Реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного(№11)Коробов М.Я.. Фінансово-економічний аналіз діяльно

Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312 с.

Коробов М.Я.. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Нав. Посіб. – К.: Т-во « Знання», КОО, 2000. – 378 с.

Реверчук С.К. Інвестологія : Навчальний посібник .-К.:Атіка,2001.-261 с.

Положення про службу капітальних вкладень Південно-Західної залізниці, затверджено Начальником залізниці від 26.07.2000р.

Статут залізниць України : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998р.

Букин В.И., Федюшин Ю.М. Стратегия технической и инвестиционной политики на железнодородном транспорте // Сборник научных трудов ИКТП-Центр. – 1997.- №4. – С.38-51.

Букин В., Федюшин Ю. Инвестиционная политика на железнодорожном транспорте Украины в ближайшей и отдаленной перспективе // Экономика Украины. – 1993.- №9 – С.39.

34. Загородній А.Т., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч.посібник.- “Знання”, КОО, 2000,- 209 с.

Концепція та програма реструктуризації на залізничному транспорті України. Міністерство транспорту України. Державна адміністрація залізничного транспорту. Офіційне видання. – К. – 1998.- 143с.

О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник „Основи менеджменту” Київ Академвидав 2003 – 416с.

Г. В. Осовська „Основи Менеджменту” Київ 2003 – 556с.


СкачатиСкачати:Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного(№11)Коробов М.Я.. Фінансово-економічний аналіз діяльно


Схожі реферати:
 • Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання Для здійснення виробничої діяльності підприємства крім основних засобів повинні
 • Назва установи Банку Назва підприємства
 • Зміст освіти у формуванні інформаційної компетентності Інформаційна компетентність це інтегративне утворення особистості, як
 • Теорія попиту на гроші і підтвердження їх українською дійсністю (курсова)
 • Забруднення та їх класифікація Загроза загибелі людства від забруднення ним довкілля одна з популярних тем преси й інших засобів масової інформа
 • Реферат з українознавства ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ Народна кухня — це така ж культурна спадщина українського народу, як
 • Конфлікт і проблеми життєвої кризи особистості в перехідні періоди розвитку суспільств. Конфлікт — фено
 • Cудово-бухгалтерська експертиза (реферат)
 • ДОГОВІРјИЇ "ДОГОВІР"ј на виготовлення поліграфічної продукціїјИЇ "на виготовлення поліграфічної продукції"ј м. " У
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.067024