Реферат Ефективність використання бенчмаркінгу для підвищення ділової досконалості підприємства Мета даної роботи полягає у висвітленні важлив

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Ефективність використання бенчмаркінгу для підвищення ділов

Реферат на тему:

Ефективність використання бенчмаркінгу для підвищення ділової досконалості підприємства

Мета даної роботи полягає у висвітленні важливості використання бенчмаркінгу для підвищення ефективності діяльності підприємства. В роботі також наведені теоретичні основи даної концепції та приклад моделі застосування бенчмаркінгу.

Бенчмаркінг є порівняно новим терміном у теорії та практиці менеджменту. Вперше дане поняття було сформульоване науковцями Інституту стратегічного планування Кембриджу. Отже, “бенчмаркінг – це засіб для вдосконалення діяльності та практики кращої якості з використанням досвіду найкращого в даній сфері” [2]. Р.Кемп наводить таке визначення: “...пошук та використання найкращої практики в індустрії, що призводить до ефективнішої діяльності власної компанії” [3].

Новіші визначення поняття бенчмаркінгу включають також можливість запозичення корисного досвіду у будь-якій сфері, незважаючи на територіальні чи культурні межі. Так, компанія Motorola використовувала практику доставки товарів від Federal Express. Одним із найвлучніших, на наш погляд, визначень бенчмаркінгу є запропоноване Х.Вазірі: “бенчмаркінг – це процес постійного порівняння діяльності підприємства, згідно з вимогами клієнтів, щодо прямих конкурентів (найкращих в даній галузі) чи компаній, успішних в певній сфері, задля підвищення ділової ефективності власного підприємства” [5].

В 70-х роках бенчмаркінг було вперше застосовано на практиці в компанії Xerox Corporation. Фактично, аналітики порівнювали діяльність власної компанії з японськими виробниками-конкурентами. Результати використання даної практики були вражаючими: ефективність використання маркетингу в компанії зросла до 1981 року на третину, на 90% зменшилися дефекти обладнання в процесі виробництва. Незабаром бенчмаркінг набув широкого розповсюдження і став одним з найвагоміших елементів покращення діяльності компанії.

Варто використовувати вище зазначену практику чи ні? Чимало компаній роками застосовують бенчмаркінг у щоденній менеджерській практиці і отримують вражаючі результати. Доцільність його для покращення ділової досконалості можна проілюструвати на рис.1.

Рис.1. Середовище використання бенчмаркінгу

Бенчмаркінг пов’язаний з постановкою цілей та є одним з компонентів процесу планування. Деякі дослідники поєднують його з циклом Демінга, що включає в себе чотири елементи: плануй, здійснюй, перевіряй, дій. Окремі моделі бенчмаркінгу включають в себе до 30 кроків, які необхідно пройти для досягнення кінцевого результату.

Модель, що запропонована в даній роботі є поєднанням моделей Р.Кемпа (1989р.) та Х.Вазірі (1992р.). В ній використано системний підхід та циклічність. Поетапна модель складається з п’яти фаз, кожна з яких включає в себе певні кроки (рис.2).

Етап планування складається з трьох кроків:

 •  визначення об’єкта бенчмаркінгу
 •  пошук найкращих варіантів в даній сфері
 •  визначення методу збору інформації та збір цієї інформації.

Етап аналізу включає в себе два кроки:

 •  визначення слабких сторін власної компанії в досліджуваній сфері
 •  проектування очікуваного рівня.

Етап інтегрування складається з таких кроків:

 •  встановлення функціональних цілей
 •  налагодження комунікаційних зв’язків.

Етап дії включає такі кроки:

 •  розробка планів впровадження
 •  впровадження та моніторинг.

Етап зрілості полягає у відповіді на запитання:

 •  чи інтегровано практику в процес діяльності фірми?
 •  чи досягнуто позиції лідера в даній сфері?

Рис.2. Модель бенчмаркінгу

Нагадаємо, що ця модель є циклічною, тобто її етапи повторюються, залежно від кінцевої відповіді на запитання етапу зрілості.

Прикладом використання практики бенчмаркінгу в Україні є процес сертифікації системи якості підприємства згідно з вимогами Міжнародної організації з сертифікації ISО (пивзавод “Оболонь”), а також запозичення досвіду західних систем оцінки якості. Однак вітчизняним підприємствам важко досягти рівня загальноприйнятих стандартів, однією з таких перешкод є вхід України до СОТ.

Практика бенчмаркінгу приносить вагомі результати для покращення якості та збільшення конкурентоспроможності підприємства. Використання цього підходу, разом з щоденним процесом планування на підприємстві, дає менеджерам можливість ефективніше рухатися на шляху до досягнення цілі –бути стабільним лідером у певній сфері, а отже, здобути ділову досконалість та ефективність.

Література:

 1. 1. Ашуев А.М. Бенчмаркінг та інформаційне забезпечення процесу нововведень//Зб. наук. праць Донецького державного університету. Сер.: Економіка. – 2004.-Т.5; Вип. 34: Економіка та маркетинг підприємства і території. – С. 140-146.
 2. 2. Beadle,I. and Sierstone, K. (1995), “An investigation into the use of benchmarking within quality programmes”, in Total Quality Management: Proceedings of the First World Congress, Chapman & Hall, London, pp. 509-512.
 3. 3. Camp, R.C. (1989), “ Benchmarking: the search for best practices that lead to superior performance”, Quality Progress, January, pp.62-82.
 4. 4. Fong, S.W., Cheng, E., Ho, D. (1998), “ Benchmarking: general reading for management practitioners”, Management Decision, pp. 407-418.
 5. 5. Vaziri, H.K. (1992), ” Using competitive benchmarking to set goals”, Quality Progress, October, pp.81-85.
 6. 6. Козак Н. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії// Управление компанией . – 2000. – № ­1-2. ­
СкачатиСкачати: Ефективність використання бенчмаркінгу для підвищення ділов


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: “Конструювання та виробництво промислових роботів” Промисловий робот (ПР) - автоматична машина, що пре
 • Гігієнічні вимоги до лікарняної ділянки (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Серологічні реакції Серологічними реакціями (у діагностиці інфекційних захворювань) називають сукупність пробіркових реакцій, засновани
 • Мова і професія (реферат)
 • Юридична відповідальність: поняття, мета, види, підстави притягнення і звільнення Юридична відповідальність поділяється на перспективну
 • My friend (тема)
 • РПС. Економічна характеристика Іршавського району Закарпатської області (курсова)
 • Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Коломийський педагогічний коледж Курсова робота З методики викладання математики у початкових класах
 • Філософські погляди Г.С.Сковороди (реферат)
 • Розвиток і виховання. Зарубіжні теорії розвитку особистості (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.043396