Реферат Фактори виробництва та міжнародний поділ праці 1. Світове господарство: визначення; склад; регулювання 2. Фактори


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Фактори виробництва та міжнародний поділ праці 1. Світове г

Реферат на тему:

Фактори виробництва та міжнародний поділ праці

1. Світове господарство: визначення; склад; регулювання

2. Фактори виробництва: склад; класифікація

3. Міжнародний поділ праці: визначення; форми

1. Світове господарство: визначення; склад; регулювання

Світове господарство:

 • сукупність національних економік країн світу, що пов’язані між собою мобільними факторами виробництва;
 • глобальна економічна система, що функціонує на принципах ринкової економіки та ґрунтується на міжнародному і наднаціональному господарському поділі праці, інтернаціоналізації та інтеграції виробництва і обігу.

Світовий ринок:

- сфера стійких товарно-грошових відносин, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторах виробництва.

Відмінність світового господарства від світового ринку полягає у тому, що воно виявляє себе не тільки і не стільки через міжнародний рух товарів, скільки через міжнародний рух факторів виробництва.

Світове господарство включає основні характеристики світового ринку й доповнює його новими суттєвими рисами, пов’язаними з міжнародною мобільністю факторів виробництва:

 • розвиток міжнародного переміщення факторів виробництва у формах вивозу-ввозу капіталу, робочої сили і технології;
 • зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на підприємствах, що розміщуються у декількох країнах (транснаціональні корпорації);
 • економічна політика держав, яка передбачає підтримку міжнародного руху товарів і факторів виробництва на двосторонній і багатосторонній основі;
 • виникнення економіки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних об’єднань.

Регулюється світове господарство за допомогою заходів:

- національної економічної політики (надання державних гарантій інвестицій);

- міждержавної економічної політики (укладання угод про уникнення подвійного оподаткування).

У рамках світового господарства економіка окремих країн стає все більш відкритою і орієнтованою на міжнародне економічне співробітництво.

Історія формування світового господарства починається з міжнародного поділу праці.

2. Фактори виробництва: склад; класифікація

Фактори виробництва

– ресурси, які необхідно витратити для виробництва товару:

праця - фізична та розумова діяльність людини, спрямована на досягнення корисного результату;

технологія - наукові методи досягнення практичних цілей, включаючи підприємницькі здібності;

земля - все, що дала природа у розпорядження людині для її виробничої діяльності (земля, корисні копалини, вода, повітря, ліси та ін.);

капітал - накопичений запас засобів у виробничій, грошовій і товарній формах, необхідних для створення матеріальних благ.

Кожний із факторів виробництва має ціну.

Ціною праці є заробітна плата,

технології – ліцензійна або патентна плата,

землі — земельна рента,

капіталу — банківський відсоток.

Ціна фактора виробництва відображає баланс попиту і пропозиції на нього як в рамках окремої держави, так і у взаємовідношеннях держав одна з одною.

За походженням фактори виробництва поділяються:

 • основні - ті, що дістались країні від природи або стали результатом довготривалого історичного розвитку (географічне положення, природні ресурси, клімат, некваліфікована робоча сила, борги);
 • розвинуті - ті, які країна набула в результаті інтенсивних пошуків и капіталовкладень (сучасні технології, кваліфіковані кадри, сучасна інфраструктура).

За ступенем спеціалізації фактори виробництва поділяються:

 • загальні – ті, які можна застосовувати в різних галузях для створення різної продукції;
 • спеціальні – ті, які можна застосовувати для випуску тільки в одній галузі або для створення однієї або для дуже вузької групи продукції.

За мобільністю фактори виробництва поділяються:

 • специфічні – ті, які характерні тільки для даної галузі і які не в змозі переміщуватися між галузями;
 • мобільні – ті, які вільно переміщуються між галузями.

3. Міжнародний поділ праці: визначення; форми

Міжнародний поділ праці:

 • процеси, що пов’язані з обміном діяльності та її продуктами між державами;
 • найвища ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах;
 • спосіб організації спільного виробництва, за якого мікроекономічні суб’єкти різних країн спеціалізуються на виготовленні певних товарів та послуг і обмінюються ними.

Форми міжнародного поділу праці:

- міжнародна спеціалізація;

- міжнародне виробниче кооперування;

- міжнародне кооперування праці;

- міжнародний поділ факторів виробництва.

Міжнародна спеціалізація

– форма поділу праці між країнами, в яких зростання концентрації однорідного виробництва відбувається на основі прогресуючої диференціації національних виробництв.

Міжнародне виробниче кооперування

– включення країни в міжнародний поділ праці в рамках “вертикальної моделі міжнародного поділу праці”, тобто за умови збереження автономності виробничого процесу в національних кордонах.

Міжнародне кооперування праці

– стійкий обмін (базується на міжнародному поділі праці) між країнами продуктами, які виробляються ними з найбільшою економічною активністю.

Міжнародний поділ факторів виробництва


СкачатиСкачати: Фактори виробництва та міжнародний поділ праці 1. Світове г


Схожі реферати:
 • ПЛАН Вступ Сутність та роль бюджету в соціально-економічних процесах. 2. Структура бюджету. 3. Становлення бюджетної системи Укра
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА Оцінка рівня ризику діяльності на основі зон ризику, оцінка ризику діяльності через імовірнісні х
 • Digestive system (реферат)
 • МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ОСТРОГРАДСЬКИИ (1801 1862 pp.) Михайло Васильович Остроградський народився 12 вересня 1801 р. в с. Пашенному Кобиляцького
 • Роль літератури в житті європейського суспільства доби Просвітництва (реферат)
 • РЕФЕРАТ на тему: МОВА І МОВЛЕННЯ ПЛАН 1. Поняття мови і мовлення 2. Основні параметри мови і мовлення 3. Про первинність між мовою і мовленням
 • Реферат з світовоїї літератури на тему: Шекспір Шекспір - одне з тих чудес світу, яким не перестаєш дивуватися: історія рухається гігантськими кроками,
 • Баскетбол (реферат)
 • Життя і творчість Василя Стефаника (реферат)
 • Проблеми прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику   В період переходу економіки України до ринкових відносин інвестиційна діяльні
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.032834