Реферат Вчення про форму держави і соціальна практика


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Вчення про форму держави і соціальна практика(№2) б) відсутність загальних для всієї конфедерації з

а) відсутність загальних для всієї конфедерації законодавчих органів;

б) відсутність загальних для всієї конфедерації законодавства, громадянства, судової та фінансової системи;

в) рішення загальноконфедеративних органів для членів конфедерації не є обов"язковим і їхнє невиконання не тягне за собою ніяких санкцій;

г) наявність безумовного права виходу зі складу конфедерації у кожного з її суб"єктів.

----------------------------------------------------

1Див.: Андрусяк Т. Теорія держави і права. Львів: Фонд "Право для України", 1997р. - ст. 31.

2Див.: Общяя теория права: Учеб., 2-е изд., переработ. и доп. - М.: Изд-во МГТУ, 1995г. ст. - 78.

Види державного устрою сучасних держав: унітарний

(Україна, Франція, Китай); федеративний (Російська Федерація, США, Канада та ін.).

Від складних держав (федерацій, конфедерацій) слід відрізняти регіональні або інші союзи держав, наприклад, Об"єднання американських держав або Союз незалежних держав, які утворились після демонтажу Союзу РСР.

4. Основні види державного режиму.

Державний режим - це сукупність форм і методів здійснення державної влади.1 Ця категорія дає відповідь на питання, які методи панують у процесі здійснення державної діяльності і досягнення тих цілей, що стоять перед державою. Поняття державного режиму не слід ототожнювати з поняттям політичного режиму. Останній має більш широке значення і характеризує не тільки методи діяльності державних органів, але й можливості та форми діяльності всіх елементів політичної системи - політичних партій, рухів тощо.

Розрізняють такі види державного режиму:

1. Тоталітарний, який характеризується:

а) тоталітарним контролем держави над усіма сферами суспільного життя;

б) монополізацією влади в руках однієї партії, яка повністю підпорядкована вождю;

в) безроздільним пануванням однієї ідеології;

г) терористичним поліцейським контролем;

д) мілітаризацією суспільного життя і знищенням громадянського суспільства (СРСР, фашистські Німеччина, Італія);

Тоталітарний - державна влада здійснюється шляхом обмеження або порушення основних прав людини; скорочення або недопущення, усунення легальних можливостей для вільного виявлення і врахування інтересів усіх груп населення -----------------------------------------------------------

1Див.: Андрусяк Т. Теорія держави і права. Львів: Фонд "Право для України", 1997р. - ст. 31.

(зокрема через діяльність громадських об"єднань, які їх представляють); зосередження неконтрольованої населенням державної влади в руках правлячої верхівки (олігархії) або однієї особи. Останній різновид тоталітаризму має назву автократія, або вождизм.1 Тоталітаризм існував також у вигляді таких державних режимів, як расистський, фашистський, військово-диктаторський.

1. Авторитарний режим характеризується зосередженням необмеженої влади в руках однієї особи або групи осіб, обмеженням прав і свобод громадян. На відміну від тоталітарного режиму, наявна економічна свобода, допускається існування виборчої системи і боротьба політичних партій у парламенті (Чілі);

3. Демократичний - передбачає наявність політичного плюралізму, забезпечення прав і свобод людини, консесуальний тип поітичної культури, правові гарантії прав і свобод людини.2

Демократичний - державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, із забезпеченням легальних можливостей вільного виявлення і врахування інтересів усіх груп населення через демократичні інститути (вибори, референдуми тощо), та діяльність різноманітних

-----------------------------------------------------

1Див.: Рабінович М.П., Основи загальної теорії держави та права. Посібник для студентів спец. "Правознавство".- Бородянка, 1993р. - ст. 36.

2Див.: Андрусяк Т. Теорія держави і права. Львів: Фонд "Право для України", 1997р. - ст. 32.

