Реферат Курсова робота : на тему Способи найбільш ефективного збору, систематизації і аналізу інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень.


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Курсова робота : на тему Способи найбільш ефективного збору,

Курсова робота :

на тему

Способи найбільш ефективного збору, систематизації і аналізу інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень.

Зміст

Вступ

1.Загальна характеристика підприємства

2.Суть управлінських рішень

2.1 Поняття і класифікація управлінських рішень

2.2 Чинники, визначальна якість і ефективність управлінських рішень

3. Процес ухвалення управлінських рішень

3.1 Принципи процесу ухвалення управлінських рішень

3.2 Етапи процесу ухвалення управлінських рішень

4. Вплив інформації на ефективність ухвалення управлінських рішень

Вступ

Вдосконалення організації управління є однією з важливих проблем сучасної економіки. Найважливішим резервом підвищення ефективності управління є підвищення якості схвалюваних рішень, яка досягається шляхом вдосконалення процесу ухвалення рішень.

Ухвалення рішень – складова частина будь-якої управлінської функції. Необхідність ухвалення рішення пронизує все, що робить керівник, формуючи цілі і добиваючись їх досягнення. Тому розуміння природи ухвалення рішень надзвичайно важливе для всякого, хто хоче досягти успіху в мистецтві управління.

Ефективне ухвалення рішень необхідне для виконання управлінських функцій. Вдосконалення процесу ухвалення обгрунтованих об'єктивних рішень в ситуаціях виняткової складності досягається шляхом використання наукового підходу до даного процесу, моделей і кількісних методів ухвалення рішень.

Для ухвалення будь-якого рішення потрібна інформація, притому, чим складніше рішення, тим більше об'єм необхідної інформації. До того ж інформація повинна відповідати певним вимогам. Бути повною, достовірною і своєчасною.

Формулювання проблеми. На підставі вищесказаного проблему можна сформулювати так: необхідність забезпечення (підтримка) ухвалення рішень інформацією, яка належним чином відібрана, узагальнена, систематизована і проаналізована, тобто, придатна для ухвалення правильного і обгрунтованого рішення в кожній конкретній ситуації. Ще однією проблемою є своєчасність інформації.

У зв'язку з цим можна поставити таку мету даної курсової роботи: визначити способи найбільш ефективного збору, систематизації і аналізу інформації, необхідної для ухвалення управлінських рішень. А також знаходження можливості швидкого отримання потрібної інформації.

Одним із завдань даної роботи є детальна розробка конкретних методів рішення поставленої мети. З'ясування достоїнств і недоліків існуючих методів вирішення подібних проблем і знаходження можливих шляхів їх вдосконалення.

1. Загальна характеристика підприємства.

Кожен керівник має свої секрети господарювання. Але якщо мова заходить про рослинництво, то майже всі починають з відомого ”Землю не обманути”. Як правило, більшість вважає, що запорука високого врожаю “ховається” в успішному добрі високопродуктивних сортів. При такій фінансовій забезпеченості про гербіциди згадають ще рідше.

Рік тому фермерське господарство “Свято - Х” очолила Харук Наталія Василівна, яка є також головою господарства. Головною метою діяльності господарства є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації.

Можна назвати майже сто факторів, які впливають на сільськогосподарський бізнес, - каже Наталія Василівна. З погодою “домовиться” не вдається, а от з багатьма факторами можна успішно.

Торік середня урожайність по господарству становила 40 – 45 ц. з га. На окремих полях досягла 50 – 55 центнерів. Звісно, ці результати з неба не впали.

Розпочинала Наталія Василівна господарювати на землі, де запасу буряків вистачало на кілька десятків років наперед. За рік її роботи тут забули про цей набір. А допомогла їй у цьому перевірена зброя гербіциди. Предметом діяльності господарства є переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва так і придбаного.

Оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва, придбання та виробництво споруд, будинків, створення підсобних промислів.

Господарство є юридичною особою, має розрахункові та інші рахунки в установах банку, круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням.

Для забезпечення мети своєї діяльності господарство має право: укладати угоди, купувати і продавати засоби виробництва, використовувати грошові кошти за власними потребами, користуватися банківськими кредитами.

В власності господарства можуть бути будівлі і споруди, посіви і трактори, машини, продуктивна і робоча худоба.

Господарство має право продавати і передавати підприємствам, громадянам, організаціям у тимчасове користування належне йому майно.

До земель господарства належать земельні ділянки, отримані господарством у приватну власність та в оренду.

Господарство забов’язане: використовувати землю за цільовим призначенням, не допускати погіршення екологічного стану, своєчасно сплачувати земельний податок.

Є всі підстави стверджувати, що намічені темпи дозволять у 2006 – му наростити обсяги виробництва у всіх галузях економіки.

Мета, - одна каже Наталія Василівна, - земля повинна мати єфекивного власника. 2006 рік оголошено роком реформи, роком села. Тому необхідно працювати над тим, щоб інтенсивніше запрацював агропромисловий комплекс. Для цього важливою умовою є рівень заробітної плати у сільськогосподарському виробництві. Щоб наблизити рівень оплати праці на селі до середнього показника необхідно провести ряд дієвих заходів.

2. Суть управлінських рішень

2.1 Поняття і класифікація управлінських рішень


СкачатиСкачати:Курсова робота : на тему Способи найбільш ефективного збору,


Схожі реферати:
 • Фритеризм і сучасність Термін „фритеризм” має японське походження. Слово „freeters” (фритери) утворилос
 • Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту (курсова)
 • ВИДИ ПРИЙОМІВ ГОСТЕЙ Тепер, коли ми розповіли про деякі таємниці Aречного спілкування, запропонували деякі моделі взаємовідносин, які мають місце в спілкуванні діловому та повсякденному, д
 • Особливості методико-математичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в умовах запровадження Болонської конвенції Жит
 • Стан здоров я дітей молодшого шкільного віку києва та значення медико-біологічних факторів у його формуванні Несприятливі демо
 • “Основні етапи розвитку емпіричної соціології” Виникнення емпіричної соціології В даний час практично у
 • Спiвзвучнiсть поезiї Iвана Франка з народнопiсенною творчiстю У древнiм ЛьвовiЧи в КриворiвнiПiснi Франковi,Слова чарiвн
 • Архітектор М. В. Риков (реферат)
 • National flag of Ukraine. National emblem of Ukraine (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.035432