Реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного(№7)16) Організує проведення експертизи проектно-кошто

15) Приймає від проектних організацій проектно-кошторисну документацію, погоджує її та подає на затвердження до початку проведення робіт. Передає проектну документацію генеральним підрядним організаціям.

16) Організує проведення експертизи проектно-кошторисної документації та усунення зауважень авторами проектів.

17) Розглядає зауваження по проектно-кошторисній документації підрядних організацій і готує пропозиції щодо їх усунення.

18) Фінансує через банк роботи по капітальному будівництву та капремонту, придбанню рухомого складу та обладнанню.

19) Здійснює систематичний контроль і технічний нагляд за будівельними роботами з метою забезпечення обсягів та якості виконуваних робіт вимогам проекту та будівельних норм, відповідності вартості виконаних робіт прийнятим рішенням в договірній ціні.

20) Здійснює статистичний і бухгалтерський облік витрат по капітальних вкладеннях та капремонту, складає квартальні та річні звіти по областях і подає їх у відповідні структурні підрозділи залізниці.

Служба має закінчену бухгалтерську звітність, веде баланс капітальних вкладень і окремо баланс капітального ремонту, які входять до зведеного балансу залізниці.

21) Проводить щорічні інвентаризації незавершеного будівництва. Оформлює консервації та роз консервації об’єктів.

22) Забезпечує поставку на об’єкти обладнання для загально будівельних робіт самостійно та через господарську службу НХ. Поставку технологічного та спеціального обладнання (для тягових підстанцій, ізоляторів та підвісної арматури при електрифікації залізниці, СЦБ та зв’язку, кранів, верстатного обладнання, медичного) здійснюють відповідні служби з фінансовим забезпеченням службою капвкладень.

23) Готує пропозиції щодо складу і строків роботи робочих і державних приймальних комісій, бере участь в роботі цих комісій. Подає на затвердження акти державних приймальних комісій.

24) Визначає кінцеві витрати по закінченому будівництву і передає на баланс відповідним службам, підприємствам ці витрати для зарахування в склад основних фондів.

25) Виконує функції замовника щодо спорудження об’єктів житлово-побутового призначення за рахунок індивідуальних вкладів працівників залізниці, а також сторонніх організацій та осіб.

26) Готує необхідну документацію (угоди, контракти) між залізницею і сторонніми організаціями стосовно питань організації будівництва та капремонту окремих об’єктів, сумісного користування і вирішення питань окремих поставок устаткування.

27) Оформлює угоди на співпрацю та пайову участь в будівництві.

28) Узагальнює плани служб по модернізації рухомого складу і придбання устаткування, що не входить в кошториси на будівництво.

29)Узагальнює витрати затрачені на створення основних засобів по капітальному будівництву та ремонту, модернізації рухомого складу, машин, механізмів, придбання обладнання передаються госпрозрахунковим службам та підприємствам, підпорядкованим залізниці.

30) Готує накази по залізниці, що стосуються питань капітального будівництва та капремонту.

Служба капітальних вкладень діє на правах виробничо-господарського підрозділу Південно-Західної залізниці.

Всі розрахунки Служби капітальних вкладень з іншими підприємствами залізниці виконуються через Фінансово-економічну службу залізниці.

2.3 Аналіз основних економічних показників

Якщо проаналізувати обсяги капітальних інвестицій по місяцям то спостерігається тенденція збільшення інвестування в літній період. Це пов’язано з тим, що під час даного сезону зростають прибутки залізниці, у зв’язку із підвищеним попитом на перевезення. А тому зростають і резерви фінансування капітальних інвестицій.

А зростання обсягу капітальних інвестицій під кінець року свідчить про намагання виконати встановлений річний план.

Щодо визначення ефективності капітальних вкладень, то визначити їх фактичну прибутковість по Службі капітальних вкладень є неможливим, так як капітальні вкладення переважно мають довгостроковий термін окупності (більше 3-х років).

Визначенням прогнозної ефективності капітальних вкладень займається технічний відділ служби капітальних вкладень та планово-економічний відділ.

Ефективним вважається такі інвестиційні вкладення, які виконані з мінімальною витратою коштів. Тобто до задач зазначених відділів належить пошук таких постачальників та підрядників, пропозиція яких є оптимальнішою на ринку, коли якість та ціна знаходяться у вигідному, оптимальному співвідношенні.

Значний вплив на виконання планів капітальних вкладень має рівень фінансування, і нестача фінансування інвестиційної діяльності призводить до збільшення залишків незавершеного будівництва, що є небажаним та розцінюється як нераціональне використання капіталу.

