Реферат Менеджмент та зовнішнє оточення підприємства (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Менеджмент та зовнішнє оточення підприємства (курсова)

КУРСОВА РОБОТА

на темою:

Менеджмент та зовнішнє оточення підприємства

План

Вступ 2

I зміст системного підходу до управління 4

1.1. Організація як складний і відкритий процес. 5

1.2. Характеристики зовнішнього оточення. 6

II зовнішні фактори прямої дії і їхній вплив на організацію 12

2.1. Постачальники. 12

2.2. Конкуренція як фактор прямого впливу. 15

2.3. Основні типи споживачів з якими працює організація. 16

2.4. Вплив місцевих органів влади на діяльність організації 17

III. характеристика побічних факторів зовнішнього оточення 19

3.1. Політична стабільність і стан економіки. 19

3.2. Розвиток науково-технічного прогресу. 22

3.3. Вплив соціокультурних факторів на організацію. 25

3.4. Події в інших країнах. 27

Висновки: 29

Список літератури 32

Вступ

Не існує жодної організації, що не мала б зовнішнього оточення і не знаходилася б з ним у стані постійної взаємодії.

Успіх будь-якої організації залежить не тільки від факторів діючих всередині організації, але, вирішальним чином, залежить від чинності, зовнішніх по відношенню до організації і діючих у глобальному зовнішньому оточенні факторів. У сьогоднішньому складному світі для досягнення успіху, необхідно розуміти чинність цих зовнішніх змінних. Будь-яка організація потребує регулярного одержання з зовнішнього оточення вихідних продуктів для забезпечення своєї життєдіяльності. При цьому кожна організація повинна віддавати щось у зовнішне оточення в якості компенсації за її існування. Підприємництво, що буде закривати очі на очевидні факти впливу оточення, буде створювати розриви між своєю поведінкою і жорсткими вимогами свого оточення. Як тільки рвуться зв'язки із зовнішнім оточенням, організація гине. Останнім часом у зв'язку з підсиленням і ускладненням конкуренції, а також різким прискоренням процесів змін у навколишньому середовищі організації все більшою мірою вимушені приділяти увагу питанням взаємодії з оточенням, розвивати спроможність адаптації до змін зовнішнього оточення.

Метою курсової роботи є вивчення впливу зовнішнього оточення організації на її діяльність.

Для досягнення поставленої мети були виконані такі основні задачі: утримання системи підходів до управ-ління, зовнішні фактори прямого впливу і їхній вплив на організацію, характеристика побічних факторів зов-нішнього оточення.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури, що викори-стовується.

В першому розділі курсової роботи розглянутий зміст системного підходу до управління.

В другому розділі розглянуті зовнішні фактори прямого впливу на організацію.

В третьому розділі розглянута характеристика побічних факторів зовнішнього оточення.

I Зміст системного підходу до управління

Система – деяка цілісність яка складаеться з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій вклад до характеристики цілого.

Управління це складний і динамічний процес, що спрямовується і здійснюється людьми для досягнення поставленої мети. Після того як визначена мета, необ-хідно знайти найбільш ефективні шляхи і засоби їхнього досягнення. Іншими словами, якщо при визначені мети потрібно відповісти на питання: «Чого досягнути?», - слідом за цим потрібно відповісти на питання: «як найбільш раціонально досягнути мети?». Таким чином, виникає необхідність у формуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення мети управління.

Однім з найважливіших вкладів системного підходу в науку управління, є поява знання про значення зовні-шнього оточення, оскільки підкреслювалась необхідність для керівника розглядати свою організацію як цілісність, що складається з взаємооб’єднаних частин, в свою чергу опутанних зв'язками з зовнішнім світом. Ситуа-ційний підхід дозволив поширити теорію систем за рахунок розробки концепції, згідно з якою найбільш прийнятний в даній ситуації засіб визначається конкрет-ними внутрішніми і зовнішніми факторами, що характе-ризують організацію і впливають на неї відповідним чином.

1.1. Організація як складний і відкритий процес.

Кожна організація розглядається як система:

- Складна так як вона складається з багатьох систем (виробнича підсистема, фінансова та кадрова і т.і.)


СкачатиСкачати:Менеджмент та зовнішнє оточення підприємства (курсова)


Схожі реферати:
 • Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його запровадження в Україні Під час складання проекту бюджету на наступний рік та на сер
 • Зброя масового знищення (реферат)
 • Категорії естетики (реферат)
 • Облік і аудит. Бухгалтерський баланс: структура, порядок складання, призначення (магістерська)
 • Родоплемінні культи Родоплемінні культи є складним конгломера­том місцевих традицій, обрядів, ритуалів, якими по­значают
 • Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах Облік виконання бюджету у фінансових органах (місцеві фінансові органи та органи
 • Банківський кредит і кредитний договір
 • Історія світової культури та сучасність(реферат)
 • Проблема добра i зла в комедiї Вольтера "Простодушний" Проблема добра i зла, їхньої природи й сутностi - одне з одвiчних
 • Кредити в Україні (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033469