Реферат РЕФЕРАТ на тему: Загальні положення про захист цивільних прав та інтересів ПЛАН Вступ 1. Поняття захисту цивільних прав,


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
РЕФЕРАТ на тему: Загальні положення про захист цивільних пра

РЕФЕРАТ

на тему:

Загальні положення про захист

цивільних прав та інтересів

ПЛАН

Вступ

1. Поняття захисту цивільних прав, його класифікація

2. Підстави для захисту цивільного права

3. Захист цивільних прав та інтересів судом

4. Захист цивільних прав та інтересів

у адміністративному порядку

5. Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом

6. Самозахист цивільних прав та інтересів

Література

Вступ

Цивільне право як суб'єктивна категорія — це можлива поведінка правомочної особи, якій відповідає міра належної поведінки зобов'язаної особи.

Суб'єктивне цивільне право слід відрізняти від правоздатності.

Основні відмінності між цими категоріями полягають, зокрема, у такому:

1) правоздатність є загальною абстрактною можливістю мати права і обов'язки. Суб'єктивне право конкретне і означає наявність конкретних правомочностей стосовно цілком визначених благ;

2) правоздатність невідчужувана, а суб'єктивне право може передаватися іншій особі;

3) правоздатність є невід'ємною властивістю учасника цивільних відносин, а суб'єктивне право виникає, змінюється або припиняється за наявності певних обставин (юридичних фактів).

Традиційно суб'єктивне цивільне право характеризується через так звану "тріаду" можливостей. Згідно з цією характеристикою наявність цивільного права означає для правомочної особи:

1) можливість поводитися певним чином;

2) можливість вимагати певної поведінки від інших осіб;

3) можливість отримати захист порушеного права за допомогою суду, державних органів тощо.

Наприклад, власник має можливість здійснювати своє право власності, не вдаючись до допомоги інших осіб. Він також має право вимагати, щоб інші особи не перешкоджали йому в здійсненні повноважень володіння, користування, розпорядження його майном. Нарешті, в разі порушення його права власності (наприклад позбавлення можливості користуватися річчю, спроба привласнення його майна тощо) він може звернутися до суду з позовом про усунення перешкод в здійсненні права користування річчю, про повернення її з чужого незаконного володіння тощо.

Важливе місце посідає захист цивільних прав. Розглянемо в даній роботі загальні положення про захист цивільних прав”.

1. Поняття захисту цивільних прав, його класифікація

У юридичній науці щодо поняття та елементів суб'єктивного цивільного права, існування окремого самостійного права на захист тощо існують різні точки зору. Але у кожному разі слід визнати, що цивільне право, не забезпечене конкретним правовим засобом захисту, залишається негарантованим. Враховуючи цю обставину і спираючись на положення ст.19 Конституції, гл.З ЦК встановлює основні засади захисту цивільного права та інтересу.

Захист цивільних прав — це правомірна реакція учасників цивільних відносин, суспільства та держави на порушення, невизнання чи оспорювання цивільного права з метою припинення порушення, поновлення чи визнання цивільного права або компенсації завданої правомочній особі шкоди.

Для особи право на захист полягає у можливості використання в межах, визначених законом, засобів самозахисту, а також у можливості звернення до відповідного державного, самоврядного чи громадського органу або уповноваженої особи за захистом свого цивільного права чи інтересу.

Класифікація захисту цивільних прав можлива за різними підставами: залежно від способів, форм, порядку захисту тощо.

Залежно від порядку захисту цивільних прав можна виділити:

1) судовий захист (ст.55 Конституції, ст.16 ЦК);

2) адміністративний захист (ст.17 ЦК);

3) захист нотаріусом (ст. 18 ЦК);

4) самозахист (ст.55 Конституції, ст.19 ЦК);

5) захист за допомогою інших громадських, державних та міжнародних інституцій (органів прокуратури — ст. 121 Конституції та Закон України від 5 листопада 1991 р. "Про прокуратуру"; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — ст.55 Конституції та Закон України від 23 грудня 1997 р. "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"; після використання всіх національних засобів правового захисту — Європейським Судом з прав людини, який діє відповідно до Конвенції про захист прав людини та основних свобод).

2. Підстави для захисту цивільного права

Підставами для захисту цивільного права є його порушення, невизнання або оспорювання.


СкачатиСкачати:РЕФЕРАТ на тему: Загальні положення про захист цивільних пра


Схожі реферати:
 • Музична культура Київської Русі (реферат)
 • Курсова робота по дисципліні: "Політична економія" на тему: "Приватизація: зміс
 • Банківський кредит і кредитний договір
 • Проблема методу філософії нового часу (курсова)
 • Процеси застосування норм права (стадії, основні вимоги)
 • Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік (Реферат)
 • Призначення покарання за кількома вироками. Умовне засудження (суть, підстави, та порядок застосування). Відстрочка виконання вироку
 • Об'єкти дослідження й основні поняття екології Використовуючи методи і досягнення майже всіх природничих наук, сучасна екологія вийшла далеко з
 • Економічні закони та їх використання в прогнозуванні та плануванні Прогнозування та макроекономічне планування враховує та використовує економіч
 • МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ ЛАВРЕНТЬ@В (нар. 1900) Михайло Олексійович Лаврентьєв народився 19 листопада 1900 р. в м.Казані в сім'ї науковця,
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034206