Реферат Загальна характеристика податкової системи України (контрольна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Загальна характеристика податкової системи України (контроль

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “бюджетна система”

на тему:

Загальна характеристика

податкової системи України

ПЛАН

1. Поняття податкової системи України

2. Складові елементи податкової системи України

3. Види податків в Україні, їх місце в податковій системі

4. Проблеми і перспективи податкової системи України

Висновки

Використана література

1. Поняття податкової системи України

Податкова система уявляє з себе сукупність податків, що стягуються в державі, форми та методи їх побудови, методи розрахунку податків та податковий контроль.

З іншого боку податкова система - це сукупність правових норм, що регулюють розміри, форми, методи і терміни стягнення податків і платежів, які носять податковий характер і необхідні державі для виконання її функцій. Вона ґрунтується на принципах гласності; загальності; обов’язковості; соціальної справедливості; фіскальної та економічної ефективності.

Комплекс податкових заходів істотно впливає на економічну діяльність господарюючих суб’єктів, стимулюючи економічну і інвестиційну активність.

Практика свідчить, що наслідком збільшення ставок і маси стягнення державою податків завжди є збільшення інфляційних тенденцій. Збільшення маси або напрямів оподаткування призводить до зростання цін, або через скорочення попиту внаслідок зростання цін веде до погіршення фінансового стану господарюючих суб’єктів, що характеризується подальшим поглибленням кризи і спадом виробництва у загальноекономічному масштабі.

Іноді підприємства штучно утримують низькі ціни на свою продукцію з метою зниження абсолютної маси податків, - з одного боку; а з іншого - шляхом створення штучного дефіциту здійснювати кінцеву реалізацію своїх товарів за посередництва тіньових комерційних структур. В кінцевому підсумку спрацьовує ринковий механізм - споживач сплачує за продукт ринкову ціну. У той же час для держави стає безглуздим збільшення податків, оскільки основна маса прибутку привласнюється виробником і посередниками безконтрольно.

Система оподаткування в Україні уявляє з себе сукупність податків, зборів-платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів. що стягуються у визначеному порядку.

Сьогоднішній стан системи оподаткування в Україні можна охарактеризувати як процес створення основ. За відносно короткий термін було здійснено перехід до системи формування доходів бюджету на податковій основі, реформовано саму податкову систему . але оскільки ця система базується на системі доходів бюджету, заснованій на принципах значної централізації, на сучасному етапі гостро постає питання наповнення нових форм оподаткування ринковим змістом.

2. Складові елементи податкової системи України

Податки є формою фінансових відносин між державою і членами суспільства з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів, необхідних для здійснення державою її функцій.

Податки і збори - це обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів, що здійснюються платниками у порядку і на умовах, визначених законодавчими актами України.

Система оподаткування в Україні
Підсистема оподаткування юридичних осіб Внески до державних цільових фондів Підсистема оподаткування фізичних осіб
Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки і збори Загальнодержавні податки і збори Місцеві податки і збори
ПДВ Податок з реклами Пенсійний фонд Прибутковий податок з громадян Податок з реклами
Акцизний збір Комунальний податок Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ПДВ Готельний збір
Податок на прибуток підприємств Готельний збір Акцизний збір Збір за паркування автотранспорту
Мито Мито
Державне мито Збір за паркування автотранспорту Фонд соціального страхування на випадок безробіття Державне мито Ринковий збір
Податок на нерухоме майно Плата за землю
Плата за землю Ринковий збір Податок на нерухоме майно
Рентні платежі Збір за участь в перегонах на іподромі Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення Податок з власників транспортних засобів Збір на видачу ордера на квартиру
Податок з власників транспортних засобів Податок на промисел Курортний збір
Податок на промисел Збір за право використання місцевої символіки Збір за забруднення навколишнього середовища Збір за участь в перегонах на іподромі
Збір за геолого-розвідувальні роботи Збір за право проведення кіно- і телезйомок Державний інноваційний фонд України Збір на обов’язкове соціальне страхування Збір за виграш у перегонах
Збір за спеціальне використання природних ресурсів
Збір за забруднення навколишнього середовища Збір за проведення місцевих аукціонів Фонд України соціального захисту інвалідів Збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття Збір за учать у грі на тоталізаторі
Збір на обов’язкове соціальне страхування за тимчасовою непрацездатністю Збір за проїзд територією прикордонних областей
Плата за торговий патент Збір за право використання місцевої символіки
Збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття
Внески до Пенсійного фонду Збір за проведення місцевих аукціонів
Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування Збір за проїзд територією прикордонних областей
Збір до Пенсійного фондуЗбір до Фонду України соціального захисту інвалідів

Рис. 1. Система оподаткування в Україні

3. Види податків в Україні, їх місце в податковій системі

В залежності від різних ознак податки поділяються на такі групи:

· за об’єктом оподаткування - на прямі та непрямі;

· за органом, що здійснює стягнення та розпорядження податком - на загальнодержавні та місцеві;

· за порядком використання - на загальні та спеціальні.

Прямі податки встановлюються на дохід та майно фізичних та юридичних осіб, що сплачують податки.

До непрямих належать податки на товари та послуги, сплата яких передбачена в ціні товару або які включені в тариф. Власник товару при їх реалізації перераховує до бюджету отримані податкові суми.

Прямі податки поділяються на податки на доходи та податки на власність. В нашій країні до цього виду податків належать: прибутковий податок з громадян; податок на прибуток юридичних осіб; податок на доходи від банківської діяльності; податок на землю; лісовий податок тощо.

До непрямих податків належать податок на додану вартість; акцизний збір; митні збори тощо.

Компетенції органів влади в сфері податкового регулювання розподіляються в різних країнах в залежності від типу господарювання, федеративного устрою, особливостей територіально-адміністративного розподілу.

В Україні стягуються:

· загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі);

· місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов’язкові платежі):

1)податок на додану вартість;

2)акцизний збір;


СкачатиСкачати:Загальна характеристика податкової системи України (контроль


Схожі реферати:
 • Культура України МКЅ-МКЅЅЅ ст. Передумови і труднощі культурного піднесення. Особливості релігійної ситуації. Нові галузі науки ПЛАН 1. Передумови і трудн
 • Вихід підприємства на зарубіжний ринок (курсова)
 • Зображення Великої Вiтчизняної вiйни в українськiй лiтературi Одну з найбiльших трагедiй нашого життя - Велику Вiтчизнян
 • Курсова робота на тему: Система архівних установ України План Державний комітет архівів України. Система
 • Вітаміни: історія, класифікація, Роль у житті людини (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: Виміри і технічні засоби у фізичному вихованні і спорті План: Виміри у фізичному вихованні і спорті. Вимір
 • Апарат Президента України (курсова)
 • Становлення дипломатичної служби суверенної України (1991 – 2004 рр.) (дипломна)
 • Основні етапи еволюції політології (Реферат)
 • Кодекс про шлюб та сім'ю України (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.029871