Реферат Англіцизм в українській мові (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Англіцизм в українській мові (реферат)

Англіцизм в українській мові

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. СТАТУС АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ…………. 3

  1. Термін “англіцизм”……………………………………………... .. 3
  2. Граматичні категорії ……………………………………………..4
  3. Встановлення мови-джерела……………………………………. 6
  4. Вплив англіцизмів на українську мову………………………… 8

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ ТА ПРИЧИНИ ПРОНИКНЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ………………………………………………………10

РОЗДІЛ ІІІ. АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ……………………………………………………... 13

РОЗДІЛ ІV. АНГЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ ЖАРГОНІ…………………………………………………………………….19

РОЗДІЛ V. АНГЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ………………………………………………………………… 20

РОЗДІЛ VІ. ПЕРЕКЛАД ОНОМАСТИЧНИХ АНГЛІЦИЗМІВ…………..23

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………..25

РОЗДІЛ І. СТАТУС АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

1.1. Термін “англіцизм”

Енциклопедія української мови дає таке визначення англіцизму: англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. Англіцизми переважно усвідомлюються мовцями як чужорідний елемент і зберігають ознаки свого походження: фонетичні (джем, імідж), словотвірні (смокінг, маркетинг), семантичні (яструби – політики, прихильники жорстокого агресивного курсу у різних країнах). Ряд англіцизмів позначають національні (англійські, американські) реалії: Скотланд-Ярд (англійська реалія), діснейленд (американська реалія), а також предмети і явища в галузі спорту, техніки, економіки, політики. Англіцизм – ідіома чи крилатий вислів – пов’язується у свідомості мовців з англійським джерелом незалежно від способів творення: українське “скелет у шафі (буфеті)” (сімейна таємниця) – англійське “skeletion in the cupboard”; англійське “To be or not to be” – українське “Бути чи не бути”.[1] У переважній більшості це слова, що стосуються:

 1. техніки: блюмінг, бульдозер, буфер, грейдер, диспечер, екскалатор, каупер, комбайн, конвейєр, кренінг, радар, слябінг, сейф, телетайп, тендер, трактор, трамвай, тунель, фільм, форсунка;
 2. мореплавства та військової справи: аврал, браунінг, бункер, ватерлінія, вельбет, докер, дрейф, катер, мічман, снайпер, танк, танкер, трап, траулер, шквал, шлюпка, шрапнель, шхуна, яхта;
 3. політики, економіки та торгівлі: банкнот, блеф, блокада, бойкот, бюджет, гангстер, демпінг, долар, інтерв’ю, лідер, локаут, мітинг, чек;
 4. спорту: аут, бокс, боксер, ватерполо, волейбал, гол, голкіпер, матч, жокей, нокаут, раунд, рекорд, спорт, спростмен, старт, теніс, трек, тренер, фініш, форвард, футбол, хокей;
 5. одягу й тканин: бязь, велвет, джемпер, піджак, піжама, плед, плюш, смокінг, френч;
 6. їжі та питва: біфштекс, кекс, пудинг, пунш, ром, ростбіф, сандвіч, торт;
 7. культури: гумор, джаз, клоун, клуб, комфорт, памфлет, сквер, тент, фокстрот, фольклор, хол. [2; 140]

Для запозичень з англійської характерні:

 1. звукосполучення дж: бюджет, джаз, джентельмен, джемпер;
 2. звукосполучення ай, ей: гайморит, інсайд, тролейбус, хокей;
 3. суфікс –инг(-інг): мітинг, пудинг, демпінг, тюбінг.

При визначенні сучасних англіцизмів у лексикографічній практиці часто ігнорується поліетнічність англійської мови, яка зумовлює існування в ній британського, американського, канадського та південно-африканського варіантів.

Деякі запозичення вживаються не тільки в прямих своїх значеннях, але й переносно, метафорично: телевізійний марафон, реанімація української економіки, заангажована преса та інші, і це явище характерно, насамперед, для мови засобів масової інформації.

