Реферат Тлумачення норм права (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Тлумачення норм права (курсова)

Курсова робота на тему:

Тлумачення норм права

ПЛАН

Вступ.................................................................................................5

Розділ I. Поняття тлумачення норм права...............................7

1.1. Тлумачення - роз'яснення правових норм................10

1.2.Тлумачення - з'ясування правових норм...................15

Розділ II. Види тлумачення норм права :поняття мета..........21

2.1.Тлумачення за суб'єктами............................................22

2.2.Тлумачення за обсягом, способами, аналогією.........25

Розділ III. Акти тлумачення норм права...................................27

Висновки..........................................................................................30

Використана література................................................................33

Вступ

Тема тлумачення правових норм є традиційної в юридичній науці. Традиційним є і питання про загальне поняття тлумачення права.

Основні точки зору на це питання представляються наступними:

- тлумачення є з'ясування змісту права;

- тлумачення - роз'яснення змісту права;

- тлумачення, як з'ясування і роз'яснення змісту права.

Перші дві точки зору є неповними, а остання - найбільш правильна на мій погляд, тому що містить у собі обидві перші. Якщо приймати точку зору про те, що тлумачення полягає в з'ясуванні, і, отже ігнорувати спеціальну діяльність по роз'ясненню права, і навпаки, визнавати лише спеціальну діяльність, значить ігнорувати розумовий процес, що передує будь-якому роз'ясненню. Щоб щось роз'яснити, треба спочатку це щось усвідомити, отже з'ясування і роз'яснення - це дві діалектично зв'язані сторони процесу тлумачення права[2. 298 c.].

Термін “тлумачення“ рівнозначний за змістом поняттю “інтерпретація”, отже особа, що займається тлумаченням може бути названо інтерпретатором.

Тлумачення служить для забезпечення суспільства точними, зрозумілими поясненнями права. Безумовно, що в тлумаченні права присутнє суб'єктивний фактор , однак це не повинно позначатися на кінцевій меті - виявлень точного змісту правової норми. “Відштовхуючи” від значеннєвого значення терміна “тлумачення”, варто визнати, що філологічно він тісно зв'язаний з поняттям ”пізнання”, отже тлумачити - це значить пізнавати зміст того чи іншого явища.

У сучасному суспільстві виділяються три основні причини тлумачення:

 1. недосконалість законодавства;
 2. системність права;
 3. необхідність дедукції;

Недосконалість законів приводить до двозначності. Тлумачення в цьому випадку може привести навіть до скасування тієї чи іншої норми, що викликає двозначне розуміння закону.

Право - є складна взаємозалежна система.[3. 265c.] Кожна правова норма не може працювати сама по собі. Наприклад, у процесі усиновлення задіється і цивільне право і процесуальне і т.д.

Третя причина виникає від того, що закон безособовий. Тлумачення, таким чином, виходить від закону стосовно до приватної особи. Наприклад, при усиновленні діють норми сімейного права, цивільного, процесуального права, що призначені для всіх, але в конкретному випадку працюють для однієї приватної особи.

У такий спосіб можна сказати, що тлумачення являє собою “акт інтелектуально-вольової діяльності по з'ясуванню і роз'ясненню змісту норм права в їх найбільш правильній реалізації”, а об'єктом пізнання й інтерпретації є не наміри і мотиви законодавця, що залишилися за межами створеного їм акта, а державна воля, об'єктивно закріплена в писемній формі.

Розділ I. Результати тлумачення правових норм.

Тлумачення норм права (інакше: інтерпретація норм права) — це розумова інтелектуальна діяльність суб'єкта, пов'язана зі вста­новленням їх точного значення (змісту).

Тлумачення норм складається з двох елементів:

- з'ясування — розкриття значення юридичних норм «для себе»

- роз'яснення — розкриття значення юридич­них норм «для інших»
Якщо з'ясування не виходить за рамки свідомості самого ін­терпретатора, то роз'яснення є викладом змісту державної волі і вираження її зовні.

Мета діяльності, пов'язаної з тлумаченням норм права:

- правильне і однакове розуміння;

- правильне і однакове застосування.

Офіційне тлумачення норм права є обов'язковим для тих актів, які з погляду компетентного органу мають потребу в додатково­му роз'ясненні в зв'язку з ускладненнями, що виникли, або не­правильною практикою їх застосування.


СкачатиСкачати:Тлумачення норм права (курсова)


Схожі реферати:
 • ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У біду падають, як у прірву, раптом, але в злочин сходять по щаблях. А. А. Бестуже
 • Діаграма Вороного Задача. Області близькості. На площині задана множина З, яка містить В точок. Необхідно для кожної точки pЭ множини
 • Орнамент Буковини. Загальні відомості. Елементи орнаменту буковинського килима (реферат)
 • “Дискусія і суперечка” Вирішення багатьох проблем сучасності можливе тільки на шляхах відкритого обмін
 • 1. Форма держави. Форма держави України. 2. Припинення трудового договору за ініціативою власника (контрольна)
 • Антична Греція, Древній Рим. Архітектура, музика, живопис, театр, література (реферат)
 • “Соціологія та психологія особистості. Проблеми адаптації людини до сучасної дійсності” Що таке особист
 • Зони, території, непорозуміння при комунікаціях, конфлікти на цьому Aрунті ПЛАН 1. Зони спілкування 2. Визначення конфлікту
 • Сучасний стан і можливості удосконалювання технології підготовки і роздрібнювання деревної сировини у в
 • Мова та мовні стилі (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033927