Реферат 1.Міжнародні валютно-кредитні організації. 2.Міжнародний туризм (контрольна)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
1.Міжнародні валютно-кредитні організації. 2.Міжнародний тур

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Міжнародна економіка »

З А В Д А Н Н Я

1. Міжнародні валютно-кредитні організації .....…...................................................- 3

2. Міжнародний туризм ...................…......................................................................................…...- 5

3. Як ви вважаєте, за правилами ГАТТ-ВТО дозволяєть чи ні експортні субсидії, за яких умов і чому? .........……...…….........................................- 17

4. Задача ........................................................................................................................…………....................- 19

Література ..............................................................................................................................................- 20

 1. Міжнародні валютно-кредитні організації.

Міжнародні фінансові організації (МФО) створюються шляхом об'єднання фінансових ресурсів країнами-учасниками для рішення визначених задач в області розвитку світової економіки. Цими задачами можуть бути:

 • операції на міжнародному валютному і фондовому ринку з метою стабілізації і регулювання світової економіки, підтримки і стимулювання міжнародної торгівлі;
 • міждержавні кредити - кредити на здійснення державних проектів і фінансування бюджетного дефіциту;
 • інвестиційна діяльність/кредитування в області міжнародних проектів (проектів, що торкають інтереси декількох країн, що беруть участь у проекті як прямо, так і через комерційні резиденти)
 • інвестиційна діяльність/кредитування в області “внутрішніх” проектів (проектів, що безпосередньо торкається інтереси однієї чи країни комерційної організації-резидента), здійснення яких здатне зробити сприятливий вплив на міжнародний бізнес (наприклад, інфраструктурні проекти, проекти в області інформаційних технологій, розвитку транспортних і комунікаційних мереж і т.п.)
 • благодійна діяльність (фінансування програм міжнародної допомоги) і фінансування фундаментальних наукових досліджень.

Як приклади міжнародних фінансових оранизаций можна назвати Міжнародний Валютний Фонд, Світовий Банк, Європейський Банк Реконструкції і Розвитку, Міжнародна Фінансова Корпорація. Усі ці організації активно беруть участь у фінансуванні російських проектів.

Для здійснення своїх функцій МФО використовують весь спектр сучасних технологій фінансового й інвестиційного аналізу і керування ризиками, від фундаментального дослідження потенційного інвестиційного проекту (для чого, найчастіше, залучаються спеціалізовані чи команди інститути експертів міжнародної кваліфікації, міжнародні аудиторські фірми й інвестиційні банки) до операцій на глобальних фондових ринках (ринках похідних цінних паперів).

Ефективність діяльності МФО в значній мірі залежить від взаємодії з урядами й урядовими орагнизациями країн-учасниць. Так інвестиційна діяльність МФО найчастіше припускає тісне співробітництво з державними експортними кредитними агентствами, що здійснюють страхування і керування ризиками по великих міжнародних проектах.

Докладніше механізм дії МФО мені хотілося б розглянути на прикладі Міжнародного Валютного Фонду, членом - засновником якого був Радянський Союз, чиїм правонаступником є Росія

Статті угоди Міжнародного Валютного Фонду прийняті 22 липня 1944 року в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпшир (США), на Валютно-фінансовій конференції Об'єднаних націй. Набрали сили 27 грудня 1945 року. З виправленням, що вступило в силу 28 липня 1969 року в результаті змін, затверджених резолюцією Ради керуючих N 23-5 від 31 травня 1968 року; з виправленням, що вступило в силу 1 квітня 1978 року в результаті змін, затверджених резолюцією Ради керуючих N 31-4 від 30 квітня 1976 року; з виправленням, що вступило в силу 11 листопада 1992 року в результаті змін, затверджених резолюцією Ради керуючих N 45-3 від 28 червня 1990 року.

Міжнародний валютний фонд

Міжурядова валютно-кредитна организцаия по сприянню міжнародному валютний сотрудничесству на основі консультацій його членів і надання їм кредитів. Створений у 1944 р., має більш 150 країн-членів. МВФ займається збором і обробкою статистичних даних з питань міжнародних платежів, інфляції, валютних ресурсів, величини валютних резервів, грошового обігу, державних фінансів і ін. Статут МВФ зобов'язує країни при одержанні кредитів дават інформацію про стан економіки країни, золотовалютних резервів і т.п. Крім того, країна, що взяла кредит, повинна виконувати рекомендації МВФ по оздоровленню своєї економіки. Однієї з основних задач МВФ є регулювання валютних курсів і підтримка стійкості валютних паритетів.

Завдання Міжнародного Валютного Фонду:

(1) Сприяти розвитку міжнародного співробітництва у валютно-фінансовій сфері в рамках постійного заснування, що забезпечує механізм для консультацій і спільної роботи над міжнародними валютно-фінансовими проблемами.

(2) Сприяти процесу розширення і збалансованого росту міжнародної торгівлі і за рахунок цього домагатися досягнення і підтримки високого рівня зайнятості і реальних доходів, а також розвитку виробничих ресурсів усіх держав-членів, розглядаючи ці дії як першочергові задачі економічної політики.