1.2. Граматичні категорії

Категорія роду. Граматичний рід англіцизмів виявляється:

 • в атрибутивних сполученнях при українському означенні та іншомовному означувальному слові: брудний East-End, наш Boarding-house, справжній friend та інші;
 • у суб’єктно-предикативних сполученнях, коли іншомовний іменник виступає в ролі суб’єкта або іменній частині складеного присудка: “7 квітня був Fast-Day”; “Fog-horm загудів вже 17 червня”; “Boston music-hall вважається одним з кращих залів”.

Родове оформлення іменників на українському грунті відбувається виключно за законами української граматичної системи, тому що категорія роду як граматична система в англійській мові відсутня. Реальна співвідносність іменників за родами в англійській мові збігається з українською родовою співвідносністю лише частково, а саме тоді, коли йдеться про істот – позначеннях особи, і зовнішнє оформлення слова не впливає на включення його в той чи інший граматичний рід. Наприклад, слова бард, лорд, сер, джентльмен, констебль, торі, жокей, денді як в англійській, так і в українській мові є іменниками чоловічого роду. Слова леді, миледі, місіс, герл як в англійській, так і в українській мові – іменники жіночого роду.

Іменники, що позначають неістот та поняття, що належать в англійській мові до середнього роду, в українській мові оформлюються як іменники чоловічого роду з закінченням на тверду або м’яку приголосну, шиплячий, з закінченням на –й (пунш, ель, гумор, піджак, пікнік, хокей та інші). Іменники, що мали в англійській мові або що отримали внаслідок фонетико-графічного оформлення в українській мові закінчення -а,-я або м’яку приголосну, потрапляють в категорію жіночого роду (ординарія, пінта, панорама, миля та інші). До середнього роду включаються іменники з закінченням -і, -е, -о, -ю, -у, що позначають неістот та поняття (сіті, бренді, інтерв’ю, табу, каное, банджо).

Однією з причин, що викликає відхилення від норм родового оформлення, є , напевно, зближення англіцизмів за смисловими аналогіями з синонімічними словами нашої лексики. Так, смислове зближення зі словами хлопчик, дівчинка, дитя пояснює наявність трьох родів у слові бейбі. Деякі іменники, що не мають граматичного роду, як іменники Pluraria tantum, в ХІХ ст. отримували родове оформлення своєрідним зміненням англійської основи. Наприклад, слово хакі мало також форму хак. [6; 48-51]

Категорія числа. Логічна основа категорії числа в українській та англійській мовах та історія їх розвитку мають багато спільних рис, тому в переоформленні англійських іменників українськими мовними засобами спостерігаються невеликі відхилення.

Так, в іншомовних запозиченнях категорія числа може бути виражена аналітично в атрибутивних та предикативних сполученнях. В атрибутивних сполученнях англіцизм виступає, звичайно, означувальним іменником з українським означенням: “Ці два officers гучними вигуками заглушали шум поїзда”; “Кожне слово, кожний вислів, що схожий на пораду, небезкоштовний на думку цих західних business-men”; “Man, що їхав з нами, наши men” та інші. У суб’єктно предикативних сполученнях, де іншомовне слово є або суб’єктом, або іменною частиною складного присудка: “Вагонами ходить expressman та пропонує свої послуги пасажирам”; “Але поки що Central Park можна вважити рядовим”; “Він був справжній friend”.

Часто дається переклад іншомовних слів, від якого залежить морфологічне оформлення слова українськими засобами: “Я хотів бачити Лондонський Суд, де кожні шість тижднів збираються так звані присяжні – Jury”. Слово журі зберегло множину і після його переоформлення українськими засобами.

