Реферат Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (реферат)


СкачатиСкачать (DOC|ZIP):
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір на о

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Законодавчо-нормативна база:

1. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР із змінами та доповненнями

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів" від 07.03.01 р. № 225.

Платники

1. Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.

2. Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності й займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу.

3. Фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо.

4. Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют.

5. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.

6. Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям за законом.

7. Суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) — виробники та імпортери тютюнових виробів.

8.Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які набувають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що набувають нерухоме майно коштом державного бюджету, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно з законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і знаходяться в черзі на одержання житла або придбають житло вперше.

9.Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання

радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних чи експлуатаційних якостей або характеристик.

Об'єкт нарахування

Об'єктом нарахування збору є: :

- для суб'єктів підприємницької діяльності, вказаних у п.1 переліку платників, — фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної й додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі (крім сум виплат, що не враховуються під час визначення бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності не здійснюють витрат на оплату праці, то об'єктом нарахування збору є сума коштів, що визначається розрахункове як добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких здійснюється нарахування заробітної плати.

- для платників збору, вказаних у п. 2 переліку платників, — сума оподатковуваного доходу (прибутку);

- для платників зборів, вказаних у п. З переліку, — сукупний оподатковуваний дохід;

- для платників збору, вказаних у п. 4 переліку, — сума операцій з купівлі-продажу валют;

- для платників збору, вказаних у п. 5 переліку, — вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

- для платників збору, вказаних у п. 6 переліку, — вартість легкового автомобіля;

- для платників збору, вказаних у п. 7 переліку, — кількість вироблених ними тютюнових виробів (крім тих, що експортуються), що підлягають продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та кількість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України, для платників збору, вказаних у п. 8 переліку, — вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна;

- для платників збору, вказаних у п. 9 переліку, — вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних і вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку. У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або типів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу. У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора. У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізинг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.

Якщо сума фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівників (суми оподатковуваного доходу (прибутку) перевищує 2200 гривень на місяць у розрахунку на кожного працюючого, то збір на обов'язкове державне пенсійне страхування необхідно розраховувати, виходячи з розміру витрат 2200 грн. а із сум, які перевищують цей розмір, збір не справляється.

Ставки

На обов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору в таких розмірах:

1. 32% від об'єкта оподаткування (або з суми винагород, що виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру) — для платників збору, визначених пунктами 1-2 переліку платників;

2. 1% від об'єкта оподаткування — для платників, визначених п. З (якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 грн.), п. 4 та п. 8 переліку платників;

3. 2% від об'єкта оподаткування — для платників, визначених п. З переліку платників, якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 грн.

4. 3% від об'єкта оподаткування — для платників, визначених п. 6 переліку платників; , ;

5. 5% від об'єкта оподаткування — для платників, визначених пунктами 5 і 7 переліку платників;

6. 6% від об'єкта оподаткування — для платників, визначених п. 9 переліку платників;

7. Для платників збору, визначених п. 7 - 1 грн. за 1000 шт. сигарет без фільтру та 2,5 грн. за 1000 шт. сигарет з фільтром;

8. Для платників збору, вказаних у п. З переліку, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота, на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95:

- 1 % від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 грн.;

-2% від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 грн.;

-3% від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 грн.;

-4% від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 грн.;


СкачатиСкачати:Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір на о


Схожі реферати:
 • РЕФЕРАТ на тему: Система освіти в Україні ПЛАН 1. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 2. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 3. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 4. ПРО
 • Інвестиційний менеджмент: реальні інвестиції, їх склад і структура. 1.Поняття реальних інвестицій. Види реальних інвестицій. Нове будівницт
 • Споживання води(пошукова робота)
 • Класифікація держав за їхньою формою (реферат)
 • Управління інвестиційним ризиком (реферат)
 • Управління персоналом в туристичній фірмі (Курсова)
 • Устаткування підготовчого цеху В підготовчому цеху, виконуються операції, зв’язані із прийомом, транспортув
 • ОСНОВНІ ЗАНЯТТЯ І МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Українці - етнос з давньою високорозвиненою землеробською культурою. Саме це заняття обумовило тради
 • Літературний гурт "Молода муза" (реферат)
 • 1.Характеристика й аналіз об`єкта дослідження, його функціональна структура. 2. Забеспечуюча структура. 3.Загальна характеристика АБС "UniCorn" (контр
 • Скористайтеся пошуком:
  Loading

  Пошук :

  0.042086