Реферат Правове регулювання оплати праці


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Правове регулювання оплати праці

Міністерство Освіти України

Економіко-Правничий Інститут

м. Чернівці

Курсова робота

з трудового права України

на тему " Правове регулювання

оплати праці"

Виконав: ст. І\/ курсу

с-сті «Правознавство»

Квасниця Руслан

Науковий керівник:

Шевчук Т.

Івано-Франківськ

1998р.

Зміст

Вступ

1. Основні положення оплати праці в Україні.

2. Мінімальний розмір заробітної плати на сьогоднішній день.

3. Порядок обчислення середньої заробітної плати.

4. Опалата праці за суміщення професій і посад.

5. Встановлені пільги щодо оплати праці осіб, які працюють на підприємствах і в організаціях, розшташованих на територіях радіоактивного забруднення.

6. Додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми виробітку.

7. Регулювання законодавством питання своєчасності виплати заробітної плати. Передбачена відповідальність керівників у цій справі.

8. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації.

9. Оплата роботи в надурочний час.

10. Оплата роботи у святкові та неробочі дні.

11. Оплата часу простою.

12.Оплата праці при невиконанні норм виробітку.

13. Порядок оплати праці при виготовлені продукції, що виявилась браком.

14. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків.

15. Встановлені законом обмеження щодо відрахувань із заробітної плати.

16. Здійснення відрахувань у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 1. Порядок справляння прибуткового податку з громадян наростаючим підсумком.
 2. Розмір стягення прибуткового податку з громадян.

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка звжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення иатеріальних цінносией. Досвід створення матеріальних і духовних благ передається від покоління до покоління через укладені соціальні програми за допомогою науково-технічного прогресу. За весь час розвитку людства результат свідомої суспільної трудової діяльності з кожним поколінням ускладнювався але не втрачався.

Тільки завдяки праці люди можуть задовільняти свої матеріальні та моральні потреби. Саме тому праця становить єдність двох функцій: засіб до життя і сфера ствердження особи. Перша з цих функцій знаходить своє відображення в орієнтації працівника на матеріальне задоволення потреб результатами своєї праці. Друга - в орієнтації працівника на зміст праці, її відповідність його внутрішнім запитам, моральне задоволення роботою.

Потреби матеріального характеру є головними і лежать в основі життя людей. Для того, щоб мати їжу, одяг, взуття люди незалежно від свої волі та свідомості вступають у відносини з іншими людьми по виробництву і розподілу цих благ. Ці зв’язки неможливі без певної організації, що створюється на базі взаємодії людей один з одним. Виникають відносини по виробництву, управлінню та розподілу, створюється власність на знаряддя та засоби виробництва, на результати своєї та чужої праці.

Характер поєднання безпосереднього виробника їз засобами виробництва становить форму власності, яка є первинним, основним економічним відношенням, що визначає всі інші суспільні відносини.

1. Основні положення оплати праці в Україні

Відповідно до Конституції України кожний працюючий має право на заробітну плату не нижчу від визначеної законом. Важливі положення містяться в Законі України «Про оплату праці» від 25 березня 1995 року. Зокрема, ст. 1 визначає, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


СкачатиСкачати:Правове регулювання оплати праці


Схожі реферати:
 • Діалогові програми (реферат)
 • јЩЭnrЭЧЬ ЖuШoаЪ ј№ЖИО  (1857 - 1894)   јЩrtz' ьЦЩrrХЫЩnШЩ АЩЭstunЫ wХr ШЭЩ №rzЩuЫunЫ unШ ШЩr ВХЧЬwЩЭs ЩаЩЯtromХЫnЩtЭsЧЬЩr ЛЩааЩn, ШЭЩ ЭЬn Хаs ЩЭnЩn ДЬys
 • Зарубіжна й українська культура в другій половині 60-80-х років(реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Природні енергоресурси та їх використання ПЛАН Вступ 1. Поняття і види природних енергоресурсів 2. Природні н
 • Методи перевірки фінансової звітності (контрольна)
 • Інфляція, її шкідливий вплив на економіку різних країн та України окремо; антиінфляційнї заходи (курсова)
 • Казахстан (економіко-географічна х-ка) (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Лоренцо Валла Про свободу волі . Свобода людини КОРОТКА БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА Лоренцо Валла (бл
 • Українська наука та культура 18 - початок 19 ст. Починаючи з кінця XVIII століття — трагічна доба в історії України, кол
 • Парадигми осягнення історії. Філософія історії: предмет і напрямки (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033853