Реферат Затрати виробництва, ціна і прибуток (контрольна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Затрати виробництва, ціна і прибуток (контрольна)

ТЕМА : Суть “перехресної” еластичності попиту

 1. Суть «перехресної» еластичності попиту та його еластичності за доходом.
 2. Практичне використання концепції еластичності попиту.
 3. Розвязування задач.

1. Крім цінової еластичності попиту велике значення мають ще дві концепції.

В той час як цінова еластичність попиту позволяє вимірювати вплив зміни ціни продукту на величину попиту концепція перехресної еластичності попиту дозволяє вимірювати наскільки чутливий споживчий попит на один продукт, наприклад Х, до зміни ціни на якийсь інший продукт, наприклад У.

Формула перехресної еластичності попиту ідентична формулі простої цінової еластичності, з тією різницею, що нам прийдеться взяти відношення процентної зміни об’єму споживання продукту Х до процентної зміни ціни продукту Y.

Процентна зміна кількості продукту, Х

Σ ху =

Процентна зміна ціни продукту, Y

Дана концепція еластичності дозволяє кількісо охарактеризувати і глибше зрозуміти смисл явищ взаємозамінюваності та взаємодоповнюваності товарів. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту має позитивне значення, тобто кількість продукту Х, на який предявлений попит, коливається в залежності від зміни ціни продукту У, то продукти Х і У є взаємозамінними. Наприклад, ріст (падіння) ціни на масло (У) заставляє споживачів купувати більше (менше) маргарину (Х).

Якщо ж коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення, то продукти Х і У «ідуть в комплекті», і являються взаємодоповнюючими товарами. Нариклад, ріст (падіння) ціни на фотоапарати приведе до скорочення (збільшення) кількості купуємої фотоплівки.

Нульовий (наближений до нуля) коєфіцієнт свідчить про те, що два товари зовсім не повязані між собою., тобто являються незалежними товарами (масло і фотоапарат).

Концепція еластичності попиту за доходом дозволяє виміряти процентну зміну кількості питаємої продукції, обумовлену процентною зміною величини доходу споживача.

Процентна зміна кількості продукції, на яку пред’явлений попит

Еd=

Процентна зміна доходу

Для більшості товарів коефіцієнт еластичності за доходом буде мати позитивне значення.

Продукти, придбання яких зростає в результаті зростання доходу споживача, називаються нормальними товарами, чи товарами вищої категорії. При цьому позитивний коефіцієнт еластичності суттєво коливається від одного товару до іншого. Наприклад, еластичність по доходу попиту на автомобілі оцінюється приблизно в +3,00, тоді як для більшості продуктів сільського господарства вона коливається біля +0,20.

Негативне значення коефіцієнта еластичності по доходу вказує на те, що мова іде про товари низької категорії . Маргарин, картопля, капуста, білети в автобусі, товари бувшого вжитку і кріплені вина- найбільш ймовірні претенденти на попадання в цю категорію. Споживачі, як правило, скорочують свої покупки по мірі зростання своїх доходів.

2. 1. Акцизний податок. Обираючи, які з товарів і послуг оподаткувати акцизом, уряд бере до уваги еластичність попиту на них. Припустимо, що на якийсь продукт установлений податок у 1 дол., а обсяг продаж складає 10 000 одиниць. Прибуток від оподатковування, очевидно, дорівнює 10 000 дол. Тепер, якщо податок буде підвищений, скажемо, до 1,5 дол, і відповідно більш висока ціна призведе до скорочення продажів до 5000 одиниць у силу еластичності попиту, прибуток від оподатковування впаде до 7500 дол. Підвищення податку на продукт, попит на який являється еластичним, спричинить за собою скорочення прибутку від оподатковування. Це змушує законодавців, встановлюючи акцизні податки, шукати такі продукти, попит на який нееластичний, наприклад, алкогольні напої і сигарети.

2. Героїн і вулична злочинність. Той факт, що попит наркоманів на героїн украй нееластичний, створює своєрідні проблеми для боротьби за дотриманням законності. Звичайний метод, застосовуваний для скорочення споживання героїну, полягає в обмеженні його поставок у країну. Щоб зробити наркотик менше доступним, створюються перешкоди на шляху його транспортування в Сполучені Штати. Проте що відбудеться, якщо така політика виявиться успішною? При вкрай нееластичному попиті вулична ціна наркотиків різко підвищиться, тоді як кількість що купується героїну скоротиться лише незначно. З погляду продавців наркотиків, це буде означати зростання доходів і прибутків. З погляду наркоманів - збільшення сумарних витрат на героїн. Оскільки суттєва частина грошей, що витрачаються наркоманами, витягається зі злочинної діяльності - магазинних крадіжок, пограбувань, проституції, карткової гри, кількість такого роду злочинів збільшиться в міру зростання суми витрат наркоманів на героїн. Таким чином, прагнення правоохоронних органів поставити під контроль поширення наркоманії може призвести до зростання кількості злочинів, що чиняться наркоманами.