громадських об"єднань, які представляють ці інтереси і впливають на вироблення і здійснення політики держави. Демократичний режим має такі різновиди, як демократично-ліберальний, демократично-консервативний, демократично-радикальний.1

Сучасні державні режими

Демократичний - найбільш поширений у державах Європи, Центральної та Північної Америки.

Тоталітарний - зберігається в окремих країнах Близького Сходу, Африки.

Здругої половини 80-х років в Україні (як і в інших колишніх радянських республіках) відбувається поступовий, хоча й не завжди послідовний, перехід від тоталітаризованого державного режиму до демократичного. Знаменною віхою на цьому шляху є нова Конституція України.

------------------------------------------------------

1Див.: Рабінович М.П., Основи загальної теорії держави та права. Посібник для студентів спец. "Правознавство".- Бородянка, 1993р. - ст. 35.

5. Можливі форми посттоталітарних дежав і соціальна практика.

Оскільки Україна була в свій час складовою частино тоталітарної держави, тобто СРСР, то в цьому розділі ми розглянемо можливі форми постоталітарних держав, а саме їхні переваги і недоліки.

Парламентська республіка, швидше всього, виявиться недієздатною. В парламенті, зформованому не на партійній основі, а на індивідуальній основі, можливо не складеться більшість і опозиція. Фракційна структура находиться в зачаточному стані: політичні течії не встояли, фракції малочичельні, кількість їх велика, а персональний склад рухомий, внутріфракційна дисципліна відсутня, міжфракційні стосунки нестабільні. В таких умовах неминучі постійні урядові кризиси (якщо уряд взагалі вдастся сформувати), часті заміни кабінету, а відповдно, і курсу. Суспільство може зовсім втратити керованість, а там і недалеко і до революції тоталітаризма.

В президентській республіці уряд більш незалежний від поглинутого протиріччями парламенту, а тому здатний до радикального реформування. Президентська республіка також відповідає традиціям постоталітарних суспільств, але в цьому скривається її основна небезпечність. У прнзидента і уряду велика спокуса не тратити час на пошуки компромісів з парламетом, а, перетворивши його в чисто декоративний орган, швидко проводити реформи. Але від посилення авторитарності можна перейти знову до диктатури. І все таки при відсутності в суспільстві явно виражених соціально виражених інтересів і нормальної партійної системи президентська республіка здається більш привабливішою, якщо не єдиною можливою, формою постоталітарної держави. Необхідно лише, щоби виконавчим структурам не вдалося повністю взяти під контроль інші форми влади.

Виконавчу владу уособлює президент і уряд, причому їх субординації і розпреділення компетенції не завжди чітко виражені.


СкачатиСкачати:Вчення про форму держави і соціальна практика(№2) б) відсутність загальних для всієї конфедерації з


Схожі реферати:
 • Мотивація на підприємстві і в колективі На будь-якому підприємстві та у підприємництві в цілому успіх значною мірою
 • Походження, суть та вартість грошей.
 • “Населення та проблеми зайнятості на Україні” ПЛАН ВСТУП 1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРИРОДНИЙ ПРИРІСТ 2.
 • Реферат з соціології Соціологія — наука про загальні закономірності суспільства. План Поняття, об’єкт і предмет соціолог
 • ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ КУРСАНТОМ - ПРАКТИКАНТОМ III-ГО КУРСУ НА ПОСАДІ КОМАНДИРА ВІДДІЛЕННЯ Веселуном Петром Олександров
 • ПОШУКОВА РОБОТА з краєзнавства на тему: Жителі вулиці Петра Козланюка (село Перерів) - учасники другої Світової війни
 • Реферат з релігієзнавства Андрій Шептицький – життя і діяльність Андрій Шептицький нардився 29 липня 1865 року в родовом
 • 1.Суспільне виробництво. Елементи праці. Продуктивні сили суспільства. 2.Заробітна плата, її сутність. Почасова і відрядна заробітна плата. Тарифна си
 • Температура. Рівняння теплового руху молекул(реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Хімія і екологія У нас час досить сильно розвивається хімічна промисловість. Без продуктів хімії важко уявити сучасне життя. Різном
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031694