Реферат Організація планування експортно-імпортної діяльності на ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" (курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Організація планування експортно-імпортної діяльності на ЗАТ

Курсова робота

з менеджменту

«Організація планування експортно-імпортної діяльності» на ЗАТКоломийська швейна фабрика

Зміст

Вступ ................................................................................................................2

1. Організація планування експортно-імпортної діяльності підприємства.............4

2. Аналіз діяльності закритого акціонерного товариства “Коломийська швейна фабрика”.

2.1. Коротка характеристика ЗАТКоломийська швейна фабрика”..................9

2.2. Характеристика покупців та сегментів ринку товарів і послуг

підприємства...........................................................................................................12

2.3. Управління ЗАТКоломийська швейна фабрика”.......................................13

2.4. Комплекс маркетингових комунікацій

(реклама, стимулювання збуту, продаж)...............................................................16

2.5. Організаційна структура ЗАТКоломийська швейна фабрика”................20

2.6. Схема організаційної структури ЗАТКоломийська швейна фабрика”....23

2.7. Аналіз трудових ресурсів ЗАТКоломийська швейна фабрика”...............24

2.8. Виробничі ресурси підприємства........................................................……...29

2.9. Порядок проходження документів між підрозділами підприємства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій....................................................…30

2.10. Порядок митного декларування товарів......................................................31

2.11. Валютно-фінансові відносини з партнерами і порядок здійснення розрахунків з ними.................................................................................................33

3. Оцінка ефективності ЗЕД підприємства та пропозиції щодо його покращення..................................................................................................................34

Висновок............................................................................................................36

Список використаної літератури.................................................................38

Приклади. Запит, оферта та пропозиція........................................................39

Вступ

В умовах вствновлення ринкових відносин в Україні значно розширилося коло суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – фізичних і юридичних осіб усіх форм власності, - що здійснюють експортно-імпортні операції з купівлі-продажу товарів.

Українське законодавство досить докладно регламентує порядок діяльності суб’єктів господарсько-правових відносин у галузі експорту та імпорту з урахуванням норм міжнародно-правових документів та положень міжнародних угод. У числі законодавчих актів, що визначають загальні засади здійснення експортно-імпортних операцій, перш за все слід назвати Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року. № 959-ХІІ (з наступними змінами).

Важливою умовою здійснення експорту та імпорту товарів як виду зовнішньоекономічної діяльності є обов’язковість укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Обов’язковим для будь-якого зовнішньоекономічного договору (контракту), що укладається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України, є і передбачений йією ж нормою порядок підписання такого договору , за яким від імені суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності такий договір підписують дві особи, крім випадків, коли таким суб’єктом є фізична особа. Від імені суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, що є юридичними особами, зовнішньоекономічний договір підписує одна особа, яка має таке право згідно з посадою відповідно до установчих документів даного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, та особа, яку уповноважено на це довіреністю , видано за підписом керівника суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності одноособово чи в іншому порядку, передбаченому установчими документами, або особа, яку уповноважено на це установчими документами безпосередньо.

Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є Верховна Рада України.

У цьому Законі вживаються такі терміни:

Господарська діяльність – будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єкта господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що иає місце як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Імпорт (імпорт товарів) – купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Експорт (експорт товарів) – продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземними суб’єктами господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на території України.

1. Організація планування експортно-імпортної діяльності підприємства.

У міжнародній торговельній практиці використовуються два основні методи здійснення експортно-імпортних операцій, а саме: прямий (direct) експорт та імпорт, що передбачає постачання товарів промисловими підприємствами безпосередньо іноземному споживачеві або закупівлю в нього відповідних товарів, і непрямий (indirect) експорт та імпорт, що припускає продаж і купівлю товарів через торговельних посередників.

Загальні принципи організації та управління виробничо-збутовою діяльністю промислових фірм.

Промислові фірми мають у своєму складі різні підрозділи, які можна розділити на три групи:

 1. виробничі відділи, що займаються питаннями, пов’язаними з випуском продукції;
 2. функціональні відділи, куди входять відділи збуту, вивчення ринків, реклами, постачання, транспорту, страхувааня, юридичний, економічний і планування;
 3. адміністративні відділи: фінансовий відділ, бухгалтерія, відділ кадрів, відділ відносин із службовцями й урядом.

Організаційна структура фірми і принципи управління визначаються низкою чинників – розмірами виробництва, виробничим профілем, технологією виробництва, сферою діяльності, масштабами закордонної діяльності й ін.


СкачатиСкачати:Організація планування експортно-імпортної діяльності на ЗАТ


Схожі реферати:
 • Роль Памви Беринди в історії розвитку лексикографії ПЛАН Вступ 1. Значення Лексикона П.Беринди в у світовій лексикографі
 • Федор Михайлович Достоевский (реферат)
 • Курсова робота Державний бюджет: суть, структура, джерела формування, дефіцит, проблеми
 • Курсова робота на тему: Ринкова інфраструктура П Л А Н: Вступ
 • Середовище життєдіяльності. Природне середовище. Гідросфера (реферат)
 • Лікар і етичні аспекти сучасної фармакотерапії Етичні засади фармакотерапії Як стверджує Ламберг, є хворі, яки
 • ёХs єЩrnroЬr ёЭЩ №rЪЭnШunЫ ШЩs єЩrnroЬrs wХr sЩЬr ЦЩШЩutЩnШ. ЛЭssЩnsЧЬХЪtЩn, ШЭЩ sЭЧЬ mЭt ШЩr ІЩoЦХЧЬtunЫ von ЗtЩrnЩn ЦЩЪХssЩn, ЯonntЩn sЭЧЬ Щrst ШurЧЬ ШХ
 • Планування програм маркетингу Стратегія маркетингу це узагальнені напрямки маркетингової діяльності фірми, які конкретизуються у відповідних маркетин
 • Відмінність скелету тварини від людини (реферат)
 • Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.035807