Реферат Юридична особа (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Юридична особа (курсова)

Курсова робота на тему:

Юридична особа

ЗМІСТ

Стор.

Вступ

Глава1. Поняття та ознаки юридичної особи

Глава 2. Правоздатність юридичної особи

Глава 3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб

3.1. Способи утворення юридичних осіб: розпорядчий,

нормативно-явочний, дозвільний і договірний

3.2. Державна реєстрація

3.3. Припинення діяльності юридичної особи

3.4. Форми припинення юридичних осіб: ліквідація і

реорганізація

Глава 4. Види юридичних осіб

4.1. Комерційні організації як юридичні особи

4.2. Некомерційні організації як юридичні особи

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Суб'єктами цивільних правовідносин і відповідно носіями майнових та особистих немайнових прав та обов'язків можуть бути не лише індивіди — фізичні особи, а й різні колективні утворення: підприємства та організації, господарські товариства, виробничі та споживчі кооперативи та ін. Однак для того, щоб мати можливість вступати у цивільні правовідносини і бути їх суб'єктами, ці колективні утворення наділяються за наявності певних ознак статусом юридичної особи. На відміну від фізичних осіб, юридичні особи не є живими істотами і тому не мають природної волі, однак у них діє об'єднана людська воля і об'єднана людська сила в певному напрямі, зумовленому метою створення юридичної особи. Внаслідок цього за юридичною особою і визнається можливість бути суб'єктом права. Слід зазначити, що юридична особа є самостійним суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили, і хоч це колективне утворення і визнається суб'єктом правовідносин, однак як юридична особі воно може бути носієм лише таких прав та обов'язків, які не пов'язані з природними властивостями людей.

Інститут юридичної особи в цивільному законодавстві зумовлений становленням товарно-грошових відносин у ринковій економіці, суспільним розподілом праці, необхідністю включення до цивільного обороту майна держави, кооперативів, громадських та інших організацій. З метою найбільш ефективного і раціонального використання державного майна воно, за загальним правилом, розподіляється і закріплюється за окремими державними підприємствами, установами та організаціями. Наділення підприємств та об'єднань майном, надання їм господарської самостійності є неодмінною передумовою здійснення господарського розрахунку, вчинення правових актів з реалізації продукції, розпорядження грошовими коштами, тобто виступу в обороті як самостійного суб'єкта цивільних прав та обов'язків.

Метою даної курсової роботи є розкриття сутності юридичних осіб, як суб’єктів цивільного права.

Завданням курсової роботи є розкриття наступних питань:

поняття та ознаки юридичної особи;

правоздатність юридичної особи;

порядок виникнення і припинення юридичних осіб;

види юридичних осіб.

При написанні даної курсової роботи було вивчено велику кількість нормативних актів та літературних джерел, таких як:

Закон України ”Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р.;

Закон Української РСР “Про власність” від 7 лютого 1991 р.;

Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р.;

Закон України “Про банкрутство” від 14травня 1992 р.;

Цивільний Кодекс Української РСР.- 1998 .- кн.2;

Цивільне право України. – У 2-х кн.. .- 2000 р. та інші.

На жаль, на момент написання курсової роботи основне джерело цивільного права “Проект Цивільного Кодексу України” іще не був прийнятий Верховною Радою України.

1.Поняття та ознаки юридичної особи

Поняття та ознаки юридичної особи розкриваються в ст.23 ЦК України: юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному суді або в третейському суді. З цього визначення можна виділити такі істотні ознаки юридичної особи:

Організаційна єдність. Юридична особа — це не окремий громадянин (фізична особа), а колективне утворення, певним чином організований колектив людей (організація). Принципи формування цього колективу можуть бути різноманітними: укладення трудових договорів (контрактів) робітниками і службовцями з адміністрацією державного підприємства, добровільне об'єднання громадян на основі членства в кооперативі тощо. Але кожна організація характеризується наявністю певної системи істотних соціальних взаємозв'язків її членів, внутрішньою структурною і функціональною диференціацією.

Так, у складі кооперативу можуть створюватися структурні підрозділи, в тому числі територіально відокремлені: відділення, цехи, ферми, майстерні, ательє, магазини та інші, що діють, як правило, на засадах колективного, сімейного або індивідуального підряду. Структура кожного окремого кооперативу закріплюється його статутом. Проте незалежно від особливостей своєї внутрішньої структури кооператив у зовнішніх відносинах виступає як єдина організація.


СкачатиСкачати:Юридична особа (курсова)


Схожі реферати:
 • Економіка: Підвищення продуктивності праці в торгівлі (дипломна р-та)
 • Сценарій Позакласний захід з математики “Сильна ланка” 8-11 кл. Гра “Сильна ланка” У грі беруть участь 8 учнів (8-11
 • Аналіз конкурентних ситуацій Інтенсивність і конкретні форми конкурентної боротьби між суперниками на ринку змінюються залежно від характеру конкурен
 • Україна в міжнародних організаціях.(реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з міжнародного публічного права ПЛАН Боротьба з работоргівлею, міжнародно-правові акти по боротьбі з работоргівлею. Поняття рабств
 • Контроль якості стерилізації паровим методом (реферат)
 • ХИБИ РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПЛАН Особистісні дисгармонії як деформації рольової
 • Поняття "підприємництво", "бізнес", "спекуляція". Поняття "підприємництво" Появі підприємства передує ділова активність окремих
 • Інга Бабакова видатна українська спортсменка Бабакова Інга Альвідасівна народилася в 1967 році в м. Ашхабад.
 • Фінанси. Зовнішній контроль і перевірка системи податкової служби та шляхи їх вдосконалення (на матеріалах роботи обласних державних податкових адміні
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.060111