Реферат КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Основи ЗЕД на тему: Зовнішня економічна діяльність ВАТ АХrХ Зміст Вступ. Розділ 1. Суть та послі


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Основи ЗЕД на тему: Зовнішня ек

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: Основи ЗЕД

на тему:

Зовнішня економічна діяльність ВАТ “Lara”

Зміст

Вступ.

Розділ 1. Суть та послідовність здійснення зовнішньо-економічної діяльності .

Розділ 2. Характеристика ВАТ “Lara”.

Розділ 3. Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ “Lara”

Розділ 4. Підготовка і укладання зовнішньо-економічного контракту.

4.1. Встановлення контактів з іноземним партнером.

4.2. Пророка базисних та валютно-фінансових умов контракту.

4.3. Підготовка контракту.

4.4. Проведення переговорів та укладання контракту.

Висновок

Список літератури

Додатки

Вступ

На початку ХХІ сторіччя визначною особливістю функціонування світового господарства є інтелектуальний розвиток міжнародних економічних наук. Одним із найважливіших моментів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність. (1)

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це діяльність суб’єктів господарської діяльності України й іноземними суб’єктами господарської діяльності, побудова на взаєминах між ними, що має місце як на території України та і за її межами територій. Зовнішньоекономічна діяльність являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, які спрямовані на організацію проведення, а також регулювання процесу обміну товарами, результатами товарної діяльності, послугами.

В Україні розвиток ринкових відносин, необхідність її входження в світовий інтелектуальний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємством і організація, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різноманітних аспектів управління ЗЕД, особливо на рівні підприємства як основної так і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.

На думку спеціалістів, поняття “зовнішньоекономічна діяльність” з’явилась в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з нейтральних напрямів даної економічної реформи була децентрація зовнішньої торгівлі, надаються підприємствам права безпосередньо виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб’єктів.

ЗЕД висловлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні вироблених структур (організацій, фірм, підприємств та об’єднань). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних та оперативно-комерційних функцій підприємства, пов’язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути:

 • розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку.
 • закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.
 • залучення інжимірингових та інших послуг для потреб виробництва із урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
 • Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміщення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках .
 • Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперування виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.

Потрібно підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього сектора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціальноекономічний розвиток не тільки країни, але й кожного господарського суб’єкта.

ЗЕД – багатогранне поняття. Воно включає наступні види діяльності:

    • зовнішню торгівлю;
    • виробниче міжнародне кооперування;
    • міжнародне науково-технічне співробітництво;
    • міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції.

Кожен із видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Форми виробничої кооперації – спільне виробництво на основі спеціалізації, спідні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація.

Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни виявляється об’єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину органічну, успішно функціонуючу систему. Умовами успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу сьогодні являється:

 1. зміцнення і нарощування експортного потенціалу;
 2. активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємства;
 3. Підвищення конкурентноздатності підприємств і виробничо-господарського комплексу;
 4. Розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання ЗЕД підприємства в умовах переходу до ринкової економіки повинно полягати в створенні умов і сприяння розвитку його зв’язків із зарубіжними партнерами. (3)

 1. Суть та послідовність здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Міжнародна практика проведення зовнішньоекономічних операцій припускає здійснення певних видів комерційної діяльності (таблиця. 1), що складається з окремих етапів і стадій на кожному з яких вирішуються конкретні задачі і виконуються формальності, що пов’язані з оформленням, пересиланням і обробкою документації, необхідної для забезпечення виконання угоди.

Таблиця. 1. Класифікація зовнішньоекономічних операцій

Ознака класифікації Види операцій
1 За напрямками торгівлі Експортні, імпортні, реекспортні, реімпортні, транзитні.
2 За групами товарів Купівля-продаж машин і устаткування, сировинних і продовольчих, непродовольчих товарів і т.д.
3 За ступенями готовності товару до продажу Поставка готової продукції, вузлів і деталей для зборки, комплектуючого устаткування
4 Товарообмін операції Зустрічні закупівлі, бартер, викуп застарілої продукції, переробка давальницької сировини й інші
5 Торгівля науково-технічними досягненнями і надання послуг Купівля-продаж ліцензій, “ноу-хау”, інжиніринг, факторинг, оренда, туризм, підряд, транспортування і інші.
6 Торговельно-посередницька діяльність Консигнаційні, комісійні, агентські, брокерські операції
7 Торгівля загального типу Аукціони, біржова торгівля, міжнародні торги

Процес проведення зовнішньоекономічних операцій розвивається на кілька етапів і стадій.

