Реферат Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств   Сьогодні перевага в конкурентній боротьбі визначається не рівнем запасів


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств   С

Реферат на тему:

Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств

Сьогодні перевага в конкурентній боротьбі визначається не рівнем запасів природних ресурсів, ні потужністю фінансового капіталу, а те як держава забезпечить якнайповніший прояв професійних здібностей своїх громадян, які зуміють перевершити інших в освоєнні нових знань і практичних досягнень, трансформації їх в найсучасніші технології і продукцію. Тому питанню інноваційного розвитку підприємств необхідно приділяти все більш уваги бо тільки через такий розвиток можливе досягнення конкурентних переваг на внутрішніх та зовнішніх ринках. Інноваційний процес виникає коли створений в науково-технічній сфері унікальний продукт передається у виробництво і далі знаходить свого споживача. Науково-технічна сфера виробництва і споживання є основними базовими елементами структури інноваційного процесу, невідмінною складовою інноваційного потенціалу. Інноваційний розвиток можливий за умови розвитку інноваційного потенціалу.

У попередніх роботах автором запропоновано комплекс показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства [1,2]. Наступним кроком потрібно на підставі отриманих оцінок розробити стратегію розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Для цього розроблено матрицю стратегій розвитку інноваційного потенціалу підприємств (рис. 1)

Ось ординат (економічне зростання) складатиметься з таких координат: низьке – низьке з потенціалом розвитку – статичне – високе, а ось абсцис (рівень інновацій) будуть визначати наступні показники: відсутній – низький – задовільний - високий.

Розглянемо, що означає кожна з координат матриці.

Під „низьким” економічним зростанням маємо на увазі, що підприємство не має коштів для того, щоб довести свої ідеї та розробки до стадії інноваційного продукту.

Під „низьким економічним зростанням з потенціалом розвитку” розуміємо, що підприємство здатне профінансувати інноваційні проекти.

„Статичне” економічне зростання – це стійкий економічний стан, який отриманий завдяки виробництву гарно відомої продукції, що користується попитом на ринку.

Рис. 1. Матриця стратегій розвитку інноваційного потенціалу підприємств

„Високе” економічне зростання мають підприємства, які є лідерами з виробництва продукції у своїй галузі.

„Відсутній” рівень інновацій властивий підприємствам, які не впроваджують інноваційну діяльність.

„Низький” рівень інновацій мають підприємства, які тільки починають формувати групи спеціалістів для впровадження інноваційної діяльності.

„Задовільний” рівень інновацій - мають підприємства, які в змозі запропонувати інновації, що користуються попитом сьогодні (задовольняють потреби сьогоднішнього дня).

„Високий” рівень інновацій – властивий підприємствам, що мають розробки, потенційний ринок на які ще не сформований, тобто сьогодні нема потреби в такій інновації, але завтра вона буде сформована і таке підприємство буде лідером у впровадженні інновацій.

Оцінку інноваційного потенціалу підприємств автор пропонує проводити за 5-ти бальною шкалою [1], тому для того, щоб занести отримані результати до матриці стратегій ми розподілили її таким чином, що кожен квадрант займає на числовій прямій 0,24 бала (мінімум – 1, максимум – 5).

16 квадрантів означають 16 станів інноваційного потенціалу підприємства і в залежності від квадранта можна розробити стратегії подальшого розвитку підприємства. При розробці стратегій ми розглядаємо розвиток з точки зору руху уперед і за умови, що підприємства прагнуть займатися інноваційною діяльністю, тобто виробляти інноваційні продукти. Економічне зростання підприємства при підвищенні інноваційного потенціалу буде тимчасово знижуватися.

Квадрант 1 (1-1,25) характеризується відсутністю інноваційної діяльності та низьким економічним зростанням. Підприємству з такою оцінкою інноваційного потенціалу потрібно знайти фінансування, щоб рухатися у напрямі 2 квадранту (на рис. 1 стрілка 1-2).

Квадрант 2 (1,26-1,50) характеризується відсутністю інноваційної діяльності і низьким економічним зростанням, але з потенціалом розвитку. Такі підприємства займаються виробництвом не інноваційної продукції і мають невелику кількість споживачів. Для покращення свого стану їм необхідно профінансувати створення групи спеціалістів, які будуть займатися інноваційною діяльністю (на рис. 1 стрілка 2-3).

Квадрант 3 (1,51-1,75) характеризується низьким економічним зростанням і низьким рівнем інновацій. Підприємства цього квадранту мають переваги перед підприємствами 1 квадранту у потенціалі інновацій. Для покращення стану інноваційного потенціалу таким підприємствам потрібно спершу покращити економічне зростання (на рис. 1 стрілка 3-4).

Квадрант 4 (1,76-2,00) характеризується низьким рівнем інновацій та низьким економічним зростанням з потенціалом розвитку. Такі підприємства потребують покращення рівня інноваційної діяльності (на рис. 1 стрілка 4-9).

Квадрант 5 (2,01-2,25) характеризується відсутністю інноваційної діяльності і статичним економічним зростанням. Такі підприємства виробляють ті продукти, які гарно відомі і які мають попит. Трошки покращуючи їх якість вони мають певний прибуток. Для того, щоб виробляти інноваційні продукти їм потрібно зайнятися інноваційною діяльністю і тоді вони перейдуть до 4 квадранту ( на рис. 1 стрілка 5-4)

Квадрант 6 (2,26-2,50) характеризується відсутністю інноваційної діяльності та високим економічним зростанням. Така оцінка інноваційного потенціалу каже про наявність коштів для інноваційної діяльності (на рис. 1 стрілка 6-7).

Квадрант 7 (2,51-2,75) характеризується низьким рівнем інноваційної діяльності та статичним економічним зростанням. Такі підприємства є початківцями у формуванні свого інноваційного потенціалу(на рис. 1 стрілка 7-10).


СкачатиСкачати: Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств   С


Схожі реферати:
 • ДОГОВІРјИЇ "ДОГОВІР"ј про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)јИЇ "про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)"ј м.
 • ПИЛИП ОРЛИК - ГЕТЬМАН-ЕМІҐРАНТ У вихорі великої всесвітньої війни, в запалі боротьби за визволення Укра
 • Психологія стресу ЗМІСТ 1. ПОНЯТТЯ, ФАЗИ І КОМПОНЕНТИ СТРЕСУ........3 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕСУ........9
 • Фенілкетонурія: клініка, діагностика, лікування(пошукова робота)
 • Почуття. Види почуттів. Розвиток почуттів (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з етики та естетики ПЛАН Антична етика. Етичні погляди Платона Функції і норми моралі
 • Moscow Theatres (тема)
 • КРИВОШИПНО-ШАТУННИЙ МЕХАНІЗМ До кривошипно-шатунного механізму багатоциліндрових двигу­нів належа
 • Попит та економічний ресурс (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА НА ТЕМУ: Дефініція логістики ПЛАН Вступ 1. Історія загального формування поняття "логістика" 2. Сучасні визначення ло
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.072418