(3) Сприяти стабільності валют, підтримувати упорядкований валютний режим серед держав-членів і уникати використання девальвації валют з метою одержання переваги в конкуренції.

(4) Робити допомога в створенні багатобічної системи розрахунків по поточним операціях між державами-членами, а також в усуненні валютних обмежень, що перешкоджають росту світової торгівлі.

(5) За рахунок тимчасового надання загальних ресурсів Фонду державам-членам при дотриманні адекватних гарантій створювати в них стан упевненості, забезпечуючи тим самим можливість виправлення диспропорцій у їхніх платіжних балансах без використання мір, що можуть завдати шкоди добробуту на національному чи міжнародному рівні.

(6) ВІДПОВІДНО до вищевикладеного - скорочувати тривалість порушень рівноваги зовнішніх платіжних балансів держав-членів, а також зменшувати масштаби цих порушень.

2. Міжнародний туризм.

2.1. Вступ

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає доход у скарбницю. Не говорячи вже про ті, що “годує” ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, чи так інакше зв'язаних з наданням туристичних послуг. Крім значної статті доходу туризм є ще й одним з могутніх факторів посилення престижу країни, росту її значення в очах світового співтовариства і рядових громадян.

Туристична діяльність у розвитих країнах є важливим джерелом підвищення добробуту держави. У 1995 році США від реалізації туристичних послуг іноземним громадянам одержали 58 млрд. $, Франція й Італія - по 27 млрд. $, Іспанія -25 млрд. $

У Росії туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Переважлива більшість діючих у нас туристичних фірм воліють займатися напрямком своїх співвітчизників за рубіж, і лише невелика їхня частина працює на залучення гостей у тобто вусі робиться так, що капітал від тур. бізнесу спливає за рубіж. Яка ж картина міжнародного ринку тур. послуг зараз, як він у перспективі змінюється? В умовах, що створилися, ці питання представляються актуальними, саме тому нами була обрана тема даного реферату.

У науковому розумінні ринок- це органічна частина капіталістичної системи товарного господарства, основою якого є виробництво продукту як товару.

При розгляді предмета економічної теорії були виділені 4 сфери виробничих відносин:

виробництво — розподіли —обмін — споживання.

Суспільне виробництво має своєю метою споживання. Алі перш, ніж продукт товарного виробництва дійде до споживання, він підлягає розподілу й обміну. Розподіл - це результат виробництва, не тільки з погляду форми, алі і змісту, тому що розподілятися можуть тільки продукти

праці, капіталу і землі. Розподіл веде до утворення грошових доходів суспільства у виді заробітної плати, прибутку і ренти.

2.2. Індустрія туризму і її розвиток у сучасних умовах.

У даний година індустрія туризму є однієї з найбільше що динамічно розвиваються форм міжнародної торгівлі послугами. В останні 20 років середньорічні темпи росту числа прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень - 14%. Згідно даним всесвітньої туристичної організації, у 1995 році у світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягло 372 мільярда доларів (без обліку надходжень від міжнародного транспорту). У цілому обсяги валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.

За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. По різних підрахунках, до 2000 долі ця галузь стані ведучою експортною галуззю у світі. Очікується, що при збереженні сформованих темпів росту число міжнародних подорожей до 2005 долі досягне 900 млн. чоловік, а до 2010 долі збільшиться і складі порядку 937 млн. чоловік.

На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму лежати наступні фактори:

1. Економічний ріст і соціальний прогрес привели до розширення обсягу ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями.

2. Удосконалювання усіх видів транспорту удешевило поїздки.

3. Збільшення числа найманих робітників та службовців у розвитих країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня.

4. Інтенсифікація праці й одержання працюючими більш тривалих відпусток.


СкачатиСкачати:1.Міжнародні валютно-кредитні організації. 2.Міжнародний тур


Схожі реферати:
 • Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу (реферат)
 • Декартів (прямий) добуток множин. Відповідності, функції і відображення 1. Декартів (прямий) добуток множин Окремо розглянемо ще одну дуже важливу опе
 • Дзвінниці Закарпаття (реферат)
 • Проблеми забезпечення вищої технічної школи навчальною літературою (20 30-ті рр. ХХ ст.) Приєднання до Болонського проце
 • РЕФЕРАТ на тему: Серологічні реакції та їх використання в лабораторних дослідженнях ПЛАН 1. ЩО ТАКЕ СЕРОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ? 2. РІЗНОВИДИ СЕРОЛОГІЧНИХ
 • Православна Церква ЗМІСТ Вступ.......................................................................
 • Форми держави в зарубіжних країнах (реферат)
 • Художня культура Художність це складне поєднання творчих і професійних якостей, які визначають кінцевий результат праці творця в мистецтві.
 • Екологія в Україні (курсова)
 • Основнi мотиви поезiї Федора Тютчева Тютчев - один iз найвiдомiших поетiв XIX столiття. Це столiття дало свiтовiй поезiї
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.042764