Реферат Стратегія подолання бідності (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Стратегія подолання бідності (реферат)(№2)Максимізація прибутку - це максимізація різниці мі

Фірма прагне максимізувати прибуток, намагаючись максимізувати різницю між валовим доходом (ТК) і валовими ви­тратами (ТС).

Максимізація прибутку - це максимізація різниці між валовим доходом і валовими витратами: TR — ТС.

Для конкурентної фірми валовий доход дорівнює ціні про­даного товару (Р), помноженій на обсяг продажу (Q):

TR = P*Q. Оскільки конкурентна фірма - це фірма, що при­ймає ціну, а не встановлює й, ціна знаходиться поза впли­вом конкурентної фірми.

Тому конкурентна фірма може вплинути на величину валового доходу тільки змінюючи обсяг про­дажу.

Передбачається, що фірма враховує зміни величини витрат у процесі випуску продукції і вибирає той його обсяг, який дасть максимум прибутку, що і буде відповідати макси­мальній різниці (TR-TC).

Основні підходи до визначення максимізації прибутку

Сукупний аналіз ⇒ використовує зіставлення сукупних величин.

Граничний аналіз. ⇒ використовує зіставлення граничних величин.

Сукупний аналіз

Максимізація прибутку конкурентною фірмою.

TR валовий доход;

TC-валові витрати;

Q - обсяг випуску продукції.

Максимізація прибутку досягається, коди відрізок між ТR і ТС найбільший (відрізок AB (TR > TC), обсяг випуску Q*). Точки C і D - точки критичного обсягу випуску продукції, ко­ли (ТС = ТR).

Коли обсяги виробництва менші, ніж Q1, або більші, ніж Q2, виробництво стає збитковим (ТС > ТR).

При випуску Q*, що відповідає max прибутку, нахил кривої валових витрат (ТС) дорівнює нахилу кривої валового доходу (ТR). Оскільки нахил кривої ТС - це граничні витрати (МС), а нахил кривої ТR - це граничний доход (МR), то рівність на­хилів цих кривих у точках, що відповідають обсягу виробництва Q*, означає і рівність їх граничних витрат і граничного доходу (тобто МС = МR).

Граничний аналіз

Максимізація прибутку конкурентною фірмою

Q - обсяг випуску продукції;

Р - ціна;

MR- граничний доход;

MC – граничні витрати.

Обсяг виробництва Q*, який максимізує прибуток, ви­значається при умові рівності граничних витрат (МС) і гра­ничного доходу (МR) в точці Е (точці максимізації прибутку).

- вплив конкурентної фірми на ціну Р відсутній;

Тому граничною умовою для фірми, що максимізує прибуток на ринку досконалої конкуренції, буде:

Р=МС.

Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді

Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.

Для конкурентної фірми, що отримує прибуток ринкова ціна (Р) на продукцію фірми більша, ніж середні витрати на її виробництво АС при тому його обсязі (О*), який максимізує прибуток. Фірма отри­мує економічний прибуток:

Прибуток = (Р - АС) • Q*.

Для конкурентної фірми на рівні самоо­купності (графік 6.8,6) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми дорівнює мінімальним середнім витратам (АС) при об­сязі випуску О*. Це дозволяє їй лише покрити витрати. Фірма отримує нульовий економічний прибуток.

Р = МС = тіп АС.

Конкурентна фірма, що несе збитки

Для конкурентної фірми, що несе збитки ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції Q* (АС>Р); фірма не по­криває свої витрати на виробництво продукції і несе збитки.


СкачатиСкачати:Стратегія подолання бідності (реферат)(№2)Максимізація прибутку - це максимізація різниці мі


Схожі реферати:
 • Структура та зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів (реферат)
 • І. Ведучий: Мати, мама, матуся, неня - такими високими словами величаємо жінку - матір. Скільки спогадів і тепла таїть у
 • Прикметник. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників Прикметник. Уживання деяких форм прикметників І. Повні та короткі форми прикме
 • Вивчення природознавства у початкових класах (реферат)
 • Показники і методи вимірювання продуктивності праці (реферат)
 • Основні проблеми адаптації першокурсника у вузі Перші кроки вчорашнього школяра на тернистій стежці вищ
 • Scotland(реферат)
 • Таємниці народної медицини (реферат)
 • Особливості пам'яті та уваги дітей молодшого шкільного віку (реферат)
 • The State Flag of Ukraine (реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.029800