Реферат Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса як приклад застосування герменевтичного методу Лінгвістика тексту один


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса я

Реферат на тему:

Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса як приклад застосування герменевтичного методу

Лінгвістика текстуодин з актуальних напрямків сучасного мовознавства. Текст як структура стає об’єктом досліджень на початку ХХ сторіччя, але становлення лінгвістики тексту як самостійної мовознавчої дисципліни відносять до 60-х – 70-х років сторіччя. Найбільш відомими дослідниками теорії тексту того часу були: О.О.Потебня, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, В.Дресслер, С.Шмідт, Р.Богранде, З.Харріс, О.И.Москальська, І.Р.Гальперін, Т.М.Ніколаєва, Н.Д.Арутюнова, М.М.Бахтін, О.О.Леонтьєв.

Традиційно лінгвістику тексту визначають як „напрям досліджень мови, об’єктом яких є правила побудови зв’язного тексту та його змістові категорії, що відтворюються за цими правилами” [4]. Сьогодні таке визначення лише частково відображає зміст теорії тексту. Загальною стратегією сучасної лінгвістики тексту є перехід від вивчення текстової інтегрованої структури до аналізу тексту як комунікативної системи. Лінгвістичний енциклопедичний словник констатує наявність двох напрямів сучасної лінгвістики тексту як складової загальної теорії тексту: перший орієнтовано на вивчення комунікативних, лінгвістичних, психологічних ознак тексту як мовленнєвої ситуації; другий спрямований на пізнання смислових глибин тексту, інтерпретаційних підходів, застосовуючи методику герменевтики. Стаття орієнтована саме на другий напрям досліджень лінгвістики тексту.

В статті здійснено спробу відобразити застосування герменевтичного методу щодо поетичної творчості на прикладі порівняльного аналізу віршованих творів Т. Харді та Е. Томаса, які являються одними з найбільш відомих англійських поетів на початку ХХ сторіччя.

Враховуючи те, що герменевтика – це мистецтво інтерпретації та розуміння текстів, герменевтичний метод передбачає пояснення та розуміння тексту через текстуальний, контекстуальний та дискурс аналізи.

Необхідно зауважити, що у сучасній лінгвістиці тексту все частіше вживається термін „дискурс”, а „текст” відходить на другий план і вживається вже як складова дискурсу.

Найбільш відоме визначення І.Р. Гальперіна про текст цілком узгоджене зі статичним розумінням тексту поза комунікативною діяльністю. Він зазначає, що текст – витвір мовотворчого процесу, що відрізняється завершеністю, об’єктивований у вигляді письмового документу, літературно оброблений відповідно до типу цього документу, витвір, що складається з назви (заголовку) та ряду особливих одиниць (надфразової єдності), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, які мають певну цілеспрямованість та прагматичну установку [2]. Проте в сучасній лінгвістиці текст та дискурс взаємозалежні. Звернемося до визначення дискурсу в Лінгвістичному енциклопедичному словнику: „Дискурс – зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; текст, узятий в епізодичному аспекті; мовлення, розглянуте як цілеспрямована, соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей та механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мовлення, занурене у життя. [4]. Вже зараз можна зазначити, що текст – складова дискурсу. На підтвердження цього припущення приведемо визначення тексту та дискурсу Т.А. Ван Дейка [3]. Він зазначає, що «дискурс» – це актуально вимовлений текст, а „текст” – абстрактна граматична структура вимовленого. „Дискурс” – поняття, що стосується актуальної мовленнєвої дії, тоді як “текст” – поняття, що стосується системи мови. Текст – це абстрактна теоретична конструкція, що реалізується в дискурсі.

Отже можна сказати, що текст та дискурс – два взаємозалежних, взаємопов’язаних та невід’ємних динамічних комплексних явища, що розглядаються з точки зору ментальних процесів у зв’язку з екстралінгвістичними факторами, причому текст – абстрактна складова дискурсу, що актуалізує текст. Саме цього визначення і будемо дотримуватися надалі.

Поетична культура Англії нараховує більш ніж десять століть і на усіх етапах розвитку представлена всесвітньо відомими іменами. На початку ХХ сторіччя одними з найвидатніших поетів того часу були: Томас Харді та Едвард Томас. Ці особистості жили на рубежі сторіч, але найбурхливіший період їх творчості прийшовся саме на початок ХХ сторіччя. Поезії цих митців і будуть проаналізовані у статті.

Томас Харді (1840-1928) – загально відомий як прозаїк, наприкінці ХІХ сторіччя починає писати віршовані твори. Харді намагався писати розмовною мовою, він експериментував з римами, наголосами та версифікаційними формами, уникаючи легкої плавності мови. Головною темою його віршів була боротьба людини проти бездушних сил, що прирікають її на одвічні страждання, невдачі в житті та коханні [7].

Віршована поезія Томаса Харді „During Wind and Rain” являє собою наглядний зразок пісенної лірики [8]:

They sing their dearest songs —

He, she, all of them – yea,

Treble and tenor and bass.

And one to play;

With the candles mooning each face....

Ah, no; the years O!

How the sick leaves reel down in throngs!

They clear the creeping moss —

Elders and juniors – aye,

Making the pathways neat

And the garden gay;

And they build a shady seat....

Ah, no; the years, the years;

See, the white storm-birds wing across!

They are blithely breakfasting all —

Men and maidens – yea,

Under the summer tree,

With a glimpse of the bay,

While pet fowl come to the knee....

Ah, no; the years O!

And the rotten rose is ripped from the wall.

They change to a high new house,

He, she, all of them – aye,

Clocks and carpets and chairs

On the lawn all day,

And brightest things that are theirs....

Ah, no; the years, the years;

Down their carved names the raindrop plows.


СкачатиСкачати: Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса я


Схожі реферати:
 • Основи сучасного героїко-патріотичного виховання (курсова)
 • Державне регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності (реферат)
 • Probleme der ?bersetzung der Mischentlehnungen mit einem englischen Bestandteil ins Ukrainische(реферат)
 • №vЩаyn ЛХuЫЬ ј ЅВЇАЙё№ДЅЇИЙЖ№ "Ьttp://upаoХШ.wЭЯЭmЩШЭХ.orЫ/wЭЯЭpЩШЭХ/Щn/tЬumЦ/0/01/№vЩаynwХuЫЬ.ЮpЩЫ/200px-№vЩаynwХuЫЬ.ЮpЩЫ" Р* Б№Ж"№єГЖБAИЅВ№И јј
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Соціальна політика сучасної України ПЛАН ВСТУП 1. ОСНОВНІ РИСИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 1.1. Д
 • Операції РЕПО по цінним паперам План Суть операції РЕПО Процентний дохід від інвестування коштів в угоду РЕПО. Переміщенн
 • До проблеми профілактики патології репродуктивної системи дітей підліткового віку Останні десятиріччя характеризуються несприятливою демографічною си
 • 1. Поняття про естетику та категорії естетики. 2. Основні категорії естетики, їх характеристика (контрольна)
 • Роль фінансів у розвитку міжнародних зв'язків. Міжнародні відносини можна розглядати у трьох аспектах: економічному, політичному і культурному.
 • Облік витрат, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспорту Згідно з наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 102 Про
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032597