Реферат Парадигма імператива у французькій мові У мові кожна одиниця виконує певну функцію: під функцією мається на увазі та роль, яку ві


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Парадигма імператива у французькій мові У мові кожна одиниц

Реферат на тему:

Парадигма імператива у французькій мові

У мові кожна одиниця виконує певну функцію: під функцією мається на увазі та роль, яку відіграє одиниця мовлення. Об’єкт нашого дослідження - дієслово у формі імператива, що функціонує в текстах французької мови.

Традиційна граматика налічує чотири способи: indicatif, subjonctif, conditionnel, impйratif. Однак, у зв’язку з особливістю їх морфології й семантики в різних працях висловлюються сумніви щодо правомірності виділення форм subjonctif, conditionnel або impйratif. Тому в деяких теоріях французької мови категорія способу виступає як опозиція не чотирьох, але трьох або навіть двох форм, причому бінарна опозиція може охоплювати різні члени: indicatif, subjonctif або conditionnel (suppositif).

Можна зробити висновок із головних варіантів у вигляді таблиці ( + - позначимо те, що подана форма виділяється автором як окремий спосіб ) .

Таблиця 1.

Автори Іndicatif Сonditionnel Subjonctif Impйratif
О.І Богомолова + + + +
Грамм. «Ларусс» + - + +
Дамурет-Пішон + - + -
Івон + +

suppositif

- -
Дюбуа - - - -
Реферовська-Васильєва + - + -

У теоретичній граматиці висловлюються сумніви щодо виділення impйratif як окремого способу. На користь цього є аргументи:

а) Іmpйratif не має індивідуальних форм; він переймає форми в indicatif, в деяких випадках у subjonctif;

б) Іmpйratif відрізняється від indicatif тільки синтаксичною дистрибуцією, відсутністю підмета: пор. Vous parlez – parle!, а також місцем придієслівних займенників у стверджувальній формі: Donnez le lui і Vous le lui donnez;

в) Іmpйratif не має специфічного значення, оскільки спонукання може бути виражено іншими способами: infinitif (Ne pas se pencher dehors), indicatif ( Tu viendras demain замість viens demain); умовним способом (Qu’il vienne), який доповнює відсутні форми impйratif у 3-й особі: qu’il(s) vienne(ent) !

З огляду на це impйratif вважається винятково синтаксичною формою вживання indicatif у реченні із спонукальним значенням.

Однак є аргументи і на користь відокремлення impйratif від indicatif. Французькій мові взагалі притаманна неповнота морфологічного вираження граматичних категорій. Наприклад, у розмовній мові лише невелика частина іменників відрізняє форми числа (oeil-yeux ;travail-travaux), але це є достатнім для виділення числа як морфологічної категорії.

Іmpйratif відрізняється від indicatif:

а) наявністю в деяких дієсловах форм, що збігаються не з indicatif, але з subjonctif (sois, aie) ;

б) наявністю у двох дієсловах специфічних форм, що відрізняються від indicatif і від subjonctif: пор. sachez, veuillez i que vous sachiez, vouliez ;

в) відсутністю – s у письмовій формі: parle i tu parles.

Що стосується семантики impйratif, то вона має свою специфіку; зближення його за значенням із іншими способами є виявом звичайної в граматиці асиметрії.

Первинна функція impйratif – це вираження спонукань у всіх його відтінках, а також наказ, прохання, запрошення і т.д. Позначена ним дія, як правило, відноситься до майбутнього, в абстрагованому значенні має позачасовий характер.

Вторинна функція impйratif ­­– вираження логічного відношення; частіше за все – умови. Це значення реалізується у складному реченні, infinitif зазвичай impйratif: Depends le perdard, il te penelra ; Passe-mоi la casse et je passe le sйnsй ; Fais un pas, et je t’assomme. [2, с.184].

Інші способи можуть виражати спонукання у своїх вторинних функціях, передаючи при цьому деякі специфічні відтінки. Іmpйratif безпосередньо стосується співрозмовника. Iinfinitif у спонукальній функції виражає дію абстрактно, безвідносно до означеного суб’єкта: Prenez i Prendre ces comprimйs pendant trois jours. Умовний спосіб виражає не спонукання, а побажання, звернуте не до співрозмовника, а до іншої особи. (пор.: Laissez-le entrer i Qu’on le laisse entrer.)

Іmpйratif, як уже згадувалось, виражає, переважно, наказ:

« Renterez, si vous voulez, dit Patricia. Mais sans moi » [4, c.156].

Але impйratif передає також і інші нюанси :

1. прохання:

«Entrez, je vous prie» [4, c. 36];

« Pardonne-nous nos offenses! » ( Біблія );

2. пораду:

« Soyez plus tranquille! » [4, c.88];

3. пропозицію, запрошення :

« Restez-lа! C’est plus comfortable pour vous » [4, c.134];

4. припущення:

« Donnez-lui de l’argent, il le dйpensera en un instant », що означає : Si vous lui donnez de l’argent, il le dйpensera en un instant.

5.наказ:

« Cherche! Chasse! Ramиne! » (наказ, адресований мисливському псові);

6.заборону:

« N’allez pas plus loin, c’est defendu » [4, c.189];

7. дружній виклик:

« ...convoque-lа.. » [4, c.229];

8. побажання:


СкачатиСкачати: Парадигма імператива у французькій мові У мові кожна одиниц


Схожі реферати:
 • Поняття та суть виробничої функції (реферат)
 • ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОЇ ТОПОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ Військова топографія Топографія — наука, що вивчає засоби вимір
 • АСТРОНОМІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ І ТЕЛЕСКОПИ
 • РЕФЕРАТ на тему: Особливості водопостачання окремих приміщень у разі відсутності водогону (сільська школа, лікарні). Ознайомлення із заходами щодо охорони водних ресурсів.
 • Полемічна література і полемізм як явище (реферат)
 • Правове регулювання оплати праці
 • Особливості автоматизації товарних операцій Оскільки найбільші проблеми виникають у процесі ведення бухгалтерського і податкового обліку товарних операцій
 • РЕФЕРАТ на тему: Джерела міжнародного приватного права ПЛАН Вступ 1. Загальна характеристика видів джерел міжнародного приватного права
 • Особливості ціноутворення на медикамент та предмети медичного призначення (курсова)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030354