За значенням “однинності або множинності” англійські слова, трансформовані українськими засобами, можна поділити на такі групи:

1. Іменники, що мають однину та множину. Відмінювані іменники, оформлення закінчень яких є типовим для морфологічних моделей української мови, що позначають конкрентних істот або неістот, як правило, і в англійській, і в українській мовах мають форми однини та множини: a lord – lords – лорд – лорди, a waggon – waggons – вагон – вагони та інші.

Коли відбувається злиття англійського суфікса множини з коренем основи на українському грунті, тобто, коли форма множини сприймається як форма однини, за основу однини в українській мові приймалась форма множини англійського слова та множина іменника утворювалась за загальними правилами української граматики: (a boot) boots – (бутс(а)) бутси.

Англійські суплетивні утворення множини (a foot - feet) та похідні з –man (gentleman - gentlеmen) не виявляються в українській мові. Утворення множини відбувається за загальними правилами, тобто, фут – фути, джентльмен – джентльмени, спортсмен – спортсмени та інші.

У невідмінюваних іменниках, що позначають конкретних істот або неістот (леді, міледі, бейбі, бунгало, грізлі та інші), категорія числа виявляється синтаксично, тобто в контексті: “грізлі надзвичайно розумні” – “грізлі поранений”; “леді та джентельмени” – “леді була чарівна”.

Таким чином, українські моделі утворення множини іменників англіцизмів аналогічні моделям власне українських іменників.

2. Іменники, що мають тільки однину (Singularia Tantum). Семантика деяких слів, спільна для англійської мови та його еквівалента в українській мові, є показником множинності, і, оскільки логічна основа української та англійської категорії числа майже збігаються, більшість таких імеників у англійській та українській мовах мають лише форми однини (Singularia Tantum). Тому говорити про відсутність форм множини як про результат впливу мови-джерела можна лише відносно деяких окремих слів. Дослідження всього складу запозичених іменників з англійської мови в українській дозволяє встановити загальні лексико-семантичні групи слів, що мають форми тільки однини з спільною логічною основою для носіїв як англійської, так і української мови. Це слова, що позначають:

 • назви речовини, матеріалу: алюміній, амоній, гопкаліт, дилени, люїзіт, руберойд та інші;
 • назви тканин: вельвет, молескін, бельтинг, джерсі, джинси, кашемір та інші;
 • назви напоїв, страв: джин, ель, віскі, бекон, ром, пудинг, ростбіф та інші;
 • назви захворювань або стану людини: сплін, дальтонізм, гайморит та інші;
 • назви філософських, політичних, релігійних, літературних та інших течій: байронізм, сентименталізм, маккартизм, реалізм, прерафаеліті та інші;
 • абстрактні поняття: комфорт, флірт, гумор, фольклор та інші:
 • збірні назви (найменування угруповань осіб): джентрі, журі, йоменрі та інші;
 • деякі англійські титули та форми звертання, що вживаються перед власною назвою: сер, міс, місіс, містер;
 • назви ігор та видів спорту: пушбол,бокс, гольф, крокет, пінг-понг, волейбол та інші.

3. Іменники, що мають тільки форму множини (Pluraria Tantum). Іменників цього типу, що потрапили в українську мову з англійської, небагато: джунглі, каперси, пікулі, консерви, бриджі, джинси, гольфи.

Слова бриджі, шорти, джинси (англ. breeches, shorts, jeans) як в англійській, так і в українській мовах позначають парні предмети, тому ні в тій, ні в іншій мовах форми однини не мають. Слово гольфи, що є семантичним новоутворенням від слова гольф, має тепер такі значення: “спортивні брюки”; “панчохи до колін”. [6; 51 -55]

1.3. Встановлення мови-джерела

Процес виділення слів англійського походження в словниковому запасі української мови є достатньо нелегким завданням, що пов’язано з факторами теоретичного, історичного, етимологічного та методологічного характеру. Етимологічний склад самої англійської лексики, як відомо, становить в основному запозичення різних мовних пластів та епох (приблизно 75%), а власна лексика англійської мови має в більшості випадків паралелі в інших германських мовах.