Ці приклади можна було б продовжити, але основна ідея вже ясна. Еластичність попиту життєво важлива для бізнесменів, фермерів, найманих робітників, а також дня розроблювачів державної економічної політики.

3. Розвязування задач.

Задача № 1.

1. Яким буде вплив наступних змін цін на величину сукупного доходу (витрат) – тобто чи збільшиться сукупний дохід, зменшиться чи залишиться незмінним:

 • ціна падає, а попит нееластичний;
 • ціна зростає, а попит еластичний;
 • ціна зростає, а попит нееластичний;
 • ціна падає, а попит еластичний.

2. На протязі місяця на місцевому ринку горіхи продавалися по ціні 5, 10, 15, 20 коп. за кг, відповідно було продано 23 кг, 15 кг, 10 кг, 6 кг. Відобразіть таблицю зміни попиту на ринку, побудуйте криву попиту та вирахуйте еластичність попиту.

Алгоритм:

 • сукупний дохід зменшується;
 • сукупний дохід зменшується;
 • сукупний дохід збільшується;
 • сукупний дохід збільшується.

2.

Ціна за одиницю виробу Кількість яку купили за тиждень
5 23
10 15
15 10
20 6

Еd =процентна зміна кількості питаємої продукції / процентна зміна ціни.

Еd =(зміна кількості питаємої продукції / першопочаткова кількість продукції) / (зміна ціни / першопочаткова ціна)

Використовуємо формулу центральної точки:

Еd= (зміна кількості/(сума кількості/2)) / (зміна ціни/(сума ціни/2))

Еd1=(23-15)/((23+15)/2) / (5-10)/((10+5)/2) = 3 попит еластичний

Еd2 = (15-10)/((15+10)/2) / (10-15)/((10+15)/2) = 1 попит одиничний

Еd3 = (10-6)/((10+6)/2) / (15-20)/((15+20)/2) = 1,74 попит еластичний

Задача № 2.

Згідно таблиці побудуйте криву попиту:

Ціна продукту (дол.) Кількість питаємої продукції (од)
5 1
4 2
3 3
2 4
1 5

Завдання:

 1. Розрахуйте коефіцієнти еластичності;
 2. За допомогою показника сукупного доходу (загальної виручки) визначте еластичність попиту.
 3. Порівняйте два методи вимірювання еластичності.

Алгоритм:

Парадокс: порівнюючи суму загальної виручки в кінці і на початку обрахункуів ми спостерігаємо, що сукупний дохід (загальна виручка), як в першому, так і в другому випадках дорівнюють 5 дол. Проте попит різний. Це сталося тому, що ми поступово йшли до зменшення ціни. І, спочатку, якщо при падінні ціни сукупний дохід зростав, то ми мали еластичний попит, а в кінці, зновуж таки, при зменшенні ціни попит почав зростати, ми отримали нееластичний попит.

3. З даних розрахунків видно, що обидва методи можуть перевіряти один одного. Ми бачимо з прикладу, що за допомогою коефіцієнта еластичності ми вирахували еластичність попит, а за допомогою показника сукупного доходу також знайшли еластичність попиту, та одночасно перевірили правильність попередніх розрахунків.

Задача № 3.

На протязі тижня на місцевому ринку яйця курячі продавалися по ціні 24 коп., 30 коп., 35 коп., 20 коп., відповідно було продано 450 шт., 350 шт., 220 шт., 600 шт.

Завдання:

Побудуйте таблицю та внесіть в неї дані. Відобразіть графік попиту за вашими даними та вирахуйте еластичність попиту.

Алгоритм:


СкачатиСкачати:Затрати виробництва, ціна і прибуток (контрольна)


Схожі реферати:
 • Боротьба з наркоманією (реферат)
 • Екологічні проблеми промислових та побутових відходів (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: „Соціологія освіти” План Вступ Соціологія освіти Методологічні основи соціології освіти Тенденції роз
 • Уолт Уітмен (реферат)
 • Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини (Реферат)
 • КУРСОВА РОБОТА на тему: Вплив соціального оточення на духовний розвиток РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ДУХОВНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Духовність як п
 • Реферат з РПС Територіальний поділ праці — об'єктивний процес розвитку продуктивних сил Категорія «територіальний поділ
 • Забезпечення пожежної безпеки (реферат)
 • Права платників податків та зборів (реферат)
 • Комерційний банк (Реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033281