Реферат Основні права народу, нації, людства


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Основні права народу, нації, людства

Міністерство Освіти України

Івано-Франківський інститут права,

економіки та будівництва

Кафедра теорії держави та права

Курсова робота

з теорії держави і права

"Основні права народу, нації, людства "

Виконав: ст. гр. Ю-98-2

Ковальчук Ю.В.

Науковий керівник:

доц. Васькович Й.В.

Івано-Франківськ

1998р.

Зміст

Вступ

І. Основні права нації (народу)

ІІ. Основні міжнародно-правові акти, які визнають і захищають права народу (нації).

ІІІ. Основні права людства

І\/. Права людини і права нації як політологічна проблема.

1. Особливості розмежування політичних сил суспільства.

2. Загальна структура поділу населення країни.

3. Основні права народу (нації) в антидемократичних і тоталітарних державах.

 1. Основні чинники, від яких залежить формування українського народу.

\/. Права національних меншин в Україні.

1. Основні нормативно-правові документи які захищають права національних меншин в Україні.

2. Конституційно - правовий статус національних мншин.

 1. Політичне тлумачення поняття «Український народ».
 2. Конституція України і міжнародні договори з питань захисту прав національних меншин.

\/І. Міжнародно-правові стандарти з прав людини та законодавство України.

Висновки

Список використаних першоджерел

Вступ

Україна, ставши на шлях розвитку та становлення дійсно суверенної і незалежної країни, неухильно орієнтуючись на визнанні світовою спільнотою демократичні та гуманістичні за своїм змістом і спрямованістю міжнародні стандарти, приступила до формування державних інституцій, місцевого самоврядування, системи національного права. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, визначає Україну як суверенну і незалежну, демократичну соціальну, правову державу. Основоположними принципами такої держави об’єктивно виступають верховенство Права, першочергова соціональна цінність прав і свобод людини і громадянина. Саме тому ст. 3 Конституції України підкреслює, що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні визнаються найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». Частина ж перша ст. 8 Основного Закону нашої держави проголошує: «В Україні визнається і діє принцип верховентва права».

Конституційне закріплення такого підходу до людини і громадянина та права вимагає організації та здійснення діяльності держави, її органів і посадових осіб у повній відповідності з правовими настановами. Ці ж вимоги мають бути орієнтирами й у повсякденному житті кожного громадянина. Все зазначене, а також активні процеси розбудови Української держави, діяльність, спрямована на створення національної системи права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямів розвитку основоположних державно-правових явищ.

І. Основні права нації (народу)

Основні права нації (народу) - це певні можливості кожної нації (іншої етнічної спільності, народу) необхідні для нормального її існування і розвитку у конкретно-історичних умовах, об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку людства, які мають бути загальними й рівними для всіх націй (народів).

Первинним основним правом нації (народу) є право на існування та вільне самовизначення - насамперед політичне (державна самоорганізація), а також економічне, соціальне, духовно-культурне (гуманітарне).

До інших прав цієї групи належать, зокрема, можливості:

- економічного, соціального і культурного розвитку;

- розпоряджатись природними та матеріальними ресурсами на своїй території;

- мирного співіснування з іншими народами і націями (право на безпеку і мир);

- підтримувати природне середовище в стані, необхідному для забезпечення й відтворення здорового генофонду народу, нації (право на екологічну безпеку).

ІІ. Основні міжнародно-правові акти,

які визнають і захищають права народу (нації).


СкачатиСкачати:Основні права народу, нації, людства


Схожі реферати:
 • Щодо визначення потрібного рівня агрегірування математичної моделі техногенної складової   Прогнозування передумов виникнення надзвичай
 • Функціонування операційної системи (реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА з РПС Сировинна база хімічної промисловості України, її регіональні особливості. Зміст Сировинна база хі
 • Хто з героїв окрадений найбiльше? (за драмою Iвана Франка "Украдене щастя") Драма "Украдене щастя", написана I. Франком
 • РЕФЕРАТ на тему: Культура підприємницької діяльності Сучасна підприємницька діяльність може ефективно здійснюватись і розвиватись за умови належног
 • Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу (реферат)
 • Французька поезія (реферат)
 • Моделі грошових реформ (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: ОСОБИСТА ГІГІ@НА ФІЗКУЛЬТУРНИКА Гігієна спортсменів та людей, які займаються фізично
 • Складнопідрядні речення з підрядними означальними (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032815