Реферат Вивчення творів українських письменників Кубані на уроках позакласного читання у 5-9 класах Оновлені програми з літератури 1998 р. ста

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Вивчення творів українських письменників Кубані на уроках п

Реферат на тему:

Вивчення творів українських письменників Кубані на уроках позакласного читання у 5-9 класах

Оновлені програми з літератури 1998 р. ставлять важливі завдання вивчення творів "західної української діаспори". На жаль, поза увагою програм і навчального шкільного процесу залишаютьсь здобутки письменників "східної діаспори"— Східної Слобожанщини , Кубані та інших земель на схід від України, на територіях республік колишнього Радянського Союзу. Так, спадщина українських письменників Кубані, землі якої межують з Україною , поки що є terra incognito і для шкільного, і для вузівського вивчення. Хоча процес дослідження цієї складової і невід'ємної частки української літератури поволі розгортається серед вчених діаспори (В.Дроздовський, В.Орел, В. Чумаченко, Ю.Шевельов та ін.) і в Україні ( С.Крижанівський, Л.Бойко, В.Бурбела та ін.). Напрацьований критичний матеріал, видані раніше твори, створюють певні можливості для вивчення української літератури Кубані в загальноосвітній школі.

Література Кубані органічно пов'язана з великою українською літературою: починаючи з кінця ХУШ століття, коли частина козаків-запорожців підступно зруйнованої російським царатом Запорізької Січі переселилась на землі Північного Кавказу, українське народне, а пізніше і художнє письменницьке слово почали розвиватись у відносно сприятливих умовах автономного самоврядування Чорноморського війська. Прикладом тому може слугувати багатоманітність фольклорних творів, зібраних у кубанських станицях багатьма дослідниками, творчість письменників ХІХ ст. Якова Мішковського, Якова Кухаренка, Василя Мови (Лиманського), Якова Жарка, здобутки письменників ХХ-го ст. Олександра Півня, Никифора Щербини, Вячеслава Потапенка, творчість сучасного поета з Краснодара Івана Варавви та інших. Кращі зразки їхньої творчості увійшли до скарбниці української літератури.

Одним із актуальних шляхів освоєння творів української літератури Кубані є уроки позакласного читання, на яких вчителі-словесники можуть використовувати нещодавно виданий для шкіл Кубані посібник-хрестоматію "Козак Мамай". Він вміщує кращі твори українських кубанських письменників. Вчитель може обрати для 5-9 класів ті уснопоетичні та художні твори, які розширять діапазон знань про українську літературу діаспори, доповнятьть їхні уявлення про літературні течії , збагатять історичну пам'ять .

Так, у п'ятому класі можна провести урок позакласного читання за творчістю поета Якова Васильовича Жарка, який розширив тематичні обрії української ліричної поезії і байки, на кубанських землях плекав українське художнє слово. А в шостому класі доречним буде у зв'язку з вивченням творчості Т.Г.Шевченка звернутись до життєвого шляху друга Великого Кобзаря письменника з Кубані наказного отамана Чорноморського козацького війська Якова Герасимовича Кухаренка і розглянути його оповідання "Вороний кінь" та інші твори.

Поглиблять уявлення учнів про жанри народного слова різноманітні "веселі побрехеньки", "жарти", "сміхи" та приказки, зібрані у станицях кубанським письменником Олександром Юхимовичем Півнем.

Знайомство з поетичною спадщиною Василя Семеновича Мови (Лиманського) доповнить уявлення учнів про розвиток української поезії в другій половині ХІХ ст. та її збагачення темою козацтва, реалістичним і трагічним зображенням долі переселенців на далеких від України землях.

Після вивчення видатного твору нової української літератури поеми "Енеїда" І.П.Котляревського варто провести в 9 класі урок позакласного читання за поемою кубанського письменника Якова Мішковського "Харко, запорозький кошовий". Цей письменник, як і багато інших послідовників творчості І.П.Котляревського, вдало використав бурлеск і травестію, звернувшись до історичної теми—переселення в кінці ХVIII ст. козаків-запорожців на кубанські землі із зруйнованої Січі.

Вчителі-словесники врахують особливості дидактичного апарату "Козака Мамая" , зорієнтованого на те, що учні Кубані не вивчають українську мову в школах і тому завдання їм пропонуються російською. Художні тексти подано у хрестоматії мовою оригіналу — українською.