1. Підготовчий етап:

 • аналіз кон’юнктури міжнародного ринку, рівня його монополізації великими компаніями, можливості проникнення на цей ринок;
 • вибір форми і методів роботи на ринку;
 • вибір контрагентів;
 • аналіз і розрахунок цін;
 • рекламна компанія;
 1. Організаційний етап
 • встановлення контракту з потенційними контрагентами;
 • підготовка і проведення переговорів;
 • укладання контракту.
 1. Виконавчий етап:
 • підготовка товару до відвантаження (експортом) і підготовка до прийому товару (імпортом);
 • оформлення документації;
 • укладання допоміжних контрактів (страхових, транспортів);
 • врегулювання суперечок;
 • здійснення розрахунків.

Підготовчий етап.

Вивчення ринку звичайно проводиться за програмою маркетингу.

Сучасна міжнародна торгівля пов’язана з великою кількістю товарів, тому й об’єкти дослідження від роду діяльності фірми. Відповідно й методи, що застосовуються в ході дослідження можуть істотно різнитись. Поряд з тим існує ряд найважливіших факторів, що завжди вивчаються під час підготовки будь-якої зовнішньоекономічної операції.

1. Політичні відносини з країною-контрагентом. Напружені політичні відносини з країною контрагентом, природно, не будуть сприяти можливості укладання контракту. Введення ембарго проти тієї чи іншої держави також спрямоване на досягнення визначених політичних цілей за допомогою економічних інструментів (у даному випадку зовнішньої торгівлі). Крім цього в рамках політичних і військових об’єднань (таких, як, насамперед НАТО) діють комітети й комісії, що встановлюються обмеженнями на торгівлю визначеними товарами з зазначеними країнами (наприклад Східною Європою).

2. Ємкість і кон’юнктура товарних ринків. Вивчення ємності ринку дозволяє визначити загальні умови, у яких можлива торгівля. Кон’юнктурні спостереження дозволяють перевірити правильність прийнятого рішення щодо ємності ринку, виявити коливання і найвигідніші умови продажі і покупок, методи здійснення зовнішньоторговельних операцій, час і місце виходу на ринок.

3. Торгово-політичні умови. Серед торгово-політичних умов велика увага приділяється розмірам мита і зборів, методами розрахунку мита, умовами зберігання на митних складах. Крім цього вивчається ліцензійна система і порядок одержання ліцензії, можливість встановлювати квот, валютних обмежень; умови торгових договорів даної країни з іншою країною контрагентом, система санітарно гігієнічних правил.

4. Транспортні умови. Вони відіграють важливу роль, тому що впливають на ціну товару. Тому варто вивчити наявність прямих рейсів, тарифи лінійного судноплавства, фрахтові ставки; залізничні тарифи, ступінь механізації вантажно розвантажувальних робіт, вартість збереження вантажу, ставки портових зборів, правила і особливі умови переведень.

5. Умови платежа і кредита. Необхідно вивчити можливість надання кредиту, його форми, що найчастіше використовуються в торгівлі тими чи іншими товарами, вартість кредиту.

6. Правові умови. Велике значення має вивчення законодавства про здійснення торгових операцій, страхування і торгове судочинство, закони про правове положення і діяльність іноземних фірм, охорону промислової власності, патентування винаходів, реєстрація торгових знаків, арбітраж.

7. Специфічні вимоги ринку. У різних країнах склалися певні вимоги до номенклатури, асортименту товарів і їхньої якості. Вони обумовлені географічними, кліматичними умовами, традиційними, смаками, і повинні обов’язково врахуватися під час підписання контракту.

8. Канали і методи збуту. Вивчається товарозбутова мережа країні, роль посередників. Особлива увага приділяється аналізу збутової мережі конкурентів, методам і техніці збуту, напрямам обслуговування, рекламі.

Організаційний етап.


СкачатиСкачати:КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Основи ЗЕД на тему: Зовнішня ек


Схожі реферати:
 • Вина та її форми (курсова)
 • Особливості фіскальної політики в Україні (курсова робота)
 • ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ УКРАЇНИ 5 квітня 2006 року виповнюється 14 років з дня виходу Указу Президента У
 • Науково-технічний прогрес та історичні етапи його розвитку (реферат)
 • Інфляція в Україні та шляхи її усунення (курсова робота)
 • Реферат з педагогіки Урок: Т.Г.Шевченко. Мені тринадцятий минало... Мета. Розкрити ідейний зміст твору, пере
 • Роль маркетингу в ринковій економіці. Закон попиту та пропозиції ринкового механізму (контрольна)
 • Особливості пам'яті та уваги дітей молодшого шкільного віку (Реферат)
 • Курсова робота З дисципліни Основи дискретної математики На тему: Алгоритм Дейкстра
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.033066