Реферат Художні особливості тобівок на Гуцульщині ХІХ – ХХІ ст..(Курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Художні особливості тобівок на Гуцульщині ХІХ – ХХІ ст..(Кур

Курсова з предмету:

«народні промисли»

Художні особливості тобівок на Гуцульщині

ХІХХХІ ст..

Зміст

Частина І

Вступ......................................................................................3

Розділ 1

Гуцульська тобівка – традиційний атрибут чоловічого строю...............................................................................................

Розділ 2

Художньо – стильові особливості тобівок на Гуцульщині.....................................................................................

1.1 Типи та форми тобівок.....................................................

1.2 Способи декорування.......................................................

1.3 Орнаментальні мотиви та сюжетні композиції..............

Розділ 3

Гуцульські тобівки у збірці Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського і Косівського музею народного мистецтва і побуту Гуцульщини……………………………………………………...

Висновок.................................................................................

Література..............................................................................

Список ілюстрацій................................................................

Частина ІІ

 1. Творчий пошук…………………………………………………….
 2. Технологічна частина……………………………………………..
 3. Економічна частина……………………………………………….
 4. Охорона праці та техніка безпеки………………………………..

Вступ

Наші часи позначені небувалим зростанням інтересу до проблем вітчизняної історії, витоків національної куль­тури, до непересічних досягнень минулого. Знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків не­обхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у практиці сього­дення.

У справі оптимізації міжнаціональних відносин, пошуку шляхів задоволення соціально-культурних запитів людей важливого значення набуває вивчення національної культури і побуту народу. [1] Ці дослідження зосереджені переважно у сфері тра­диційно-побутової культури, яка створювалася протягом століть народом, розвивалася й удосконалювалася.

Досягнення українського народу на ниві мистецької культури неоціненні. Разом із тим якщо розглядати національну культуру як цілісну систему, слід брати до уваги надбання різних місцевостей України протягом тривалого історичного шляху.

Актуальність теми полягає в тому, щоб зберегти зникаючу самобутність та унікальність гуцульських тобівок, безболісно ввести, перетворюючи їх в сучасний світ та моду.

Мета даної роботи – обґрунтувати, що художні особливості декорування тобівок на Гуцульщині є унікальним етнокультурним явищем, складовою частиною національної мистецької спадщини гуцульського краю.

Для досягнення зазначеної мети передбачено наступні завдання:

 • типологія тобівок на Гуцульщині:

а) основні форми та типи тобівок;

б) способи декорування тобівок;

 • місцеві відмінності тобівок.

Основним завданням є висвітлення, на основі зібраного матеріалу, сучасних позитивних та негативних змін в культурі гуцулів, їх одягу та шкіряних доповнень. Основна тема роботи “Художні особливості тобівок на Гуцульщині”, але неможливо говорити тільки про тобівки не зачепивши одяг.

Об’єктом дослідження роботи став лише один, проте вельми яскравий вид народної обробки шкіри-гуцульські тобівки.

Географічні рамки Дослідження етнорегіону Гуцульщина, який охоплює східну частину українських Карпат: Верховинський, Косівський (без північної смуги), південна частина Надвірнянського та Богородчанського районів Івано-Франківської області, суміжні Путильський, Сторожинецький і південна частина Вижницького районів Чернівецької області та Рахівський район Закарпатської області.

Хронологічні рамки На підставі етнографічних відомостей, усних розповідей та власних досліджень і спостережень, фотографій та експонатів музеїв, даних літературних джерел підтверджують побутування тобівок на Гуцульщині ще здавна. Сучасні уявлення про шкіряні гуцульські тобівки базуються переважно на матеріалах ХІХ - початку ХХ ст. Саме в цей період зафіксовано найбільше фактологічного матеріалу внаслідок широкого зацікавлення учених етнографів етнорегіону Гуцульщина. У даній роботі вивчені зразки середини ХІХ – початку ХХ ст.

Практичне значення полягає у тому, що матеріали або частина матеріалу може бути використана як фрагмент лекції фахових дисциплін. Дана робота може бути включена до курсу з історії українського мистецтва, історії українського мистецтва за фахом, в мистецьких навчальних закладах, а також у музейній практичній діяльності.

Структура наукової роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку ілюстрацій.

Стан дослідження Щоб висвітлити тему і виконати поставлену мету, в першу чергу потрібно мати в своєму розпорядженні відповідні першоджерела, на які можна було б опиратися.

Багато фактологічного матеріалу як про техніки виконання та художні особливості тобівок на Гуцульщині міститься в працях науковців-етнографів середини ХІХ – початку ХХ ст. Адже тільки з другої половини ХІХ століття формується розуміння необхідності детального вивчення народних технологій, промислів, ремесел. По вивченню даного питання великий внесок зробив В.Шухевич у монографії “Гуцульщина”[2] .

Вивченням сукнарства на Гуцульщині займались: Домашевський М. [3] , Гошко Ю. [4] , Соломченко О. Г. [5] , Стельмаха Т. [6] та інші.


СкачатиСкачати:Художні особливості тобівок на Гуцульщині ХІХ – ХХІ ст..(Кур


Схожі реферати:
 • Реферат з предмету "Гроші і кредит" Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника План Кредитоспроможність позичальника та осно
 • Право. Недійсні угоди в підприємницькій діяльності (дипломна)
 • Церкви Києва (реферат)
 • Види інформаційних ресурсів залежно від видів інформації (інтегративний підхід) У суспільних відносинах інформаційний ресурс це один з видів майна, сутніс
 • Педагогіка. Педагогічні ідеї Івана Івановича Огієнка (курсова)
 • Дозування навантаження Вплив фізичних вправ на педагогічні результати опосередкований фізіологічними і біологічними механізмами. Інакше, навантаження е причиною тих адаптаційних змін в орган
 • Рекультивація земель Багато цінних угідь вибуває через виділення значних територій під об'єкти промисловості, інфраструктури міст. За
 • Планування програм маркетингу Стратегія маркетингу це узагальнені напрямки маркетингової діяльності фірми, які конкретизуються у відповідних маркетин
 • Варіанти відмінкових форм іменників Відмінювання іменників звичайно не становить проблеми для мовців. Для переважної більшості слів будь-яка відмінко
 • Поняття кредитної системи Кредитна система це сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові капітали, доходи і заощадження
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.031728