Реферат Аналіз беззбитковості проекту (курсова робота)

СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Аналіз беззбитковості проекту (курсова робота)

ТЕМА: Поняття корисності та граничної корисності

 1. Поняття потреби, види потреб.
 2. Економічні блага, їх класифікації.
 3. Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнення.
 4. Перший закон Госсена. Закон спадної граничної корисності благ, його графічне зображення.
 5. Функція корисності.

1. Потреба – це об'єктивна необхідність людини в чомусь. В економічній літературі поняття потреби людини включають п’ять основних видів, які розміщенні в порядку ієрархії так:

 • фізіологічні потреби;
 • потреба безпеки, тобто захисту від болю, страху, небезпеки;
 • потреба в соціальних зв’язках і відносинах (тобто в коханні, повазі, причетності до того чи іншого товариства, групи);
 • потреба у самоповазі, тобто признання і схвалення дій при досягненні цілей;
 • потреби в осмисленні цілей життя, в реалізації своїх здібностей, у визнанні своїх справ і думок актуальними і потрібними.

Зрозуміло, що дану класифікацію можна розширити або навпаки, звузити – сама ж суть залишається єдиною: потреби об’єктивні, реальні і різноманітні.

Потреби за своїм характером різноманітні.

2. Класична економічна наука важливою проблемою вважала поділ благ на матеріальні і нематеріальні.

Сучасна наука найважливішими рахує поділ їх на економічні блага і неекономічні блага. Критерієм цієї класифікації є їхня рідкісність.

Економічне благо – це рідкісне обмежене благо – засіб задоволення потреб, що існує в обмеженій кількості. Економічні блага поділяються на товари і послуги, на споживчі (прямі) та виробничі (непрямі).

Неекономічне благо – загальнодоступне благо, яке є в природі в необмеженій кількості (повітря і сонце – поки що). Вода – необхідне благо коли ви живете біля джерела і обмежене – коли ви живете в пустелі.

3. Корисність – це задоволення, яке отримує споживач у процесі споживання товару чи послуги.

Корисність – те задоволення, яке отримує Людина від споживання товарів та користування послугами. (хліб для їжі, тепла постіль для сну, книга для читання).

Походження цього терміну бере початок з ХVІІІ століття, в роботах ексцентричного англійського філософа та соціолога Джеремі Бентама (1748-1832). Корисність являється ціллю споживання. Корисність збільшується, якщо збільшується кількість товару, що споживається. У цьому випадку зростає загальна корисність. Але зростання загальної корисності уповільнюється із збільшенням споживання. Це є наслідком того, що зменшується додаткова, або гранична, корисність.

Гранична корисність – це приріст корисності за умов споживання додаткової одиниці товару чи послуги.

4. Згідно із законом спадної граничної корисності величина граничної корисності має тенденцію зменшуватися по мірі збільшення кількості товару, що споживається (графік).

Сукупна корисність зростає в процесі споживання, але вона зростає все меншою і меншою мірою. Це означає що гранична корисність – додаткова корисність від споживання кожної додаткової одиниці товару – знижується.

Суть теорії граничної корисності зводиться до того, що товар на ринку купують не тому що в ньому вкладені витрати праці, а тому, що даний товар має корисність для споживача, цінність.

Залежність корисності блага від процесу його споживання обгрунтував німецький економіст Генріх Герман Госсен (1810-1850). З кінця ХІХ століття в економічну науку міцно ввійшли два постулати Г.Госсена, які носять назву перший та другий закон Госсена.

Перший закон Госсена проголошує: в одному безперервному акті споживання корисність наступної одиниці спожитого блага зменшується; при повторному акті споживання корисність кожної одиниці блага зменшується у порівнянні з її корисністю при початковому споживанні.

5. Функція корисності – це співвідношення між обсягами товарів та послуг, що споживаються, та рівнем корисності (задоволеності від споживання товару), якого досягає споживач.

Функція корисності може бути представлена як,

U = f (Qx, Qy),

де U- корисність, Qx – кількість товару х, що споживається, за певний період, Qy – кількість товару у, що споживається за певний період.

Спрощена функція корисності концентрує увагу на основних чинниках, що впливають на вибір споживача, який здійснюється в межах споживання тільки двох товарів в їх різних кількісних комбінаціях.

Закон спадної граничної корисностi

СкачатиСкачати:Аналіз беззбитковості проекту (курсова робота)


Схожі реферати:
 • Закон України "Про рекламу" (реферат)
 • Міжнародні організації (реферат)
 • ВЕЛИКИЙ ПАЛАЦ У ПУШКІНІВ історії російської архітектури
 • Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства (дипломна)
 • Держава у політичній системі(реферат)
 • Еволюція релігійної філософії XX ст. (реферат)
 • Проблеми істини та неправди (курсова робота)
 • Реєстр до договору поданих до інкасування векселів (бланк)
 • Лiтература рiдного краю: Григорiй Сковорода Мальовничi роздоли щедрого талантами харкiвського краю. Земля, що виховала Г
 • Журнал №1(реферат)
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.030138