Реферат Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україн

Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

План

1. Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні.

2. Система методів державного регулювання зовнішньої торгівлі.

1. Згідно закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинно забезпечити:

- захист економічних інтересів України і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- створення однакових можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з ціллю розвитку всіх видів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, використання доходів і здійснення інвестицій;

- розвиток конкуренції і ліквідацію монополізму.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється виходячи з наступних цілей:

- забезпечення збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку України;

- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці;

- створення найбільш сприятливих умов для введення економіки України в систему міжнародного поділу праці. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється:

- Україною як державою в лиці її органів в межах їх компетенції;

- недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, торгівельними палатами і ін.), які діють на основі своїх установчих документів;

- самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на основі відповідних угод, які заключаються між ними.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за допомогою:

- законів України;

- передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного регулювання, які видаються державними органами України в межах їх компетенції;

- економічних методів оперативного регулювання (валютних, фінансово-кредитних операцій та ін.) в рамках законів України;

- рішень недержавних органів управління економікою, які приймаються згідно їх установчих документів в рамках законів України;

- договорів, які заключаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і не суперечать законам України. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

1. Верховна Рада України. В компетенцію Верховної Ради України входить:

- прийняття, зміни, анулювання законів;

- затвердження основних напрямів зовнішньоекономічної політики;

- затвердження структури органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- заключення міжнародних договорів;

- встановлення спеціальних режимів зовнішньоекономічної діяльності на території України;

- затвердження списку товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню або забороняється.

2. Кабінет Міністрів України:

- визначає методи здійснення зовнішньоекономічної політики України;

- здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів і відомств України по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності;

- координує роботу торговельних представництв України та в інших державах;

- приймає нормативні акти з питань зовнішньоекономічної діяльності;

- проводить переговори і заключає міжнародні договори;

- виносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції відносно організації системи міністерств, державних комітетів і відомств - органів оперативного державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- забезпечення складання платіжного балансу, зведеного валютного плану України;

- здійснює міри для раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.

3. Національний банк України:

- здійснює збереження і використання золотовалютного резерву України;


СкачатиСкачати:Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україн


Схожі реферати:
 • Музична культура Київської Русі (реферат)
 • Основні етапи процесу державної реєстрації підприємства (реферат)
 • Етичні, філософські та психологічні основи діагностики Етика діагностичного процесу Як відо
 • КУРСОВА РОБОТА З ПСИХОЛОГІЇ Психологічна культура педагога Зміст Вступ........ 3 Розділ 1. Поняття психологічної культу
 • ДОГОВІРјИЇ "ДОГОВІР"ј про спільну діяльністьјИЇ "про спільну діяльність"ј м. " У" 199 р.
 • Палацово-парковий ансамбль у Качанівці
 • Хламідіоз      Хламідійні інфекції чи хламідіози це група захворювань, що викликаються мікроорганізмами роду ЇЬаХmyШіХ. За своїми властивос
 • Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку) (реферат)
 • Розвиток малого підприємництва у сільському господарстві київської області   Формування ринкового механізму в аграрному секторі потребу
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.041521