Реферат Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Конституційне закріплення системи органів державної влади в

Реферат на тему:

Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні

ПЛАН

 1. Функції законодавчої влади.
 2. Президент України.
 3. Кабінет Міністрів України та його компетенція.
 4. Функції судової влади та судова система України.
 5. Місцеві органи виконавчої влади.

1. Функції законодавчої влади

Верховна Рада України розглядає і вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують врегулю­вання законами України, а також здійснює установчі й контрольні функції, передбачені Конституцією України. Во­на приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Кон­ституцією.

До повноважень Верховної Ради України належить:

1) внесення змін до Конституції України в межах і по­рядку, передбаченому розд. XIII Конституції України;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених ст. 73 Конституції;

3) прийняття законів;

4) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

5) призначення виборів Президента України в строки, передбачені Конституцією;

6) заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про внутрішнє й зовнішнє становище України;

7) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту);

8) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;

9) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Мініст­рів України та ін.

Конституція України встановлює також, що виключно законами визначаються:

права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина;

громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іно­земців та осіб без громадянства;

права корінних народів і національних меншин;

порядок застосування мов;

правовий режим власності;

правові засади і гарантії підприємництва; правила кон­куренції та норми антимонопольного регулювання;

засади зовнішніх зносин;

засади регулювання демографічних та міграційних про­цесів та ін.

Конституція передбачає, що виключно законами Укра­їни встановлюються:

Державний бюджет України і бюджетна система Укра­їни;

система оподаткування, податки і збори;

засади створення і функціонування фінансового, грошо­вого, кредитного та інвестиційного ринків;

статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;

порядок утворення і погашення державного внутрішньо­го й зовнішнього боргу;

порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види й типи;

одиниці маси, міри і часу; порядок встановлення дер­жавних стандартів тощо.

2. Президент України

Президент України є главою держави і виступає від її імені ст. 102. Він є гарантом державного суверенітету, територіаль­ної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина.

Новообраний Президент України вступає на посаду не пізніше як через 30 днів після офіційного оголошення ре­зультатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Повноваження Президента України:

ст. 106 забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; звертається з посланням до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє станови­ще України; приймає рішення про визнання іноземних держав; призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією; припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; призначає, за згодою Верховної Ради Украї­ни, Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку та ін.

Президент України користується правом недоторкан­ності на час виконання повноважень, ст. 105

Він очолює Раду національної безпеки і оборони Украї­ни, яка є координаційним органом з питань забезпечення безпеки і оборони в Україні.

Президент України виконує свої повноваження до всту­пу на пост новообраного Президента України, але Конституція України встановлює, що повноваження Президен­та України припиняються достроково у разі його відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту та смерті.

3. Кабінет Міністрів України та його компетенція


СкачатиСкачати:Конституційне закріплення системи органів державної влади в


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Діяльність В ячеслава Чорновола ПЛАН Вступ 1. Дитинство та юність В ячеслава Чорновола. Умови, в яких формувався український гр
 • 1. Загальна характеристика логістики. 2. Концепція логістики. 3. Завдання і цілі логістики (контрольна)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит. План Вступ
 • Франсуа Рабле. Гаргантюа і Пантагрюель (творча робота)
 • Психоаналіз і неофрейдизм (реферат)
 • Гострі кишкові інфекції , спричинені умовно-патогенними збудниками (реферат)
 • Вихідні поняття теорії фізичного виховання (реферат)
 • Геологічна будова Українських Карпат (реферат)
 • Управління фінансами України (курсова)
 • Поняття референдуму. Види референдумів в Україні (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030824