Реферат Запобіжні заходи в процесуальному порядку (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Запобіжні заходи в процесуальному порядку (курсова)

Курсова робота на тему:

Запобіжні заходи в процесуальному порядку.

Зміст:

Вступ

1. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів; процесуальний порядок застосування, зміни і скасування запобіжних заходів.

1.1. Поняття, сутність і мета застосування запобіжних заходів, їх місце у системі заходів процесуального примусу.

1.2. Підстави застосування запобіжних заходів.

1.3. Процесуальний порядок застосування, зміни і скасування

запобіжних заходів.

2. Види запобіжних заходів.

2.1. Запобіжні заходи, не пов’язані із взяттям під варту

2.2. Тимчасові запобіжні заходи. Взяття під варту. Гарантії законності і обґрунтованості взяття під варту.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ.

Запобіжні заходи займають важливе місце серед інших

Інститутів кримінально-процесуального права. Не дарма їм у КПК присвячена окрема глава (гл. 13). Запобіжні заходи переслідують важливу мету: вони

покликані перешкодити особі, обвинуваченій чи підозрюваній у скоєні злочину, скритися від слідства і суду; не дати їй можливості завадити

встановленню об’єктивності істини у кримінальній справі або продовжувати займатися злочинною діяльністю, а також перешкодити

виконанню покарання, призначеного судом. Тому їх значення у кримінальному процесі важко переоцінити.

Крім того суттєвої уваги заслуговує питання про ефективність запобіжних заходів, законність та обґрунтованість їх застосування. Так,

неправильне обрання органом дізнання, слідчим, прокурором або судом чи суддею запобіжного заходу може зробити неможливим досягнення

зазначеної у законі мети або значно її затруднити, а у іншому випадку можливе незаконне і необґрунтоване обмеження волі особи, за що, орган, який обрав запобіжний захід буде нести відповідальність за законами України та іншими під законними нормативно-правовими актами.

Отож слід чітко встановити поняття запобіжних заходів, їх сутність та види; мету, значення, підстави і порядок їх застосування, зміни і скасування, а також визначити їх місце у системі заходів процесуального примусу.

Для огляду і дослідження зазначених вище питань і написана ця курсова робота.

Проблеми пов’язані з інститутом запобіжних заходів у кримінально-процесуальному праві широко висвітлені у навчальних посібниках, монографічних роботах вчених-процесуалістів та у періодичних виданнях1.

В основу курсової роботи покладено праці А.П. Рижакова та інших

авторів2.

Об’єкти дослідження у цій роботі є власне запобіжні заходи як заходи процесуального примусу.

Предмет дослідження-поняття, сутність, види запобіжних заходів:

мета, завдання і підстави їх застосування; процесуальний порядок застосування, зміни і скасування запобіжних заходів, а також їх місце у системі заходів процесуального примусу.

З метою розширення та поглиблення знань про запобіжні

заходи, а також для усвідомлення їх значення у кримінальному процесі при написанні цієї роботи постають такі завдання:

а) визначити поняття, сутність, мету і завдання запобіжних заходів;

б) зазначити їх місце у системі заходів процесуального примусу;

в) відобразити підстави застосування запобіжних заходів;

г) описати процесуальний порядок застосування, зміни і скасування

запобіжних заходів;

д) розмежувати види запобіжних заходів.

При написанні курсової роботи були застосовані такі методи дослідження як аналіз, синтез, індукція, дедукція та метод порівняння.


СкачатиСкачати:Запобіжні заходи в процесуальному порядку (курсова)


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: “Холодильник” Акумуляція холоду у вигляді процесу одержання льодяної води (<4°C), холодних напоїв в
 • Істрія написання твору Богакова "Майстер і Маргарита" (реферат)
 • Пошукова робота Оформлення, ведення та облік трудових книжок Зміст 1. Загальні положення 2. Заповнення трудової книжки 3. Оформлення вкладиша до трудо
 • Одужає i вродить жито! Кожна людина починається з отчої землi, пускаючи в неї глибоке корiння. Хтозна, може, буйний вiте
 • Договори у рамках Світової організації торгівлі Основні міжнародно-правові акти у рамках Світової орган
 • реферат з “Землевпорядного проектування” Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування в с. Лісний Хлібичин.
 • Реферат з релігігієзнавства ХРАМ І ЙОГО ВЛАШТУВАННЯ Cам Господь дав людям ще у Старому Завіті через проро­ка Мойсея вказ
 • Бухгалтерський облік в торгівлі в Україні (реферат)
 • Поняття бюджетної системи Структурна побудова бюджетної системи Принципи побудови бюджетної системи України (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.036281