Реферат Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних од

Реферат на тему:

Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови)

Семантика фразеологічної одиниці (ФО), як і її структура, зазнає постійного розвитку, оновлення, переосмислення. Семантичні трансформації, у нашому розумінні, – це зміни традиційної семантики ФО, спричинені її актуалізацією в особливих контекстуальних умовах. Протиріччя між цілісним значенням та його розчленованою формою створює сприятливі умови для різних семантичних переосмислень, обігрувань фразеологізмів, коли той чи інший вираз сприймається в певному контексті двопланово. Все це призводить до різних стилістичних ефектів [1: 66].

Семантичні перетворення досліджуваних німецьких ФО з ономастичним компонентом (ОК) реалізуються кількома шляхами. Нами виявлені такі прийоми семантичних трансформацій ФО з ОК:

 1. буквалізація фразеологічного значення;
 2. вживання фразеологізму і вільного значення його компонентів;
 3. коментування значення фразеологізму;
 4. конкретизація значення фразеологізму;
 5. наповнення фразеологізму новим змістом.

● Буквалізація фразеологічного значення

„Буквалізація“ фразеологічного значення або „подвійна актуалізація“ базується на подвійному сприйнятті: на обігруванні значення фразеологізму та буквального значення його змінного прототипу. Можливість подвійної актуалізації закладена в самій природі фразеологізмів. Особливістю цих одиниць мови є їх семантична двоплановість. Компоненти більшості стійких виразів вживалися раніше як вільні словосполучення, тобто у своєму прямому значенні, потім вони метафоризувалися і почали використовуватися з переносним (фразеологічним) значенням. Ця особливість фразеологізмів дозволяє письменникам з певною метою зводити і поєднувати в одному виразі як пряме, так і переносне значення. Пор.: Der Direktor machte eine Atempause, und ich fragte in dieses Atemholen: „Und was heiЯt das auf deutsch?“ [3: 190]. Паралельно сприймається переносне значення ФО auf [gut] deutsch – „прямо, відверто“ і пряме значення компонентів онімічного їй словосполучення, що співпадає з ФО за лексичним складом.

● Вживання фразеологізму і вільного значення його компонентів

Оригінальним та яскравим прийомом створення певного стилістичного ефекту є вживання після фразеологізму одного, а то й кількох його компонентів. Таке повторення компоненту у межах однієї фрази або двох сусідніх фраз спричинює його семантизацію. Пор.: WeiЯt du, ich bin Ahasver, der ewige Jude, ohne Jude zu sein [4: 99]. ФО der ewige Jude – „людина, яка не знає спокою“. Повторення компоненту Jude в контексті спричинює актуалізацію мотивовано-образного компонента значення ФО, підкреслює узагальненість фразеологізму. Автор логічно продовжує дану ФО, розвиваючи її в контексті та посилюючи образність висловлювання.

● Коментування значення фразеологізму

Ефект двозначності окремих компонентів ФО часто досягається за рахунок коментування значення фразеологізму. Пор.: Die sogenannte „Berliner Ecke“, es handle um eine abgeschrдgte Ecke, ist das Produkt der intensiven Bebauung Berlins in der zweiten Hдlfte des 19. Jahrhunderts [BZ, 22.11.1983]. ФО Berliner Ecke – „берлінський виступ, ріг“ (старий архітектурний елемент, який часто використовували в будівництві житлових будинків в Берліні в XIX ст. Це зрізаний ріг/виступ будівлі, що стоїть на перехресті двох вулиць. Виступ прикрашається, як правило, балконами, лоджіями, еркерами).

● Конкретизація значення фразеологізму

Той чи інший компонент фразеологізму може реалізувати своє лексичне значення також за допомогою уточнюючих і пояснюючих слів, словосполучень чи речень, які перебувають у межах одного мікротексту. Такими конкретизаторами можуть бути означення або означувальні підрядні речення, що узгоджуються з одним із компонентів ФО, а також антоніми або антонімічні словосполучення. Пор.:

1. Die Urberlinerin Bдrbel Falkner – das sollte nicht unerwдhnt bleiben – spricht ьbrigens ein sauberes Hochdeutsch. Berliner Gemьtlichkeit muss nicht unbedingt etwas mit Berliner Schnauze zu tun haben [BZ, 11/12.04.1987]. Вживання антонімічного словосполучення sauberes Hochdeutsch конкретизує значення ФО Berliner Schnauze.