Через те, що спірним є встановлення мови-джерела у випадках збігу зовнішнього вигляду слова та його семантики на сучасному етапі в англійській, німецькій, голладській, французькій та інших мовах, доречним є історико-семантичний принцип аналізу слова.

Семантичний принцип. Основна маса слів англійської мови, запозичених у різні історичні епохи з латинської, грецької, скандінавської, французької та інших мов, отримує на англійському грунті нові значення і з цими значеннями впроваджується в інші мови, зокрема в українську (бюджет, сквер, піонер, методист, клерк, вульгарний, гумор та інші). Семантика цих слів у первинних мовах-джерелах для англійської мови, переосмислення їх в англійській мові та наступні проникнення в українську мову – все це дає підстави визначити англійську мову як конкретну мову-джерело для української мови.

Історико-семантичний принцип. Історична співвідносність слова з предметом або поняттям, виникнення слова як єдності звучання та змісту в тій мові, в якій вперше з’явився предмет (або поняття), дозволяє вважати англійську мову мовою-джерелом багатьох розповсюджених згодом слів, створених з греко-латинських морфем, але відсутніх в грецькій або латинській мовах.

Ретельний аналіз слів, запозичених з англійської мови, дає можливість встановити критерії визначення англійської мови як мови-джерела. Англіцизмами в українській мові будуть вважатися такі слова:

А. Власне англійські слова та їх похідні в англійській мові:

 • слова, корені або морфеми, що існують в англійській мові з древніх часів (леді, лорд, фут, клуб, стерлінг, пенс, біфштекс, трамвай, кемпінг та інші);
 • англійські власні назви, що стали загальними в англійській мові: бойкот, вокзал, жокей, макінтош, гулівер, ліліпут, хуліган, френч та інші;

Б. Слова, запозичені в англійську мову в різні епохи з інших мов, що отримали на англійському грунті нові значення та з цими значеннями розповсюдилися в інших мовах:

 • звичайні запозичення, що були переосмислені: вульгарний, методист, гумор, піонер, спорт, теніс, чек, пунш та інші;
 • штучні запозичення, створені в англійській мові з греко-латинських елементів: динозавр, скарлатина, панорама, локомотив, телефон та інші. [6; 40-42]

1.4. Вплив агліцизмів на українську мову

Процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на розвиток нашої мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з іншого боку, витісняються власні елементи, що замінюються на слова з подібним значенням. Це негативно впливає на стан національної мови і на збереження самобутності українського народу. Процитуємо В. Радчука: “…англійські слова і звороти останнім часом активніше поповнюють наш лексикон, ніж російські; наша вимова, морфологія й синтаксис зазнають з боку англійської мови чималого впливу. Причини цього очевидні: комп'ютеризація, потяг до міжнародних стандартів ділового партнерства, до науки й освіти Заходу, передове товаровиробництво в англомовних країнах, лідерство англійської мови як міжнародної тощо. Проте чимало англіцизмів попросту витісняє з обігу питомі українські слова, а це вже мовна агресія. Шкода від неї не лише Україні - людство втрачає унікальні знаряддя пізнання світу. Знову-таки, коли "лиха слава завконтори" перекладається "низьким рейтингом менеджера офісу", маємо приклад зміни не лише мови, а й свідомості”. [4]

