Реферат Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса як приклад застосування герменевтичного методу Лінгвістика тексту один


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса я

Реферат на тему:

Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса як приклад застосування герменевтичного методу

Лінгвістика текстуодин з актуальних напрямків сучасного мовознавства. Текст як структура стає об’єктом досліджень на початку ХХ сторіччя, але становлення лінгвістики тексту як самостійної мовознавчої дисципліни відносять до 60-х – 70-х років сторіччя. Найбільш відомими дослідниками теорії тексту того часу були: О.О.Потебня, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, В.Дресслер, С.Шмідт, Р.Богранде, З.Харріс, О.И.Москальська, І.Р.Гальперін, Т.М.Ніколаєва, Н.Д.Арутюнова, М.М.Бахтін, О.О.Леонтьєв.

Традиційно лінгвістику тексту визначають як „напрям досліджень мови, об’єктом яких є правила побудови зв’язного тексту та його змістові категорії, що відтворюються за цими правилами” [4]. Сьогодні таке визначення лише частково відображає зміст теорії тексту. Загальною стратегією сучасної лінгвістики тексту є перехід від вивчення текстової інтегрованої структури до аналізу тексту як комунікативної системи. Лінгвістичний енциклопедичний словник констатує наявність двох напрямів сучасної лінгвістики тексту як складової загальної теорії тексту: перший орієнтовано на вивчення комунікативних, лінгвістичних, психологічних ознак тексту як мовленнєвої ситуації; другий спрямований на пізнання смислових глибин тексту, інтерпретаційних підходів, застосовуючи методику герменевтики. Стаття орієнтована саме на другий напрям досліджень лінгвістики тексту.

В статті здійснено спробу відобразити застосування герменевтичного методу щодо поетичної творчості на прикладі порівняльного аналізу віршованих творів Т. Харді та Е. Томаса, які являються одними з найбільш відомих англійських поетів на початку ХХ сторіччя.

Враховуючи те, що герменевтика – це мистецтво інтерпретації та розуміння текстів, герменевтичний метод передбачає пояснення та розуміння тексту через текстуальний, контекстуальний та дискурс аналізи.

Необхідно зауважити, що у сучасній лінгвістиці тексту все частіше вживається термін „дискурс”, а „текст” відходить на другий план і вживається вже як складова дискурсу.

Найбільш відоме визначення І.Р. Гальперіна про текст цілком узгоджене зі статичним розумінням тексту поза комунікативною діяльністю. Він зазначає, що текст – витвір мовотворчого процесу, що відрізняється завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документу, літературно оброблений відповідно до типу цього документу, витвір, що складається з назви (заголовку) та ряду особливих одиниць (надфразової єдності), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, які мають певну цілеспрямованість та прагматичну установку [2]. Проте в сучасній лінгвістиці текст та дискурс взаємозалежні. Звернемося до визначення дискурсу в Лінгвістичному енциклопедичному словнику: „Дискурс – зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; текст, узятий в епізодичному аспекті; мовлення, розглянуте як цілеспрямована, соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення, занурене у життя. [4]. Вже зараз можна зазначити, що текст – складова дискурсу. На підтвердження цього припущення приведемо визначення тексту та дискурсу Т.А. Ван Дейка [3]. Він зазначає, що «дискурс» – це актуально вимовлений текст, а „текст” – абстрактна граматична структура вимовленого. „Дискурс” – поняття, що стосується актуальної мовленнєвої дії, тоді як “текст” – поняття, що стосується системи мови. Текст – це абстрактна теоретична конструкція, що реалізується в дискурсі.

Отже можна сказати, що текст та дискурс – два взаємозалежних, взаємопов’язаних та невід’ємних динамічних комплексних явища, що розглядаються з точки зору ментальних процесів у зв’язку з екстралінгвістичними факторами, причому текст – абстрактна складова дискурсу, що актуалізує текст. Саме цього визначення і будемо дотримуватися надалі.

Поетична культура Англії нараховує більш ніж десять століть і на усіх етапах розвитку представлена всесвітньо відомими іменами. На початку ХХ сторіччя одними з найвидатніших поетів того часу були: Томас Харді та Едвард Томас. Ці особистості жили на рубежі сторіч, але найбурхливіший період їх творчості прийшовся саме на початок ХХ сторіччя. Поезії цих митців і будуть проаналізовані у статті.

Томас Харді (1840-1928) – загально відомий як прозаїк, наприкінці ХІХ сторіччя починає писати віршовані твори. Харді намагався писати розмовною мовою, він експериментував з римами, наголосами та версифікаційними формами, уникаючи легкої плавності мови. Головною темою його віршів була боротьба людини проти бездушних сил, що прирікають її на одвічні страждання, невдачі в житті та коханні [7].

Віршована поезія Томаса Харді „During Wind and Rain” являє собою наглядний зразок пісенної лірики [8]:

They sing their dearest songs —

He, she, all of them – yea,

Treble and tenor and bass.

And one to play;

With the candles mooning each face....

Ah, no; the years O!

How the sick leaves reel down in throngs!

They clear the creeping moss —

Elders and juniors – aye,

Making the pathways neat

And the garden gay;

And they build a shady seat....

Ah, no; the years, the years;

See, the white storm-birds wing across!

They are blithely breakfasting all —

Men and maidens – yea,

Under the summer tree,

With a glimpse of the bay,

While pet fowl come to the knee....

Ah, no; the years O!

And the rotten rose is ripped from the wall.

They change to a high new house,

He, she, all of them – aye,

Clocks and carpets and chairs

On the lawn all day,

And brightest things that are theirs....

Ah, no; the years, the years;

Down their carved names the raindrop plows.


СкачатиСкачати: Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса я


Схожі реферати:
 • Етапи психологічного консультування Передбачається, що протягом консультативної зустрічі (однієї чи дек
 • Реферат з психології ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Фізичний розвиток Упродовж усього періоду дошкільного дитинст
 • Японія Походження назви країни "Когда боги Идзанаги й Идзанами по радуге спускались с небес, чтобы о
 • Потреба комерційного банку в ліквідних коштах (реферат)
 • Діяльність організацій на фінансовому ринку (реферат)
 • Національна економіка, її суть та ознаки(пошукова робота)
 • КНЯГИНЯ АННА – дружина Романа МстиславичаПоходження другої дружини Романа Мстиславича повите таємницею.
 • Стратегія конкурентоспроможності підприємства за умов ресурсно-екологічних обмежень   На даний момент в Україні при
 • Основні риси романтизму (реферат)
 • Політичний огляд Великобританії.(реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.035296