Реферат Інформаційне забезпечення в процесі управління (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Інформаційне забезпечення в процесі управління (реферат)

МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Київський державний лінгвістичний університет

Гуманітарний інститут

РЕФЕРАТ

на тему:

Інформаційне забезпечення в процесі управління

Виконав студент
ІІ-го курсу
204 групи
Тарас Гетьманчук

Науковий керівник
доц. Решетнік Н. І.

КИЇВ - 1999

План

1. Науковий метод управління....................................................................4

2. Управлінський цикл.................................................................................5

3. Схема інформаційної системи.............................................................…6

4. Управлінська інформація і закономірності її руху...............................7

5. Особливості обміну письмовою інформацією..................................…9

6. Зібрання і наради як форми обміну управлінською інформацією….10

7. Організація ділових бесід.................................................................….12

8. Теорія інформації................................................................................…14

9. Організація комунікативних процесів.................................................…16

10. Література……………………………………………………………….20

Жодна організація ніяк не може здійснювати свою діяльність без інформації. В процесі нормального функціонування організації, управління нею в різноманітному роді інформації потребують всі її робітники, від простого робітника до директора. В даному рефераті розглядаються різноманітні вигляди інформації, шляхи її передачі і багато іншого.

1. Науковий метод управління.

Гіпотеза

не правильна

Гіпотеза

правильна

Теорія і цілі управління.

Досліджуються два трансформаційних процеси:

 • Матеріальні процеси;
 • Інформаційні процеси, в якому управління розглядається як інформаційний вплив.

Ці два процеси відбивають дві сторони управління:

 • Вміст;
 • Форма або засіб вивчення процесу.

Змістовною стороною процесу займаються прикладні науки, а формою процесу управління займаються управлінські науки — менеджмент.

Інформаційні процеси є не самоціллю, вони закликані в кінцевому підсумку управляти матеріальними потоками, взаємодією матеріальних і інформаційних потоків.

2. Управлінський цикл.

Управлінський цикл містить в собі чотири функції, — це планування, організація, мотивація, контроль. Дані функції охоплюють всі види управлінської діяльності по створенню матеріальних цінностей, фінансуванню, маркетінгу і т. д.

Планування. Ця функція являє собою по суті процес підготовки рішень. Етапи планування:

А) порушення мети;

Б) визначення вхідних передумов;

В) виявлення альтернатив;

Г) вибір найкращої альтернативи;

Д) введення і виконання плану.

Організація. Функція організації націлена на упорядкування діяльності менеджера і виконавців. Це передусім оцінка менеджером своїх можливостей, вивчення підлеглих, визначення потенційних можливостей кожного робітника, розстановка сил і т. д. Вся ця організаторська діяльність протікає на тлі прояв цілком конкретних структур підприємства.


СкачатиСкачати:Інформаційне забезпечення в процесі управління (реферат)


Схожі реферати:
 • "Причини суїцидальної поведінки” І Вступ. Добровільний вихід із життя — явище негативне… Тема курсової
 • КУРСОВА РОБОТА з предмету “РПС ” на тему: «Транспортний комплекс світу» Вступ Транспорт – третя провідна галузь мате
 • Charlie Chaplin (1889-1977) (реферат)
 • Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції (реферат)
 • "Вiн серцем бiль народу чув" (поема "Мазепа" Володимира Сосюри) Я хочу швидше вiдцiляВiддячить москалям i ляху,Що мiй на
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МЕНЕДЖМЕНТУ на тему: Сутність динамізму організаційної структури управління підприємством. Методи активізації творчого пошуку, що м
 • Правова охорона та роль внутрішніх справ в охороні навколишнього природного середовища (реферат)
 • Урок з біології Умовні рефлекси УРОК ІЗ ТЕМИ "УМОВНІ РЕФЛЕКСИ" Ме
 • РЕФЕРАТ на тему: Приватноправові відносини з іноземним елементом Суб'єктами відносин у міжнародному приватному праві
 • Geoffrey Chaucer (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033211