлі (контрольна)
 • Екологічна ситуація в Вінницькій області Місце Вінницької області в економіці України визначається високим природно-ресурсним пот
 • Кореляційний і регресивний методи аналізу зв'язку (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: @рунтознавство" Визначення питомої ваги твердої фази Aрунту Зміст Визначення питомої ва
 • Охорона здоров'я жінок, неповнолітніх і осіб зі зниженою працездатністю Згідно зі ст. 24 Конституції України жінки мають
 • Основні етапи становлення української державності (Реферат)
 • Розв язування нелінійних рівнянь 1. Метод ділення проміжку навпіл (метод дихотомії)
 • Основи формування організаційно-господарських структур і утворення в них фінансового капіталу Основною ланкою в економіці народного господа
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033802