Реферат Вчення про форму держави і соціальна практика


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Вчення про форму держави і соціальна практика(№1) г) в ній існує громадянство; д) в міжнародних ві

в) в унітарній державі діє єдина конституція і єдина система законодавства;

г) в ній існує громадянство;

д) в міжнародних відносинах унітарна держава виступає в єдиному числі.

Складна держава - частини держави мають суверенітет, усі ознаки державності.1 Складні держави поділяються на:

а) федерації - союзні держави;

б) конфедерації об"єднання, союзи держав, що створюються для виконання певних завдань;

в) імперія.

У сучасному світі більшість держав унітарні.

Федерація - це складна держава (союзна держава), до складу якої входять кілька державних утворень (суб"єктів федерації), що володіють суверенітетом. 2

Федеративна (лат. foederatio - союз, об"єднання) держава - складне утворення, яке має в свому складі адміністративно-територіальні чи національні утворення - члени (суб"єкти) федерації, володіють значною степінню самостійності (штати - в США, землі - в ФРГ, області і краї - в Росії).3 Поряд з вищими органами державної влади федерації

-----------------------------------------------------

1Див.: Рабінович М.П., Основи загальної теорії держави та права. Посібник для студентів спец. "Правознавство".- Бородянка, 1993р. - ст. 35.

2Див.: Андрусяк Т. Теорія держави і права. Львів: Фонд "Право для України", 1997р. - ст. 30.

3Див.: Общяя теория права: Учеб., 2-е изд., переработ. и доп. - М.: Изд-во МГТУ, 1995г. ст. - 77.

суб"єкти федерації утворюють самостійні органи державної влади. Для захисту і представленя інтересів суб"єктівфедерації на загальодержавному рівні створюються двохпалатні парламенти (США, Росія, Швейцарія).

Розрізняють два види федерації:

- федерація, заснована на договорі, суб"єкти якої - суверенні держави, що зберігають за собою значний обсяг повноважень, аж до права виходу зі складу федерації;

- федерація, заснована на автономії, суб"єкти якої - державні утворення, що не мають ознак суверенітету, але мають певну самостійність у вирішенні питань місцевого (автономного) значення.

До юридичних ознак федерації належать:

а) наявність конституції федерації в цілому і конституції у кожному з її суб"єктів і, відповідно, системи законодавства всієї федерації та системи законодавства у її суб"єктів;

б) існування громадянства як всієї федерації, так і громадянства її суб"єктів;

в) в міжнародних відносинах може виступати як федерація в цілому, так і кожен з її суб"єктів (США, Росія, ФРН).

В основі різниці між унітарними і федеративними державами лежить форма поділу теритрії і система організації органів державної влади. Разом з тим національний склад населення має певний вплив на форму державного устрою, оскільки можна виділити адміністративні федерації (США,

ФРГ, Мексика, Бразилія і ін.) і національні федерації (СФРЮ, ЧСФР, СССР, РФ).1 Різниця між ними полягає в тому, що в адміністративних федераціях в основу поділу положені об"єктивні критерії: рельєф місцевості, кліматичні умови, розташування корисних копалин, щільність населення, господарсько-економічні зв"язки, історичні традиції і т д. А в національних федераціях в основу територіального ділення покладено суб"єктивний фактор - національний склад населення. Тому національні федерації виявилися ненадійними формами державного устрою (СФРЮ, ЧСФР, СССР).

Правовою основою більшості існуючих в світі федерацій являється конституція (Основний Закон) країни. Разом з тим існує і більш рідка ситуація, коли в основу федерації покадений договір (так звані договірні федерації). Особливість договірних федерацій проявляється в більшій самостійності її суб"єктів. Конституційні федерації побудовані переважно в формі реалізації волі "центру", закріпленої в приймаємих органами державної влади конституціях. Конституція в тій чи іншій формі закріпляє визначену самостійність суб"єктів федерації, але зміна конституції - виключне право органів державної влади. Що стосується договірних федерацій, то основа їх правового положення - результат спряження волі двох сторін (федерації і її суб"єктів), в рівній степені здатних впливати на зміну змісту договору.

Другою складною формою державного устрою є імперія.

--------------------------------------------------

1Див.: Общяя теория права: Учеб., 2-е изд., переработ. и доп. - М.: Изд-во МГТУ, 1995г. ст. - 77.

Імперія - це така форма державного устрою, при якій держава складається з двох частин (метрополії та колонії) з принципово відмінною компетенцією.1

Імперія (лат. imperium - влада, держава) - це складні багатонаціональні держави, які створюються за допомогою захвата і насильного утримання в своєму складі суверенних сусідніх держав могутньою деспотичною державою.2 До такого типу держав можна віднести Південно-африканську республіку, яка утримувала на протязі десятиліть в свому складі Намібію. Недивлячись на цивілізації і демократії в світі, повністю виключити спроби створення імперій в майбутньому, очевидно, не можна.

До юридичних ознак імперії належать:

а) наявність складових частин держави, які знаходяться у принципово відмінному правовому становищі;

б) метрополія, як основна складова частина імперії, характеризується тим, що повністю визначає правове становище всієї держави, у тому числі іскладових (колоній), виходячи з власних інтересів;

в) наявність колоній, як складових частин держави, які повністю або майже повністю позбавлені самостійності у вирішенні будь-яких внутрішніх та зовнішніх питань.

До форми державного устрою належить і конфедерація, -------------------------------------------------------

1Див.: Андрусяк Т. Теорія держави і права. Львів: Фонд "Право для України", 1997р. - ст. 31.

2Див.: Общяя теория права: Учеб., 2-е изд., переработ. и доп. - М.: Изд-во МГТУ, 1995г. ст. - 79.

що являє собою союз держав, об"єднаних для досягнення певних цілей одним або кількома органами (наприклад, військовими) при збереженні в інших питаннях повної самостійності.1

Конфедерація - це союз суверенних держав, утворених для рішення сумісних політичних, економічних і воєнних задач.2 Конфедерація на відміну від федерації не утворює єдиної держави, оскільки держави, які утворили конфедерацію не мають нічого спільного з федеративними. Конфедерації - досить рідке і нестійке утворення. Як правило, конфедерації або розпадаються після реалізації мети, за ради якої вони створювалися, або перетворюються в федерацію. Принципова різниця федерації і конфедерації полягає в юридичному нерозірванні федеративної держави.

До ознак конфедерації слід віднести:


СкачатиСкачати:Вчення про форму держави і соціальна практика(№1) г) в ній існує громадянство; д) в міжнародних ві


Схожі реферати:
 • Цінності в житті людини та суспільства (реферат)
 • Особливості читання деяких приголосних (реферат)
 • Особливості сучасного соціального розвитку нашого краю (реферат)
 • Вчителько моя, я тобi уклоняюсь Щасливий той, кому Бог подарував Учителя. Так, саме Учителя - з великої лiтери. Я знаю,
 • “Біблія – як найдавніша писемна пам’ятка. Структура Біблії” Біблія, як відомо, є Святим Письмом найпоши
 • Проза поза межами західного світу (Японія, Росія, латинська Америка ХХ ст.) (реферат)
 • ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності (дипломна)
 • Виробництво білкових продуктів харчування в Україні: проблеми і перспективи розвитку Мета роботи: Виз
 • Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності ЗМІСТ ВСТУП 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ СТУДЕНТ ТА ЙОГО ОС
 • Продуктивність праці (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.041255