Реферат Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну

Міністерство Освіти України

Економіко-Правничий Інститут

м. Чернівці

Курсова робота

з трудового права України

на тему " Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству "

Виконав: ст. І\/ курсу

с-сті «Правознавство»

Ревкало Василь

Науковий керівник:

Шевчук Т.

Івано-Франківськ

1998р.

Зміст.

Вступ

 1. Поняття матеріальної відповідальності працівників.
 1. Правила, які встановлені щодо матеріальної

відповідальності.

 1. Обмеження матеріальної відповідальності працівників.
 1. Повна матеріальна відповідальність.
 1. Вимоги щодо укладення договору про повну матеріальну

відповідальність.

 1. Правила колективно (бригадної) матеріальної

відповідальності.

 1. Визначення розміру шкоди.
 1. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.
 2. Обставини, які враховуються при визначенні розміру

відшкодування.

Висновки

Вступ

Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка звжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення иатеріальних цінносией. Досвід створення матеріальних і духовних благ передається від покоління до покоління через укладені соціальні програми за допомогою науково-технічного прогресу. За весь час розвитку людства результат свідомої суспільної трудової діяльності з кожним поколінням ускладнювався але не втрачався.

Тільки завдяки праці люди можуть задовільняти свої матеріальні та моральні потреби. Саме тому праця становить єдність двох функцій: засіб до життя і сфера ствердження особи. Перша з цих функцій знаходить своє відображення в орієнтації працівника на матеріальне задоволення потреб результатами своєї праці. Друга - в орієнтації працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою.

Потреби матеріального характеру є головними і лежать в основі життя людей. Для того, щоб мати їжу, одяг, взуття люди незалежно від свої волі та свідомості вступають у відносини з іншими людьми по виробництву і розподілу цих благ. Ці зв’язки неможливі без певної організації, що створюється на базі взаємодії людей один з одним. Виникають відносини по виробництву, управлінню та розподілу, створюється власність на знаряддя та засоби виробництва, на результати своєї та чужої праці.

Характер поєднання безпосереднього виробника їз засобами виробництва становить форму власності, яка є первинним, основним економічним відношенням, що визначає всі інші суспільні відносини.

1. Поняття матеріальної відповідальності працівників.

Матеріальна відполвідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, щовиражається в обов’язку працівників покрити повністю або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини1.

Найбільш суттєвими умовами матеріальної відповідальності працівника є:

- перебування працівника в трудових відносинах з підприємством, установою, організацією. Якому було заподіяноматеріальну шкоду;

- встановлення розмірів відповідальності працівника;

- наявність вини працівника.

1Див.: М.І.Мурашко. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділу кадрів підприємств, установ і організацій. Практичні питання теалізації положень законодавчих та нормативних актів, що пов’язані з трудовим законодавством. 3-тє видання, - Київ: «Компас», 1997 р. - ст.80

Констиуція України (ст. 66) до обов’язків кожного громадянина відносить відшкодування завданих ним збитків1. У КЗпП (ст. 130) зазначається, що працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації через порушення покладених на них трудових обов’язків.

При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються встановленням відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

За наявності визначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

1Див.: Конституція України.

На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також не одержані підприємством, установою, організацією прибутки і за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності.

Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для пкориття заподіяної шкоди рівноцінне майно або полагодити пошкоджене.

Виходячи з цього законодавство вимагає від власника або уповноваженого ним органу створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення дорученого їм майна1. Працівники зобов’язані дбайливо ставитися до майна підприємтсва, установи, органзації і вживати заходів до запобігання шкоди.

1Див.: Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом закононодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. -Київ: Юрінком. 1997 р. - стаття 131


СкачатиСкачати:Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну


Схожі реферати:
 • Становлення конфліктології як науки в Україні та її розвиток на сучасному етапі В Україні конфліктологі
 • Як керувати розбалансованими системами охорони здоров'я (реферат)
 • Розвиток української культури в другій половині ХХ ст.(реферат)
 • Методи банківського кредитування (реферат)
 • ІКІТ: Системне ропграмування. Grabber графічного екрану в режимі 320x200x255 (13h) (Asm) (курсова)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Самооцінка юнаків і дівчат у студентський період Зміст ВСТУП Розділ 1. Самооцінка в діяльності студентів 1.1. Основн
 • Фізична активність - ознака здорового способу життя (реферат)
 • Розклад числа на прості множники Задача. Розклад числа на прості множники (факторизація числа). Дано натуральне число n. Представити й
 • Психопрофілактика і психогігієна. Лікувально-охоронний режим (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Які особливості малого бізнесу і в чому його перевага перед іншими формами господарювання Малий бізнес здатен в умовах економічної криз
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.034709