Реферат Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономіка (книжка)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономі

ТЕМА : Моделювання поведінки споживача та формування попиту на благо

 1. Поняття попиту на благо.
 2. Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Закон Енгеля.
 3. Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одного з товарів та обох товарів.
 4. Вплив на криву попиту споживача зміни його доходу та ціни товару.

1. Попит – це ідеальна потреба і реальна можливість покупця придбати в певній кількості даного товару.

Платоспроможний попит – потреба в товарах, яка забезпечена грошовими коштами покупця.

У деяких літературних джерелах попит визначають як кількість товарів, яку може придбати споживач, що володіє відповідною сумою грошей. Іншими словами, сутність попиту зводиться до наявності певної величини грошової маси. Зрозуміло, що коли немає грошей, то немає і реальної можливості купити товар. Однак, реальною є й інша ситуація: можна мати гроші, але не купити той чи інший товар, не побачивши в ньому тієї чи іншої для себе корисності. В зв’язку з цим в понятті попиту можна виділити два аспекти:

 • ідеальне бажання споживача придбати даний товар в зв’язку з тим, що він має суб’єктивну корисність для даного покупця;
 • реальну можливість купити даний товар, тобто наявність грошей.

На величину попиту впливають:

 • кількість покупців;
 • грошові доходи;
 • оцінка перспектив майбутніх доходів;
 • мода;
 • реклама та ін.

Визначальне значення мають ціна і доход.

Ринковий попит – це попит, який визначається як загальна сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни.

2. Ефект доходу.

Якщо ціна продукту падає, то реальний дохід (покупна здатність) того, хто купує цей продукт, збільшується. Це збільшення реального доходу проявиться в рості об’єму закупок різновидних товарів. Наприклад:

При постійному грошовому доході 45 грн. в тиждень, ви зможете придбати 5 кг масла селянського по 9 грн. за 1 кг. Але якщо ціна масла впаде до 7 грн. за 1 кг і ви купите тих самих 5 кг, то 10 грн. у вас залишаться вільними для купівлі додаткової кількості цього чи іншого товару.

На реакцію споживачів вплив створює зміна доходу. Як згадувалось в попередніх темах, ще в ХІХ столітті німецький статистик Ернст Енгель, помітив поступове зменшення відносної частки на харчування в бюджеті в міру його зростання.

На основі цих досліджень був введений закон Енгеля, згідно якого зі збільшенням доходу, його частка, яка витрачається на товари першої необхідності, зменшується, в той час, коли частка витрат на предмети розкоші і на духовний розвиток збільшується.

3, 4. Зниження ціни продукту означає, що тепер він став дешевше по відношенню до всіх інших продуктів. І споживачі будуть прагнути замінити більш дешевим товаром інші продукти, які стали тепер відносно дорожчими. В прикладі падіння ціни на говядину – при незмінній ціни на всі інші продукти – буде робити її все більш доступною і бажаною для покупців. По ціні 2,5 грн. за кг вона представляє собою більш “вдалу покупку”, ні ж по ціні 5 грн. Тобто, зниження ціни буде стимулювати споживача до заміщення говядиною деяких статей витрат. Говядина вповні може замінити свинину, телятину, птицю і цілий ряд інших продуктів споживання. Зниження ціни збільшує відносну бажаність продукту і заставляє споживача прагнути придбати його в більшій кількості.

Раніше, при розгляді бюджетних ліній відмічалось, що при даній ціні продукту А збільшення ціни продукту Б приведе до переміщення одного з кінців бюджетної лінії вліво:

Наведемо приклад, який показує першопочаткову споживчу рівновагу в точці Х (рис.1). Бюджетна лінія, використана для опреділення цього стану рівноваги, показала, що величина грошового доходу дорівнює 12 грн., а також те, що вартість одиниці продукції А = 1,5 грн., а Б = 1 грн. Тепер збільшимо ціну на продукцію Б до 1,5 грн., зберігши величину грошового доходу і ціну на продукцію А.

Стан рівноваги досягається в точці Х, в якій бюджетна лінія дотикається найбільш високої із всіх досяжних кривих байдужості. В цьому випадку споживач, який має доход 12 дол., купить 4 одиниці товару А по 1,5 дол., і 6 одиниць товару Б по 1 дол. Інші точки дотику також показують доступні даному споживанню комбінації продуктів А і Б, однак останні відповідають меншим сукупним корисностям, про що свідчить факт їх розміщення на більш низьких кривих байдужості. В той же час точка К хоча і відповідає більшій сумі корисності, проте вона знаходиться вище бюджетної лінії і, недоступна для даного споживача.

Дану криву ми отримали в результаті співставлення зміни цін на продукт Б і відповідно зміни його кількості. Припустимо, що всі інші точки відповідності цін і кількості знаходиться аналогічним чином. Маємо криву попиту.

Суть в тому, що завдяки найпростішому маніпулюванню ціною продукту Б при допомозі кривих байдужості і бюджетних ліній можна побудувати спадну криву попиту на продукт Б. Слід замітити, що в даному прикладі був встановлений закон попиту.

СкачатиСкачати:Методична розробка практичного заняття з курсу: Мікроекономі


Схожі реферати:
 • Твiр-роздум. Стежками Григорiя Сковороди Якщо зiйшлися ми сюдиЗгасити чвари i пороки,Ти став нам батьком i пророком,Цiлю
 • Пам'ятки архітектури Київської Русі (реферат)
 • Наслідки реструктуризації. Оцінюючі показники. Зміст Вступ
 • Методика навчання вправ з гандболу (реферат)
 • Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика Для здійснення господарської діяльності, виготовлення продукції, отримання доходів і накопич
 • Основні закономірності та принципи виховання (реферат)
 • Слова з літерою Ґ (загальні назви) (реферат)
 • Статусно-рольові характеристики особистості ПЛАН Вступ 1. Основні положення статусно-рольової характер
 • Вивчення творів українських письменників Кубані на уроках позакласного читання у 5-9 класах Оновлені програми з літератури 1998 р. ста
 • Реферат на те тему: Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях Внаслідок надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру (а загалом будь-якого походж
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.029984