Реферат Системи і види цін та їх функції (реферат)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Системи і види цін та їх функції (реферат)

ТЕМА: Виробництво

 1. Фактори виробництва.
 2. Поняття і параметри виробничої функції.
 3. Сукупний, середній та граничний продукт.

1. Виробництво – це процес використання робочої сили і обладнання у сполученні з природними і матеріальними ресурсами для виготовлення товарів, послуг, інформації.

Виробництво - це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини, це ще й відтворенння життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього фізичного існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей

Виробництво завжди є процесом суспільним. Суспільне виробництво в цілому – це складна і комплексна система, в якій можна виділити 3 рівні:

 • Працю індивідуального працівника;
 • Виробництво в межах підприємства, фірми (мікрорівень);
 • Виробництво на рівні суспільства, держави (макрорівень).

До 1 рівня – розрізняють предмети праці, засоби праці і працю. Праця – це така доцільна, свідома діяльність людини, при котрій речовини природи видозмінюються таким чином, щоб вони могли задовольнити певні людські потреби. Предмети праці – це те на що спрямована праця. Засоби праці – те, при допомозі чого людина діє на предмети праці.

Стосовно мікрорівня – виділяють 3 основні фактори виробництва:

 • праця, земля, капітал. + ще два фактори: менеджмент і інформація.

Стосовно макрорівня. Структура:

 1. суспільний поділ праці по галузях і сферах господарювання;
 2. виробництво матеріальних благ і матеріальних послуг, а також виробництво нематеріальних благ і нематеріальних послуг;
 3. виробничі відносини;
 4. суспільне виробництво як органічна єдність безпосереднього виробництва, розподілу, обліку і споживання.

Під час аналізу всіх рівнів виробництва слід враховувати обмежену виробничу можливість окремого працівника, фірми, суспільства в цілому (абсолютна обмеженість – недостатність ресурсів для задоволення всіх потреб, відносна обмеженість – недостатньо ресурсів для вирішення окремого завдання).

Первинними факторами виробництва були – земля і праця.

Отже, під факторами виробництва слід розуміти блага, які потрібно придбати фірмі для забезпечення випуску інших благ – готової продукції; основні види факторів – капітал, праця, земля (природні ресурси), підприємницький хист. Основними факторами слід вважати – працю, капітал, матеріальні ресурси.

2. Виробнича функція – співвідношення між будь-якою комбінацією факторів виробництва і максимально можливим обсягом продукції.

 • Виробнича функція будується для певної технології;
 • Може бути використана для визначення мінімальної кількості витрат для виробництва будь-якої кількості товарів;

Якщо весь спектр комбінованого виробництва уявити як витрати: праці (L), капіталу (К), матеріалів (М), то виробнича функція може бути визначена таким чином:

Q=f(L,K,M), де Q – максимальний обсяг продукції, що виробляється при одній технології і даному співвідношенні праці, капіталу і матеріалів. В залежності від кількості факторів розрізняють однофакторну, двофакторну і багатофакторну виробничу функцію.

Властивості виробничої функції:

 1. Існує границя для збільшення обсягу виробництва, що може бути досягнуто шляхом збільшення витрат одного ресурсу і незмінності інших.
 2. Існує певна компліментарність факторів виробництва, але без скорочення обсягів виробництва можлива і певна взаємозв'язаність цих факторів.
 3. Зміни у використанні факторів виробництва більш еластичні у довгостроковому періоді.

Функціональна залежність може бути подана у табличній, графічній і аналітичній формах.

Виробничі можливості вибору фірми обмежені у короткостроковому періоді в наслідок того, що деякі види витрат є фіксованими і не можуть бути змінені навіть коли змінюється їх вартість. Такі види витрат являють собою постійний фактор (будівлі, засоби виробництва). Витрати, які можуть бути змінними у короткостроковому періоді, відносяться до змінних факторів.

Короткостроковий період – період виробництва, протягом якого деякі фактори не можуть бути змінені; довгостроковий – протягом якого виробники мають можливість і час для зміни всіх факторів виробництва продукції.

Функція виробництва дає можливість об’єднувати вхідні ресурси у різних пропорціях для виробництва продукції різними шляхами. Наприклад, вино можна виробляти, інтенсифікуючи працю, за якої люди виноград чавлять ногами, або інтенсифікуючи капітал, за якого сік з винограду витискають машини. .

Функції виробництва описують те, що є фактично здійсненним, за умови, що фірма діє ефективно, тобто, якщо фірма з максимальною ефективністю використовує кожну з комбінацій вхідних ресурсів. Оскільки, функції виробництва описують максимально можливий вихід продукції за певного набору вхідних ресурсів у ефективний у технічному відношенні спосіб, з цього випливає, що вхідні ресурси не використовуватимуться, якщо вони зменшують рівень виробництва.

3. Процес трансформації ресурсів у готову продукцію характеризується показниками сукупного, середнього та граничного продукту.

Розглянемо випадок, при якому один із факторів є змінним (L), а інші – фіксованими. Сукупний продукт (total product) змінного фактора виробництва – це кількість продукції, що виробляється при певній кількості фактора (L) і при незмінності інших факторів. ( ТРL (або СПп)- сукупний продукт праці).

Середній продукт (average product (АРl або СрПп) – відношення обсягу сукупного продукту змінного фактора (L) до обсягу фактора, що забезпечив випуск цього продукту.

TPl

АРl=

L

Граничний продукт (marginal product (МРl або ГПп) – додатковий випуск продукції, який забезпечується використанням додаткової одиниці ресурсу:

ΔТРl

МРl=

ΔL

ΔТРl =ТР2-ТР1 – додатковий випуск, що забезпечується за рахунок ΔL (при фіксованому К); ΔL=L2-L1 – додаткові обсяги ресурсів.

СкачатиСкачати:Системи і види цін та їх функції (реферат)


Схожі реферати:
 • Оздоровче значення туризму (реферат)
 • Економіка, організація, планування. Шляхи підвищення ефективності виробництва та збуту продукції в умовах ринку ("Опілля") (дипломна)
 • ЗОРОАСТРИЗМ І МАЗДЕІЗМ Релігійний дуалізм древніх іранців найчастіше пов'язується з зороастризмом, тобто з навчанням вел
 • Розширення функціональних меж української мови (пошукова робота)
 • Педагогіка як наука, її становлення і розвиток (реферат)
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з правознавства ПЛАН Поняття держави та її ознаки Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державного правового ре
 • “Проблеми управління людиною в стресових ситуаціях, у тому числі в умовах натовпу” ПЛАН 1. Поняття стре
 • РЕФЕРАТ на тему: Природній і супутній нафтові гази Природні і супутні нафтові гази, нафта і кам’яне вугілля – основн
 • Складові м ясності туш свиней Свинарству, як одній з найскороспіліших, економічно вигідних галузей тваринництва, приділяється значн
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030588