Ми впевнені, що вчитель використає для уроків позакласного читання й інші твори з "Козака Мамая", зможе їх пов'язати з загальним розвитком українського літературного процесу, збагатить знання школярів відомостями про життя наших земляків поза межами України на землях Північного Кавказу. Цьому сприятиме різноманітний дидактичний апарат, домашні завдання , твори для самостійного читання.

Стане в пригоді вчителям та учням нарис з історії українців Кубані "Малиновий клин" донецького історика Дмитра Білого. За цим посібником учні 7-9 класів зможуть підготувати повідомлення та реферати, які поглиблять уявлення школярів про історію Кубанського краю та розкриють життєву основу творів українських кубанських письменників.

Ми впевнені, що використання на уроках позакласного читання творів українських кубанських письменників сприятиме поглибленню літературних та історичних знань школярів, розкриє їм велич рідного слова, прищеплюватиме гордість за здобутки українських митців. Врешті , запанує історична справедливість і до українського народу повернуться художні твори його забутих синів.

Рекомендована для вчителя література

Білий Д.Малиновий клин. Нариси з історії українців Кубані. — К.: Товариство «Україна». 1994.

Бурбела В. «Я ще потрібен Україні..» (про Я.Жарка) //Літ. Україна, 1991. —28 лютого.

Захарченко В.Українські пісні на Кубані //Народна творчість та етнографія, 1990.—No3. —С.50-57.

Кащенко А.Оповідання про славне Військо Запорізьке низове/ Упоряд. М.А.Шудря. —Дніпропетровськ:Січ, 1991.

Кошиць О. Записування пісень на Кубанщині//Кошиць О. Спогади. —К., 1995.—С.75-82.

Кубань //Енциклопедія Українознавства . Репринтне видання 1955-1984 років. Т.4. —Львів, 1994.—С.1208 - 1223.

Крижанівський С. Доля поета //Василь Мова (Лиманський). Поезії. —К.: Рад. письменник, 1965. —С. 3-31.

Листи до Тараса Шевченка. —К.: Наук. думка, 1993.

Литвин М.Ще жива козацька мати! //Литвин М.Струни золоті. —К., 1994.—С.75-82.

Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К. Козак Мамай. Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури.—Київ—Донецьк—Краснодар: УКЦ, 1998.

Оліфіренко В.В.Українська література Кубані.Програма курсу (факультатив) для 9-10 кл.//Збірник програм курсів та факультативів з української літератури/Упоряд. В.В.Оліфіренко.—Донецьк:УКЦ, 1998.—С.17-26.

Чумаченко В.К.Поет і отаман. Про дружбу Т.Шевченка та Я.Кухаренка //Київська Старовина, 1993. —No1. —С.105-110.

Чумаченко В.К.Твоя пісня, твоя мова...Про долю архіву Василя Мови(Лиманського) //Слово і час, 1997. —No10. —С.74-80.

Шевченко В.Ф. Українська історична поема (перша половина Х1Х ст.). — Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1995.

Щербанюк І.Микола Лисенко та Кубань //Україна. Наука і культура. —К.: Видання АН України, т-ва «Знання» України,1994. —Вип. 28. —С.242-253.

* * *

Волошина Н.Й. Уроки позакласного читання у старших класах: Посібник для вчителів. — К., 1988.

Ломонос Є.О. Позакласне читання у 4 - 8 класах. — К., 1983.

СкачатиСкачати: Вивчення творів українських письменників Кубані на уроках п


Схожі реферати:
 • Теорія ігор, теорія графів і сіткове планування Зміст 1. Основні поняття та класифікація ігор 2. Застосування апарату теорії ігор в економіц
 • РЕФЕРАТ на тему: Допомога молодим сім ям при отриманні житла ПЛАН 1. Довгострокове молодіжне кредитування 2. Організаційне забезпечення
 • ІНДЕКСИ В СТАТИСТИЦІ
 • ЧЕХІВСЬКИЙ Володимир Мусійович керівник уряду УНР(грудень 1918р.  лютий 1919р.) (1876 - 1937) (керував урядом:
 • Роль пiснi у п'єсi Iвана Котляревського "Наталка Полтавка" I. П. Котляревський дав українськiй лiтературi твори, вiдзнач
 • Психологічний аналіз деструктивних взаємин у сім’ї. Важливим завданням, що стоять перед дослідниками сі
 • РЕФЕРАТ З КУРСУ Допризовної підготовки юнаків на тему: “МАЛОКАЛІБЕРНА ГВИНТІВКА І АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА”. Малокаліберн
 • Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів 1.
 • Інвестиційний менеджмент: Інвестиційний проект 1. Поняття і суть проектного аналізу. Типологія інвестиційних
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031612