Реферат Використання мотивації у практичному менеджменті (Курсова)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Використання мотивації у практичному менеджменті (Курсова)

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ

Кафедра економіки менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

З «МЕНЕДЖМЕНТУ»

на тему: «Використання мотивації у практичному менеджменті»

Виконала студентка

5 курсу

заочне відділення

Карпова Таісія

Керівник: к.е.н.Карягін Ю.О.

Київ-1999

План.

Введення.........3

Розділ 1. Мотивація як функція управління........4

1.1. Мотиви подорожей.........4

1.2.Мотивація трудових відношень.........6

1.3.Сучасні теорії мотивації.........7

1.4. Стратегія управління людськими ресурсами фірми.........13

Розділ 2:Засоби мотивації.........16

2.1.Причини пасивності робітника.........16

2.2. Мотивуючі фактори, принципи впливу на мотивацію людей.........19

2.3. Методи поліпшення параметрів роботи.........23

2.4. Економічна мотивація.........28

Розділ 3. Досвід кадрової політики IBM.........31

3.1. Роль відділу кадрів.........31

3.2. Принцип поваги до особистості.........32

3.3. Принцип довічної зайнятості.........35

3.4.Принцип єдиного статусу.........36

3.5. Канали зв'язку.........37

Висновок.........39

Список літератури:........41

Введення.

Серед комплексу проблем менеджменту особливу роль грає проблема удосконалювання керування персоналом фірми. Задачею цієї області менеджменту є підвищення ефективності виробництва за рахунок усебічного розвитку і розумного застосування творчих сил людини, підвищення рівня його кваліфікації, компетентності, відповідальності, ініціативи.

Управління персоналом включає в себе багато складових. Серед них: кадрова політика, взаємовідносини в колективі, соціально-психологічні аспекти управління. Ключове ж місце займає визначення засобів підвищення продуктивності, шляхів росту творчої ініціативи, а так само стимулювання і мотивація робітників.

Дана робота охоплює широкий спектр проблем, пов'язаних із перерахованими вище складового персонального менеджменту і, головним чином, із мотивацією підлеглих. Робота являє собою спробу синтезу декількох популярних теорій раціональної мотивації. Так само в роботі міститься аналіз причин низкою ефективності праці, відбита концепція вибору того або іншого методу стимулювання діяльності людини.

Розділ 1. Мотивація як функція управління

При розгляді даного питання менеджмент орієнтується на два аспекти цієї проблеми: мотивацію (мотиви) подорожей і мотивацію трудових відношень.

1.1. Мотиви подорожей.

Ціль поїздки (мотив, що спонукає людини подорожувати) - це причина, при відсутності котрої дана поїздка не відбулася б. Інформація про ціль подорожі потрібна, насамперед, для того, щоб правильно розділити туристські ринки на сегменти і визначити цільові ринки, призначені в основу розробки моделі управління туристськими потоками і маршрутами.


СкачатиСкачати:Використання мотивації у практичному менеджменті (Курсова)


Схожі реферати:
 • Реферат з ДПЮ Київський (Сирецький ) танкодром Про київський танкодром годі шукати згадки в популярних довідниках і держ
 • Словник політологічних термінів 1. Політика це сфера діяльності людей, пов язана із взаємов
 • Роль пiснi у п'єсi Iвана Котляревського "Наталка Полтавка" I. П. Котляревський дав українськiй лiтературi твори, вiдзнач
 • Пошукова робота Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої та правозастосовної діяльності Необхідність створення сучасної системи інф
 • Грип (реферат)
 • Поняття множини. Способи задання множин. Операції над множинами та їхні властивості. Підмножини 1. Поняття множини. Способи задання множин
 • Інтерактивні технології як засіб формування особистості студента Нові вимоги, які висуваються державою до підготовки спеціалістів
 • Проблематика казки Михайла Салтикова-Щедрiна "Премудрий пiскар" У складному змiстi казок Щедрiна, малих за об'ємом та ве
 • Системи оплати праці Під системою оплати праці розуміється спосіб обчислен­ня розмірів винагороди, належної виплати прац
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032673