Таблиця 2.1 - Обсяги виконання та фінансування капітальних вкладень виробничого призначення по Південно-Західній залізниці за 2003 рік

Південно-Західна залізниця Всього капітальні вкладення у т.ч. централізовані Власні кошти
План Виконано % План Виконано % План Виконано %
Об’єкти виробничого призначення
у т.ч.:
584267 638040 109,2 332172 296741 89,3 252095 341299 135,4
Капітальне будівництво 64748 82063 126,7 - - - 64748 82063 126,7
Рухомий склад 267253 265974 99,5 257753 257492 100,0 9500 8482 89,3
Модернізація 147004 182370 124,1 25574 10238 40,0 121430 172132 141,8
Механізми та обладнання 97428 84358 86,7 42545 24127 56,7 54883 60231 109,7

Як видно з вищенаведеної таблиці, план по капітальному будівництву виконано на 126,7% в т.ч. перевиконано план капітального будівництва по господарствах Електропостачання, Сигналізації та зв’язку, Колії, Вагонному, Пасажирському, Інших. Перевиконання пояснюється тим, що швидкими темпами проводилась реконструкція інженерних будівель і споруд на напрямку швидкісного руху Київ-Московський-Миронівка, та обладнання напрямку пристроями АСДКБ, понад плану виконані роботи по встановленню АСДКБ на дільницях Вінниця-Волочиськ, Козятин-Бердичів-Мирополь, Шепетівка-Цвітоха, - для подальшого швидкісного руху поїздів, а також по виробничої необхідності були побудовані витяжні тупики по ст. Полонне, Гречани. По пасажирському господарству прискореними темпами побудовані залізничні вокзали на ст. ст. Новгород-Сіверський, Семенівка, виконані роботи по реконструкції охоронної пожежної сигналізації Управління залізниці.

Виконуючи розпорядження керівництва Укрзалізниці, та Залізниці, було розроблені заходи по зменшенню незавершеного будівництва, особливо по добудові довготривалих об’єктів, виконання цих заходів також збільшило перевиконання плану капітального будівництва.

За 2003 рік були введені в експлуатацію об’єкти:

Комплекс робіт по впровадженню швидкісного руху поїздів на дільниці Київ-Московський – Миронівна, 103 км на суму основних фондів 67503 тис. грн.

Замінено повітряні лінії зв’язку на кабельні 88км на дільницях Кошари-Ворожба, Новгород-Сіверський-Семенівка, Вінниця-Гайсин, Козятин-Погребище-Жашків, Ярмолинці-Закупне-Гусятин, Глухів-Баничі на загальну суму 1699 тис. грн.

Впроваджена система автоматизованої ідентифікації рухомого складу на ст.ст. Хутір-Михайлівський, Козятин, Зерново на загальну суму 931 тис. грн.

Введені в експлуатацію 3 витяжні колії з пунктами ремонту вагонів на ст.ст. Полонне, Пенізевичі, Гречани на загальну суму 1378 тис. грн.

Побудовані вокзали на ст.ст. Новгород-Сіверський – 100 пас. на суму 17751 тис. грн., Семенівка – 100пас. на суму 5055тис. грн., Хролін – 25 пас. на суму 1289 тис. грн.

Реконструйований вокзал на ст. Шепетівка – на суму 12625 тис. грн.

Відбулася реконструкція пасажирської платформи ст. Київ-Петрівка.

Введено основних фондів по об’єктах будівництва виробничого призначення на суму 91642 тис. грн.

Незавершене будівництво по залізниці на 01.01.2004р. складає 68964 тис. грн., що на 33926 тис. грн. менше ніж на 01.01.2003р.

При річному плані придбання рухомого складу на суму 267253 тис. грн., виконано за 2003 рік 265974 тис. грн., або 99,5%.


СкачатиСкачати:Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного(№7)16) Організує проведення експертизи проектно-кошто


Схожі реферати:
 • Елементи теорії похибок
 • Передумови розробки нечітких оцінок рівня професійної підготовки і ефективності діяльності пілотів та н
 • Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток (реферат)
 • Ринок фінансових інформаційних послуг (курсова)
 • РЕФЕРАТ на тему: ЖИТТ@ВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ШАРЛОТТИ БРОНТЕ Шарлотта Бронте народилась в 1816 году в небага
 • Мова та термінологія українізованих програмних продуктів (Реферат)
 • Зміст, особливості та завдання української політології ПЛАН Зміст Української пол
 • Грошові реформи
 • РЕФЕРАТ на тему: Власність і право власності ПЛАН Вступ 1. Власність як економічна категорія 2. Юридичне поняття власності
 • Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.066799