2. Ein biederer Mann, Meyer ohne ei, kein Hans-Dampf-in-allen Gassen, kein Hanswurst, der richtige Mann fьr den Posten des technischen Direktors [5: 70]. Вживання заперечення kein у даному прикладі уточнює значення фразеологізмів.

● Наповнення фразеологізму новим змістом

Використовуючи структурно-семантичні можливості контексту, ситуації, автори модифікують ФО таким чином, що похідна форма змісту отримує нове смислове значення. Прикладом вживання фразеологізму з новим смисловим значенням може бути використання фразеологізму erschossen sein wie R.Blum – букв. бути розстріляним як Р.Блюм. В словниках ФО зафіксована зі значенням „бути повністю виснаженим, без сил“. В контексті фразеологізм erschossen sein wie R.Blum вживається зі значенням „попастися, загинути (по-дурному)“. Вираз передає момент несподіванки, неможливості виправити ситуацію:

- Warum lьgen Sie eigentlich so nutzlos, Herr Kufalt? Sie waren ja in der Wohnung.

- Ich war nicht in der Wohnung.

- Und was ist dies?

Kufalt sieht und erstarrt. Und sogleich kommt eine Erinnerung in ihm noch aus dem

Zimmer, eine Erinnerung von gestern Abend, als die dicke Frau ihm sagte: „Und sie haben mir noch zugeredet, ich sollte mich um mein Essen kьmmern, sie kцnnen warten …“

So oder дhnlich … Damals regte es sich in ihm, er war auf der Spur, dann kam der Mauerer dazwischen, und er vergaЯ es wieder …

Also doch da gewesen, verschwitzt unter den Hunderten von Gesichtern der letzten Wochen … Sein Kopf senkt auf die Brust, er sieht keinen an. – „Erschossen wie Robert Blum“, – denkt er [6: 400].

Переосмислення як один із видів семантичних трансформацій призводить до зіткнення нормативного значення ФО з контекстуальним або до використання лише частини загальновідомого значення [1: 69].

Література

1. Пророченко О.П., Щербань Н.П. Некоторые аспекты семантических трансформаций фразеологизмов в немецком языке // Проблемы значения языкового знака: Сб. н. тр. – К.: КГПИИЯ, 1982. – С. 65-71.

Джерела

2. Kьpper H. Wцrterbuch der deutschen Umgangssprache. – Stuttgart: Ernst Klett Verlag fьr Wissen und Bildung GmbH, 1987. 3. Max von der Grьn. Irrlicht und Feuer, Darmstadt und Neuwied, 1979 . 4. H.Nachbar. Ein dunkler Stern. Berlin, Weimar, 1978. 5. W.Steinberg. Pferdewechsel, Halle, 1974. 6. H.Fallada. Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, Вerlin, 1957.

СкачатиСкачати: Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних од


Схожі реферати:
 • Фінансовий ринок і класифікація фінансових ринків Як бачимо з узагальненої класифікації ринків (рис. 22), значна частина керуючих впливів на економіч
 • СВІДОМІСТЬ ТА ТВОРЧІСТЬ Загальна характеристика творчості. Творчість, з філософської точки зору, є насамперед працею, завзятою, кропіткою і в той же
 • Міністерство освіти і науки України Коломийський педагогічний коледж Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Відділ образотворчого мистецтва Дипломна
 • Курсова робота з РПС «Будівельні суміші в Україні» Зміст Вступ 3 I. Літературний огляд 4 1.1. Сучасний стан ринку будіве
 • Релігійне мистецтво первісного суспільства (реферат)
 • Особливості управління персоналом в ринкових умовах (реферат)
 • Складнопідрядні речення часу(реферат)
 • Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка (реферат)
 • Кучма Л.Д. - президент України (реферат)
 • КУРСОВИЙ ПРОЕКТ “Проект монтажу засобів автоматизації верстату моделі ФСШ” ЗМІСТ Вступ...............................
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032630