Реферат Бухгалтерський облік надходження цінностей


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Бухгалтерський облік надходження цінностей

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ

І ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ З ПДВ НА ВИРОБНИЧИХ, ОПТОВО-ЗБУТОВИХ, оптових

І ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У 2000 році в Україні здійснюється реформування бухгалтерського обліку на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам ринкової економіки та міжнародним стандартам. Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 на виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, затверджені План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Названим наказом встановлено, що План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за точністю і об’єктивністю основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації (доходу) і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності. Облік надходження і реалізації цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

З набранням чинності з 1 жовтня 1997 р. Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 (далі - Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження і реалізації цінностей та податкового кредиту й податкових зобов’язань з ПДВ сталися ґрунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, значно змінився. Особливо ускладнився бухгалтерський облік в роздрібній торгівлі, при чому питання обліку в роздрібних торговельних підприємствах недостатньо регламентуються відповідними нормативними документами.

Суттєві зміни в методології бухгалтерського обліку сталися з введенням в дію в 2000 році нового Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій, розробленого з врахуванням міжнародних стандартів обліку й схваленого Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку надходження цінностей та пов’язаних з ними податкових розрахунків з ПДВ. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується, відображення в обліку господарських операцій дається в розумінні його автором. В Інструкції про застосування Плану рахунків економічний зміст бухгалтерських рахунків та порядок їх застосування викладені вельми лаконічно.

Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час бухгалтерського обліку, що пов’язане з новим порядком обліку доходів і витрат та податкових розрахунків з ПДВ, пересічному головному бухгалтерові підприємства розібратись в теорії та практиці обліку надходження цінностей дійсно трудно. Тому автор старався дати роз’яснення окремих положень організації і ведення бухгалтерського обліку з посиланням на нормативні документи, а також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку як можна простіше, зрозуміліше.

Для уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі пункти тексту статті із застосуванням спрощеної нумерації.

З метою покращення наочності бухгалтерські записи з обліку надходження цінностей розглядаються спочатку на загальній схемі їх обліку з поясненням економічного змісту окремих записів. Вивчення записів за схемою сприятиме кращому розумінню викладеного теоретичного і практичного матеріалу. Для кращого розуміння викладеної методології обліку надходження цінностей бухгалтерські записи розглядаються також на числових прикладах з округленням чисел до цілих гривень.

Рекомендується спочатку ознайомитись з особливостями бухгалтерського обліку надходження цінностей за загальною схемою їх обліку і тільки після цього приступити до вивчення записів на бухгалтерських рахунках.

Читачам рекомендується постійно слідкувати за змінами в бухгалтерському обліку після 1 лютого 2000 р., що вносяться до нього згідно з новими нормативними документами та відповідними Інструкціями.

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг (далі - цінності) та їх використання є важливою ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує контроль за оприбуткуванням цінностей та своєчасністю і повнотою розрахунків з постачальниками. Облік надходження цінностей безпосередньо пов'язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

В цьому питанні розглядається тільки бухгалтерський облік надходження цінностей, що оприбутковуються і обліковуються за купівельними цінами.

1. При обліку надходження цінностей необхідно виходити в першу чергу із наступних положень Закону України "Про податок на додану вартість":

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни цінностей (ст. 6.1.1 ).

Продаж цінностей здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату цінностей (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку цінностей (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

Облік надходження цінностей від постачальників

2. Згідно з пунктом 3 Інструкції при передоплаті цінностей постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

2.1. Дт 64 "Розрахунки за податками й платежами", субрахунок 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 31 "Рахунки в банках”, 60 “Короткострокові позики” і інших.

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, Кт 68 “Розрахунки за ін шими операціями” і ін.

Кт 644 “З податкового кредиту"

Після одержання цінностей, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит з ПДВ :

Дт 644 "З податкового кредиту"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68 “Розрахунки за іншими операціями” та ін. (п. 9)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку субрахунок 644 "З податкового кредиту" закривається.

2.2. У випадку надходження цінностей без попередньої оплати на суму ПДВ за товарним документом і податковою накладною постачальника податковий кредит з ПДВ відображається в обліку записом на рахунках:

Дт 641 "Розрахунки за податками", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 “Розрахунки за іншими операціями” і ін.

Після оплати цінностей, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати, на суму цінностей з податком на додану вартість в обліку має бути зроблений запис:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і ін.

Кт 31 "Рахунки в банках ", 60 “Короткострокові позики” і інших


СкачатиСкачати:Бухгалтерський облік надходження цінностей


Схожі реферати:
 • US Congress (тема)
 • Деякі лексичні засоби вираження емоцій у німецькій розмовній мові Характерною особливістю німецької розмовної
 • Ірвін Шоу. Творча спадщина письменника. Широка соцыальна картина Америки у романі "Багатий, бідний" (реферат)
 • реферат з “Землевпорядного проектування” Складання проекту внутрігосподарського землевпорядкування в с. Лісний Хлібичин.
 • Кадрове діловодство (Реферат)
 • Контрольна робота З дисципліни „Релігієзнавство” Національні релігії світу в Україні – історія і сучасність Багату д
 • Види платіжних документів та форми безготівкових розрахунків
 • Реферат з мовознавства Правила переносу в українській мові . За складами Фі-ал-ка Букви -й, -ь не відриваються ві
 • Туризм: спорядження, гігієна, харчування, обладнання, поради (реферат)
 • Прибуток і затрати комерційного банку (курсова)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030725