Такої ж думки й С. Караванський, який вважає, що необхідність виникнення нових англіцизмів в українській мові значно перебільшена, що їх появу породжує зовсім не потреба спілкування. Твори літератури засвідчують, що серед не дуже освічених людей існує звичка хизуватися малозрозумілими для оточення словами. На його думку, тепер до “престижних” слів вдається не лише малоосвічена сільська “знать”, а й високі державні достойники. Причина ж там і там одна: бажання бути на рівні модної освіченості, відрізнятися своєю лексикою від “сірих” людей. Тому, коли наші президенти чи парламентарі говорять про образ, лице або ім’я держави, то неодмінно скажуть імідж. А першорядні завдання неодмінно назвуть пріорітетними. Думка така: коли ти говориш як усі, то багато втрачаєш в очах своїх майбутніх виборців. Отже, говори, як належить лідеру. А пересічний громадянин, коли чує іноземну лексику з уст високих достойників, і собі засвоює її. С. Караванський гадає, що це веде до того, що англіцизми починають витискати нашу питому лексику. Ми втрачаємо віру в самих себе: починаємо боятися власних слів і зворотів. Там, де можна вжити своє слово, ми надаємо перевагу “чужинцеві”. “… ми пропонуємо… систему підвищення… кваліфікації – інтелектуальний тренінг”. На це С. Караванський відповідає так: “Невже тут так конечно вжито слово тренінг? Та ж ми маємо чудове слово вишкіл! Невже інтелектуальний тренінг краще звучить ніж інтелектуальний вишкіл! “Інолюбці” йдуть далі: від слова тренінг творять важкомовний прикметник тренінговий: тренінгова система. Чому не вжити вишкільна система? Слово вишкільний вживає українська діяспора. То чи не краще позичати свою лексику у своєї діяспори, ніж із рук мовних посередників? Бо тренінги приходять до нас не з Америки, а з других рук – з Москви, яка сама позичає їх на стороні, а тоді вже ми “інтелектуально” збагачуємось. Чи може навпаки: зубожіємо? Чи ж не терпить від цього “збагачення” наша питома лексика? Візьмім слово досвід. Бідолашне! Його та його побратима виробничий досвід сучасники живцем кладуть у могилу, вживаючи виключно високоінтелектуальне, як на їхню думку, слово ноу-хау, дарма, що воно для загалу незрозуміле.”[6; c. 60-61]

Дійсно, явища, які простежуються останні 10-15 років не зовсім добре впливають на розвиток української мови, нівелюють її індивідуально-національні риси, знижують виражальні та естетичні якості. Насамперед, викликає стурбованість процес тотального засмічення української мови англійськими словами, і це при тому, що існують українські назви для передачі відповідних понять: брифінг (зустріч), дивідент (прибуток, зиск), презентація (показ, ознайомлення), шоп (магазин), ноу-хау (знаю як) та багато інших. Так, частотою вживання слово імідж побиває всі рекорди. Передусім воно затирає наше споконвічне слово образ, якого просто не чути з уст сучасних мовців. Так само він поводиться і щодо наших слів лице та ім’я. Бо коли хтось каже: “НН береже свій професійний імідж”, то в цьому разі імідж опинився в мовному потоці коштом слів лице або ім’я. У переносному значення лице в українській мові якраз і заступає слово образ:

“Могутня гребля Дніпрогесу символізує лице України”.

“Електротермія змінить лице металугрії”.


СкачатиСкачати:Англіцизм в українській мові (реферат)


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Спорт та здоров я ПЛАН Поняття спорту Цілі спорту. Оздоровчі функції спорту Значення спорту і рухової активності в житті людини
 • Повітряний метод стерилізації (режим стерилізації) (реферат)
 • До питання адаптації програм фахової підготовки музиканта до вимог кредитно-модульного навчання Резюме: Автор
 • О слово рідне! України слово! (Сценарій свята мови) 1 учень. О слово рідне! України слово! Богдана мудрість і Тараса
 • Оподаткування сільськогосподарських підприємств СЭльськогосподарськЭ пЭдприємства в УкраїнЭ оподатковуються за двома системами оподаткування незалежн
 • Основні риси культури Давньої Греції і Давнього Риму (реферат)
 • Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства (реферат)
 • Мова та мовні стилі (реферат)
 • Молдова (економіко-географічна х-ка) (реферат)
 • Національна економіка (лекція)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.037350